35. GRUPA

OLBALTUMVIELAS; MODIFICĒTAS CIETES; LĪMES; FERMENTI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) raugs (2102. preču pozīcija);

b) asins frakcijas (izņemot asins albumīnu, kas nav paredzēts terapeitiskām vai profilaktiskām vajadzībām), medikamenti vai pārējie produkti, kas minēti 30. grupā;

c) fermentu preparāti sākotnējai miecēšanai (3202. preču pozīcija);

d) fermentu preparāti mērcēšanai vai skalošanai vai pārējie produkti, kas minēti 34.grupā;

e) sacietējuši proteīni (3913. preču pozīcija) vai

f) želatīna produkti poligrāfijas rūpniecībai (49. grupa).

2. 3505. preču pozīcijā termins "dekstrīni" nozīmē cietes šķelšanās produktus ar ne vairāk kā par 10 % pazeminātu cukura saturu, kas izteikts kā dekstroze sausnā. Šādi paši produkti ar vairāk kā par 10 % pazeminātu cukura saturu minēti 1702. preču pozīcijā.

Papildpiezīme:

3504. preču pozīcijā ir ietverti koncentrēti piena proteīni ar proteīna saturu vairāk nekā 85%, pārrēķinot sausnā.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

3501

     

Kazeīns, kazeināts un pārējie kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

     

3501

10

-kazeīns:

3501

10

10

0

--reģenerēto tekstilšķiedru ražošanai

-

1

0

3501

10

50

0

--rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un lopbarības ražošanu

-

1

0

3501

10

90

0

--pārējais

-

1

0

3501

90

-pārējie:

3501

90

10

0

--kazeīna līmes

-

1

0

3501

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3502

     

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas satur vairāk nekā 80% proteīnu, pārrēķinot sausnā), albumināti un pārējie albumīna atvasinājumi:

-olu albumīns:

3502

11

--izkaltēts:

3502

11

10

0

---nederīgs vai kļuvis nederīgs cilvēku uzturam

-

1

0

3502

11

90

0

---pārējais

-

1

0

3502

19

--pārējais:

3502

19

10

0

---nederīgs vai kļuvis nederīgs cilvēku uzturam

-

1

0

3502

19

90

0

---pārējais

-

1

0

3502

20

   

-piena albumīns, ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus:

   

3502

20

10

0

--nederīgs vai kļuvis nederīgs cilvēku uzturam

-

1

0

--pārējais:

3502

20

91

0

---izkaltēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī)

-

1

0

3502

20

99

0

---pārējais

-

1

0

3502

90

-pārējie:

       

--albumīni, izņemot olu albumīnu un piena albumīnu (laktalbumīnu):

   

3502

90

20

0

---nederīgi vai kļuvuši nederīgi cilvēku uzturam

-

1

0

3502

90

70

0

---pārējie

-

1

0

3502

90

90

0

--albumināti un pārējie albumīna atvasinājumi

-

1

0

3503

00

   

Želatīns [ieskaitot želatīnu taisnstūra (tai skaitā kvadrātveida) plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu, krāsotu vai nekrāsotu virsmu] un želatīna atvasinājumi; zivju līme; pārējās dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot

kazeīna līmes, kas minētas 3501. preču pozīcijā:

3503

00

10

0

-želatīns un tā atvasinājumi

-

1

0

3503

00

80

0

-pārējās

-

1

0

3504

00

00

0

Peptoni un to atvasinājumi; pārējās olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti; hromētās vai nehromētās ādas pulveris

-

1

0

3505

     

Dekstrīni un pārējās modificētās cietes (piemēram, želatinizētās un esterificētās cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu pamata:

3505

10

-dekstrīni un pārējās modificētās cietes:

3505

10

10

0

--dekstrīni

-

1

0

--pārējās modificētās cietes:

3505

10

50

0

---esterificētās un ēterificētās cietes

-

1

0

3505

10

90

0

---pārējie

-

1

0

3505

20

-līmes:

3505

20

10

0

--kas satur mazāk nekā 25% cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu

-

1

0

3505

20

30

0

--kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 55% cietes, dekstrīnu, vai pārējo modificēto ciešu

-

1

0

3505

20

50

0

--kas satur 55% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu

-

1

0

3505

20

90

0

--kas satur 80% vai vairāk cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu

-

1

0,5

3506

     

Gatavas līmes un pārējās gatavās līmvielas, kas citur nav minētas; preces, kas paredzētas izmantošanai kā līmes vai līmvielas, iesaiņotas pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

3506

10

00

0

-preces, kas paredzētas izmantošanai kā līmes un līmvielas, iesaiņotas pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes un līmvielas, ar neto masu ne vairāk kā 1 kg

-

1

0

-pārējās:

3506

91

00

0

--līmvielas uz kaučuka vai plastmasu (ieskaitot mākslīgās darvas) pamata

-

1

0

3506

99

00

0

--pārējās

-

1

0

3507

Fermenti; gatavie fermenti, kas citur nav minēti:

3507

10

00

0

-renīns un tā koncentrāti

-

1

0

3507

90

-pārējie:

3507

90

10

0

--lipoproteīna lipāze

-

1

0

3507

90

20

0

--Aspergillus sārmainā proteāze

-

1

0

3507

90

90

0

--pārējie

-

1

0