34.GRUPA

ZIEPES, VIRSMAKTĪVĀS ORGANISKĀS VIELAS, MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI, EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI, MĀKSLĪGIE VASKI, GATAVIE VASKI, PULĒŠANAS VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI, SVECES UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI, VEIDOŠANAS PASTAS, "ZOBU VASKI" UN ZOBU SASTĀVI UZ ĢIPŠA PAMATA

Piezīmes:

1.Šajā grupā nav ietverti:

a) dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu pārtikas maisījumi vai preparāti, ko izmanto dažādu veidņu eļļošanai (1517. preču pozīcija);

b) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva savienojumi vai

c) šampūni, zobu pastas un pulveri, skūšanās krēmi un putas vai vannas līdzekļi, kas satur ziepes vai pārējās virsmaktīvās organiskās vielas (3305., 3306. vai 3307. preču pozīcija).

2. 3401. preču pozīcijā jēdziens "ziepes" ietver tikai ūdenī šķīstošas ziepes. Ziepēm un pārējiem produktiem, kas minēti 3401. preču pozīcijā, var būt piedevas (piemēram, dezinficējoši līdzekļi, abrazīvie pulveri, pildvielas vai medikamenti).

Produktus, kas satur abrazīvos pulverus, ietver 3401. preču pozīcijā tikai tad, ja tie ir stieņos, gabalos vai figūrveidā. Šie paši produkti citās formās jāklasificē 3405. preču pozīcijā kā "tīrīšanas pulveri un līdzīgi preparāti".

3. 3402. preču pozīcijā "virsmaktīvās organiskās vielas" ir ietverti produkti, kuri, ja tiek samaisīti ar ūdeni 0,5 % koncentrācijā 20 grādos pēc C un vienu stundu paturēti šajā temperatūrā:

a) veido caurspīdīgu vai puscaurspīdīgu šķidrumu vai stabilo emulsiju bez nešķīstošas vielas izdalīšanas un

b) pazemina ūdens virsmas spraigumu līdz 4,5 x 10 -2 N/m (45 din/cm) vai zemāk.

4. 3403. preču pozīcijā jēdziens "naftas eļļas un eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem", attiecas uz produktiem, kas minēti 27. grupas 2. piezīmē.

5. 3404. preču pozīcijā jēdziens "mākslīgie vaski un gatavie vaski", izņemot turpmāk minētos gadījumus, attiecas tikai uz:

A) ūdenī šķīstošiem un nešķīstošiem organiskiem ķīmiski iegūtiem vaskveida produktiem;

B) produktiem, kas iegūti, sajaucot dažāda veida vaskus;

C) vaskveida produktiem uz viena vai vairāku vasku pamata, kuri satur taukus, sveķus, minerālvielas un pārējos materiālus.

Šajā preču pozīcijā nav ietverti:

a) produkti, kas minēti 1516., 3402. vai 3823. preču pozīcijā, pat ja tiem ir vaska īpašības;

b) nesajauktie dzīvnieku izcelsmes vaski vai nesajauktie augu izcelsmes vaski, krāsoti vai nekrāsoti, kas minēti 1521. preču pozīcijā;

c) minerālvaski vai līdzīgi produkti, kas minēti 2712. preču pozīcijā, sajaukti vai nesajaukti, krāsoti vai nekrāsoti, vai

d) vaski, sajaukti ar šķidro vidi, disperģēti vai izšķīdināti šķidrā vidē (3405., 3809. preču pozīcija utt.).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

3401

     

Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos, gabalos un figūrveidā, un kas satur vai nesatur ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustie materiāli, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:

       

-ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi stieņos, gabalos un figūrveidā, papīrs, vate, filcs un neaustie materiāli, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:

3401

11

00

0

--tualetes (ieskaitot medicīnas preparātus)

-

6

3

   

3401

19

00

0

--pārējās

-

6

3

   

3401

20

   

-ziepes pārējās formās:

         

3401

20

10

0

--pārslas, plāksnes, granulas vai pulveris

-

6

3

   

3401

20

90

0

--pārējās

-

6

3

   

3402

     

Virsmaktīvās organiskās vielas (izņemot ziepes); virsmaktīvie līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi (ieskaitot mazgāšanas palīglīdzekļus) un tīrīšanas līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes, izņemot 3401. preču pozīcijā minētos:

       

-virsmaktīvās organiskās vielas, iesaiņotas vai neiesaiņotas pārdošanai mazumtirdzniecībā:

3402

11

--anjonu:

3402

11

10

0

---ūdens šķīdums, kas satur 30% vai vairāk, bet ne vairāk kā 50% nātrija alkil[oksidi(benzolsulfonātu)]

-

1

0

   

3402

11

90

0

---pārējie

-

1

0

   

3402

12

00

0

--katjonu

-

1

0

   

3402

13

00

0

--nejonu

-

1

0

   

3402

19

00

0

--pārējās

-

1

0

   

3402

20

   

-līdzekļi, iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā:

         

3402

20

10

0

--virsmaktīvie līdzekļi

-

1

0

   

3402

20

90

0

--mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

-

1

0

   

3402

90

   

-pārējie:

         

3402

90

10

0

--virsmaktīvie līdzekļi

-

1

0

   

3402

90

90

0

--mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

-

1

0

   

3403

     

Eļļošanas materiāli (ieskaitot griezējinstrumentu eļļošanas un dzesēšanas emulsijas) skrūvju un uzgriežņu vītņu eļļošanai, rūsas noņemšanas vai pretkorozijas līdzekļi un preparāti, kas izgatavoti uz ziežvielu pamata, lējumu izņemšanai no liešanas veidnēm), līdzīgi līdzekļi, ko izmanto tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, pārējo materiālu taukainai apstrādei (izņemot līdzekļus, kas satur 70% vai vairāk naftas vai naftas produktu, kuri iegūti no bitumenminerāliem):

       

-kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem:

     

3403

11

00

0

--tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un pārējo materiālu apstrādes līdzekļi

-

1

0

   

3403

19

--pārējie:

3403

19

10

0

---kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem, bet nav pamatkomponenti

-

1

0

   

---pārējie:

3403

19

91

0

----mašīnu, mehānismu un transportlīdzekļu eļļošanas līdzekļi

-

1

0

   

3403

19

99

0

----pārējie

-

1

0

   
       

-pārējie:

         

3403

91

00

0

--tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un pārējo materiālu apstrādes līdzekļi

-

1

0

   

3403

99

   

--pārējie:

         

3403

99

10

0

---mašīnu, mehānismu un transportlīdzekļu eļļošanas līdzekļi

-

1

0

   

3403

99

90

0

---pārējie

-

1

0

   

3404

     

Mākslīgie un gatavie vaski:

         

3404

10

00

0

-no ķīmiski modificētā lignīta

-

1

0

   

3404

20

00

0

-no polietilēnglikola

-

1

0

   

3404

90

   

-pārējie:

         

3404

90

10

0

--gatavie vaski, ieskaitot zīmoglakas

-

1

0

   

3404

90

90

0

--pārējie

-

1

0

   

3405

     

Apavu, mēbeļu, grīdas, transporta iekārtu, stikla vai metālu pulēšanas līdzekļi un krēmi, tīrīšanas pastas un pulveri un līdzīgi līdzekļi (tai skaitā papīra, vates, filca, neausto materiālu, porainas plastmasas vai gumijas formā, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar šiem materiāliem), izņemot vaskus, kas minēti 3404. preču pozīcijā:

3405

10

00

0

-apavu vai ādu pulēšanas līdzekļi, krēmi un līdzīgi preparāti

-

1

0

   

3405

20

00

0

-koka mēbeļu, grīdas un pārējo koka izstrādājumu pulēšanas līdzekļi, krēmi un līdzīgi preparāti

-

1

0

   

3405

30

00

0

-transporta iekārtu pulēšanas līdzekļi un līdzīgi preparāti, izņemot metālu pulēšanas līdzekļus

-

1

0

   

3405

40

00

0

-tīrīšanas pastas, pulveri un pārējie tīrīšanas līdzekļi

-

1

0

   

3405

90

   

-pārējie:

         

3405

90

10

0

--metālu pulēšanas līdzekļi

-

1

0

   

3405

90

90

0

--pārējie

-

1

0

   

3406

00

   

Sveces, svecītes un līdzīgi izstrādājumi:

         
       

-sveces:

         

3406

00

11

0

--parastās, nearomatizētās

-

6

3

   

3406

00

19

0

--pārējās

-

6

3

   

3406

00

90

0

-pārējie

-

6

3

   

3407

00

00

0

Veidošanas pastas, ieskaitot bērnu rokdarbiem iesaiņotas; sastāvi, kas pazīstami kā zobu vasks vai zobu nospiedumu iegūšanas sastāvi, iesaiņoti komplektos, iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai plāksnīšu, pakavveidīgā, nūjiņu vai līdzīgā formā; pārējie zobārstniecības līdzekļi uz ģipša pamata (kalcinēts ģipsis vai kalcija sulfāts)

-

1

0