32.GRUPA

MIECVIELU VAI KRĀSOŠANAS EKSTRAKTI; TANĪNI UN TO ATVASINĀJUMI; PIGMENTI UN PĀRĒJĀS KRĀSVIELAS; KRĀSAS UN LAKAS; ŠPAKTELES TEPES UN PĀRĒJĀS MASTIKAS; TINTES

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) atsevišķi noteikta ķīmiska sastāva elementi vai savienojumi (izņemot 3203. vai 3204. preču pozīcijā minētos), neorganiskie produkti, ko lieto kā luminoforus (3206. preču pozīcija), stikls, kas iegūts no kausēta kvarca un citām kausētām kramzemēm, kuras minētas 3207. preču pozīcijā, kā arī dažādas krāsas un krāsvielas, kas iesaiņotas pārdošanai mazumtirdzniecībā un minētas 3212. preču pozīcijā;

b) tanāti vai pārējie tanīnu atvasinājumi, kas minēti 2936. - 2939., 2941. vai 3501. - 3504. preču pozīcijā;

c) asfalta mastikas un pārējās bitumena mastikas (2715. preču pozīcija).

2. 3204. preču pozīcijā ir ietverti stabilizēto diazonija sāļu maisījumi un komponenti azokrāsvielu ražošanai.

3. 3203. - 3206. preču pozīcijā ir ietverti arī uz krāsvielu pamata izgatavoti produkti ( ieskaitot - 3906. preču pozīcijas gadījumā - krāsu pigmentus, kas minēti 2530. preču pozīcijā vai 28. grupā, metāla granulas un metāla pulverus), ko izmanto jebkuru materiālu krāsošanai vai kā komponentus krāsvielu ražošanai. Šajās preču pozīcijās nav ietverti šķidrie un pastveida neūdens vidē disperģētie pigmenti, ko izmanto, piemēram, krāsu, ieskaitot emalju (3212. preču pozīcija), ražošanai vai citu 3207., 3208., 3209., 3210., 3212.., 3213. un 3215. preču pozīcijā minēto produktu ražošanai.

4. 3208. preču pozīcijā ir ietverti šķīdumi (izņemot koloidālos), kas satur jebkuru 3901. - 3913. preču pozīcijā minēto vielu gaistošos organiskos šķīdinātājos, ja šķīdinātāja svars pārsniedz 50 % šķīduma masas.

5.Šajā grupā jēdziens "krāsviela" neietver produktus, ko izmanto par eļļas krāsu pildvielām, neatkarīgi no tā, vai tie derīgi arī līmes krāsām.

6. 3212. preču pozīcijā jēdziens "spiestā folija" ietver tikai plānas loksnes, kas izmantojamas iespieddarbiem, piemēram, grāmatu vākiem, cepuru lentēm, un kas sastāv no:

a) metāla pulvera (ieskaitot dārgmetālu pulveri) vai pigmenta, kas aglomerēts ar līmi, želatīnu vai citu saistvielu, vai

b) metāla (ieskaitot dārgmetālu) vai pigmenta, ar ko pārklāta jebkura materiāla loksne.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

3201

     

Miecvielu ekstrakti, kas iegūti no augiem; tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un pārējie atvasinājumi:

3201

10

00

0

-kvebraho ekstrakts

-

1

0

3201

20

00

0

-Austrālijas akācijas ekstrakts

-

1

0

3201

90

   

-pārējie:

     

3201

90

20

0

--sumaha ekstrakts, lielzvīņu ozola ekstrakts, ozola vai kastaņas ekstrakts

-

1

0

3201

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3202

     

Organiskās sintētiskās miecvielas, neorganiskās miecvielas; miecēšanas preparāti, kas satur vai nesatur dabiskās miecvielas; fermentu preparāti sākotnējai miecēšanai:

3202

10

00

0

-organiskās sintētiskās miecvielas

-

1

0

3202

90

00

0

-pārējās

-

1

0

3203

00

   

No augiem vai dzīvniekiem iegūtas krāsvielas (ieskaitot krāsošanas ekstraktus, bet izņemot dzīvnieku ogli), noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva; šīs grupas 3. piezīmē minētie preparāti uz no augiem vai dzīvniekiem iegūto krāsvielu pamata:

       

-no augiem iegūtas krāsvielas un preparāti uz to pamata:

     

3203

00

11

0

--melnais katehū (Acacia catechu)

-

1

0

3203

00

19

0

--pārējās

-

1

0

3203

00

90

0

-no dzīvniekiem iegūtas krāsvielas un preparāti uz to pamata

-

1

0

3204

     

Sintētiskās organiskās krāsvielas, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva; šīs grupas 3. piezīmē minētie preparāti uz sintētisko organisko krāsvielu pamata; sintētiskie organiskie produkti, līdzīgi tiem, ko izmanto kā fluorescējošos balinātājus vai luminoforus, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva:

       

-sintētiskās organiskās krāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti, kas minēti šīs grupas 3. piezīmē:

3204

11

00

0

--dispersās krāsvielas un preparāti, kas izgatavoti uz to pamata

-

1

0

3204

12

00

0

--skābās krāsvielas, kodinātas vai nekodinātas, un uz to pamata izgatavotie preparāti; kodinātas krāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204

13

00

0

--pamatkrāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204

14

00

0

--tiešās krāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204

15

00

0

--kubla krāsvielas (tai skaitā izmantojamas kā pigmenti) un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204

16

00

0

--ķīmiski aktīvās krāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204

17

00

0

--pigmenti un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

0

0

3204

19

00

0

--pārējie, tai skaitā divu un vairāku 3204 11.-3204 19. subpozīcijā minēto krāsvielu maisījumi

-

1

0

3204

20

00

0

-sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto kā fluorescējošos balinātājus

-

1

0

3204

90

00

0

-pārējie

-

1

0

3205

00

00

0

Krāsu lakas; uz to pamata izgatavotie preparāti, kas minēti šīs grupas 3. piezīmē

-

1

0

3206

     

Pārējās krāsvielas; preparāti, kas minēti šīs grupas 3. piezīmē, izņemot 3203., 3204., 3205. preču pozīcijā minētos; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva:

       

-pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz titāna dioksīda pamata:

   

3206

11

00

0

--kas satur 80% un vairāk titāna dioksīda, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

3206

19

00

0

--pārējie

-

1

0

3206

20

00

0

-pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz hroma savienojumu pamata

-

1

0

3206

30

00

0

-pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz kadmija savienojumu pamata

-

1

0

-pārējās krāsvielas un krāsošanas preparāti:

3206

41

00

0

--ultramarīns un preparāti, kas izgatavoti uz tā pamata

-

1

0

3206

42

00

0

--litopons un pārējie pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz cinka sulfīda pamata

-

1

0

3206

43

00

0

--pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz heksacianoferātu (ferocianīdu un fericianīdu) pamata

-

1

0

3206

49

   

--pārējie:

     

3206

49

10

0

---magnetīts

-

1

0

3206

49

90

0

---pārējie

-

0

0

3206

50

00

0

-neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus

-

1

0

3207

     

Gatavi pigmenti, stikla blāvotāji un krāsas, emaljas un stiklveida glazūras, aplējumi (šlikeri), šķidrie spīdumi un līdzīgi preparāti,ko izmanto keramikas, emaljas vai stikla ražošanā; stiklveida frite un pārējais stikls pulveru, granulu vai pārslu veidā:

3207

10

00

0

-gatavie pigmenti, stikla blāvotāji, gatavas krāsas un analoģiski preparāti

-

1

0

3207

20

   

-stiklveida emaljas un glazūras, aplējumi (šlikeri) un analoģiski preparāti:

 

3207

20

10

0

--aplējumi (šlikeri)

-

1

0

3207

20

90

0

--pārējie

-

1

0

3207

30

00

0

-šķidrie spīdumi un līdzīgi preparāti

-

1

0

3207

40

   

-stikla frite un pārējais stikls pulveru, granulu vai pārslu veidā:

   

3207

40

10

0

--stikls, tā sauktais emaljas stikls

-

1

0

3207

40

20

0

--stikls pārslu veidā ar garumu 0,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,5 mm un ar biezumu 2 mikrometri vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 mikrometri

-

1

0

3207

40

30

0

--stikls pulveru vai granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu 99% vai vairāk

-

1

0

3207

40

80

0

--pārējie

-

1

0

3208

     

Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras), kas izgatavotas no sintētiskiem polimēriem vai ķīmiski apstrādātiem dabiskiem polimēriem, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti šīs grupas 4. piezīmē:

3208

10

   

-uz poliesteru pamata:

     

3208

10

10

0

--šķīdumi, kas minēti šīs grupas 4. piezīmē

-

0

0

3208

10

90

0

--pārējie

-

1

0

3208

20

   

-uz akrila vai vinila polimēru pamata:

     

3208

20

10

0

--šķīdumi, kas minēti šīs grupas 4. piezīmē

-

1

0

3208

20

90

0

--pārējie

-

1

0

3208

90

   

-pārējie:

     
       

--šķīdumi, kas minēti šīs grupas 4. piezīmē:

     

3208

90

11

0

---2,2'-(tert-butilimino)dietanola un 4,4'-metilēndicikloheksildiizocianāta poliuretāns, šķīduma formā, izšķīdināts N,N-dimetilacetamīdā, ar polimēru saturu 48% vai vairāk

-

1

0

3208

90

13

0

---p-krezola un divinilbenzola kopolimēri, šķīduma formā, izšķīdināti N,N-dimetilacetamīdā ar polimēru saturu 48% vai vairāk

-

1

0

3208

90

19

0

---pārējie

-

1

0

       

--pārējie:

     

3208

90

91

0

---uz sintētisko polimēru pamata

-

1

0

3208

90

99

0

---uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru pamata

-

1

0

3209

     

Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras), kas izgatavotas no sintētiskiem polimēriem vai ķīmiski apstrādātiem dabiskiem polimēriem, disperģētas vai izšķīdinātas ūdens vidē:

3209

10

00

0

-uz akrila vai vinila polimēru pamata

-

1

0

3209

90

00

0

-pārējās

-

1

0

3210

00

   

Pārējās krāsas un lakas (ieskaitot emaljas, glazūras un līmes krāsas); gatavie ūdens pigmenti, kurus izmanto ādas apdarei:

3210

00

10

0

-eļļas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras)

-

1

0

3210

00

90

0

-pārējās

-

1

0

3211

00

00

0

Gatavie sikatīvi

-

1

0

3212

     

Pigmenti (ieskaitot metāla pulverus un pārslas), disperģēti neūdens vidē, ieskaitot šķidra veida vai pastveida pigmentus, kurus izmanto krāsu (emaljas) ražošanā; spiesta folija; pārējās krāsvielas, iesaiņotas pārdošanai mazumtirdzniecībā:

3212

10

   

-spiesta folija:

     

3212

10

10

0

--uz parasto metālu pamata

-

1

0

3212

10

90

0

--pārējā

-

1

0

3212

90

   

-pārējie:

     
       

--pigmenti (ieskaitot metāla pulverus un pārslas), disperģēti neūdens vidē, šķidrā vai pastas veidā, kurus izmanto krāsu ražošanā (ieskaitot emaljas):

3212

90

10

0

---pērļu esence

-

1

0

       

---pārējie:

     

3212

90

31

0

----uz alumīnija pulvera pamata

-

1

0

3212

90

39

0

----pārējie

-

1

0

3212

90

90

0

--pārējās krāsvielas, iesaiņotas pārdošanai mazumtirdzniecībā

-

1

0

3213

     

Mākslinieku, skolnieku vai plakātu krāsas, pārvelkoša krāsojuma krāsa, izklaides krāsas un līdzīgas krāsas tabletēs, tūbiņās, burciņās, pudelēs, bļodiņās vai līdzīgās formās vai iesaiņojumos:

3213

10

00

0

-krāsu komplekti

-

1

0

3213

90

00

0

-pārējās

-

1

0

3214

     

Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas sastāvi un pārējās mastikas; krāsotāju sliepnes; fasāžu, iekšējo sienu, grīdu, griestu vai līdzīgu virsmu apstrādes ugunsdrošie sastāvi:

3214

10

   

-stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas sastāvi un pārējās mastikas; krāsotāju sliepnes:

3214

10

10

0

--stiklinieku tepe un potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas sastāvi un pārējās mastikas

-

1

0

3214

10

90

0

--krāsotāju sliepnes

-

1

0

3214

90

00

0

-pārējās

-

1

0

3215

     

Tipogrāfijas krāsa, rakstīšanas vai zīmēšanas tinte un pārējās tintes, koncentrētas vai nekoncentrētas, šķidras vai cietas:

       

-tipogrāfijas krāsa:

     

3215

11

00

0

--melna

-

1

0

3215

19

00

0

--pārējā

-

1

0

3215

90

   

-pārējās:

     

3215

90

10

0

--rakstīšanas vai zīmēšanas tinte

-

1

0

3215

90

80

0

--pārējās

-

1

0