31. GRUPA

MĒSLOJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) dzīvnieku asinis, kas minētas 0511. preču pozīcijā;

b) atsevišķi noteikta ķīmiska sastāva savienojumi (izņemot tos, kas atbilst aprakstiem 2. "A",3."A" ,4."A" un 5.piezīmē) vai

c) mākslīgie kālija hlorīda kristāli (izņemot optiskos elementus), kuru masa nav mazāka par 2,5 g katram kristālam un kuri minēti 3824.preču pozīcijā; kālija hlorīda optiskie elementi, kas minēti 9001.preču pozīcijā.

2. 3102. preču pozīcijā ietverti tikai šādi produkti, ievērojot noteikumu, ka tie nav tādās formās vai iesaiņojumos, kādi aprakstīti 3105. preču pozīcijā:

A) preces, kuras atbilst kādam no turpmāk sniegtajiem aprakstiem:

I) nātrija nitrāts, tīrs vai ar piemaisījumiem,

II) amonija nitrāts, tīrs vai ar piemaisījumiem,

III) amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi, tīri vai ar piemaisījumiem,

IV) amonija sulfāts, tīrs vai ar piemaisījumiem,

V) dubultsāļi ( tīri vai ar piemaisījumiem) vai kalcija nitrātu un amonija nitrātu maisījumi,

VI) dubultsāļi ( tīri vai ar piemaisījumiem) vai kalcija nitrātu un magnija nitrātu maisījumi,

VII) kalcija ciānamīds, tīrs vai ar piemaisījumiem vai apstrādāts ar eļļu,

VIII) urīnviela, tīra vai ar piemaisījumiem;

B) mēslojumi, kas satur jebkuru "A" punktā minēto vielu maisījumus;

C) mēslojumi, kas satur amonija hlorīda vai jebkuru "A" vai "B" punktā minēto vielu maisījumu ar krītu, ģipsi vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslojumi;

D) šķidrie mēslojumi, kas satur A. II vai A.VIII punktā minētos produktus vai šo produktu maisījumus ūdens vai amonjaka šķīdumā.

3. 3103. preču pozīcijā ietverti tikai šādi produkti, ievērojot noteikumu, ka tie nav tādās formās vai iesaiņojumos, kādi aprakstīti 3105. preču pozīcijā:

A) preces, kuras atbilst kādam no turpmāk sniegtajiem aprakstiem:

I) tomassārņi,

 

II) dabīgie fosfāti, kas minēti 2510. preču pozīcijā, apdedzināti vai apstrādāti temperatūrā, kas ir augstāka, nekā nepieciešams piemaisījumu izdalīšanai,

III) superfosfāti (parastie, dubultie, trīskāršie),

IV) kalcija hidroortofosfāts, kas satur ne mazāk kā 0,2 % fluora, pārrēķinot sausā produktā;

B) mēslojumi, kas satur jebkuru "A" punktā minēto produktu maisījumus, neņemot vērā fluora kvantitatīvo saturu;

C) mēslojumi, kas satur jebkurus 3. "A" vai 3. "B" punktā minētos produktus (neņemot vērā fluora kvantitatīvo saturu), sajauktus ar krītu, ģipsi vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslojumi.

4. 3104. preču pozīcijā ietverti tikai šādi produkti, ievērojot noteikumu, ka tie nav tādās formās vai iesaiņojumos, kādi aprakstīti 3105. preču pozīcijā:

A) preces, kuras atbilst kādam no turpmāk sniegtajiem aprakstiem:

I) neapstrādāti dabiskie kālija sāļi (piemēram, karnalīts, kainīts un silvīts),

II) kālija hlorīds, tīrs vai ar piemaisījumiem, izņemot 1. "C" piezīmē minēto,

III) kālija sulfāts, tīrs vai ar piemaisījumiem,

IV) magnija kālija sulfāts, tīrs vai ar piemaisījumiem;

B) mēslojumi, kas satur jebkuru "A" punktā minēto vielu maisījumus.

5. Amonija dihidroortofosfāts (monoamonija fosfāts) un diamonija hidroortofosfāts (diamonija fosfāts), tīrs vai ar piemaisījumiem, un šo vielu maisījumi jāklasificē 3105. preču pozīcijā.

6. 3105. preču pozīcijā termins "pārējie mēslojumi" attiecināms tikai uz produktiem, ko izmanto kā mēslojumus un kas kā pamatsastāvdaļu satur vismaz vienu no barojošiem elementiem: slāpekli, fosforu vai kāliju.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

3101

00

00

0

Dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslojumi, sajaukti vai nesajaukti, ķīmiski apstrādāti vai neapstrādāti; mēslojumi, kas iegūti, sajaucot vai ķīmiski apstrādājot augu un dzīvnieku izcelsmes produktus

-

1

0

3102

     

Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslojumi:

     

3102

10

   

-urīnviela, tai skaitā ūdens šķīdumā:

     

3102

10

10

0

--urīnviela, kas satur vairāk nekā 45% slāpekļa, pārrēķinot sausā produktā

kg N

1

0

3102

10

90

0

--pārējā

kg N

1

0

       

-amonija sulfāts; amonija sulfāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi:

   

3102

21

00

0

--amonija sulfāts

kg N

1

0

3102

29

00

0

--pārējie

kg N

1

0

3102

30

   

-amonija nitrāts, tai skaitā ūdens šķīdumā:

     

3102

30

10

0

--ūdens šķīdumā

kg N

1

0

3102

30

90

0

--pārējais

kg N

1

0

3102

40

   

-amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu un pārējām neorganiskām vielām, kas nav mēslojumi:

3102

40

10

0

--ar slāpekļa saturu ne vairāk kā 28%

kg N

1

0

3102

40

90

0

--ar slāpekļa saturu vairāk nekā 28%

kg N

1

0

3102

50

   

-nātrija nitrāts:

     

3102

50

10

0

--dabiskais nātrija nitrāts

-

1

0

3102

50

90

0

--pārējais

kg N

1

0

3102

60

00

0

-kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi

kg N

1

0

3102

70

00

0

-kalcija ciānamīds

kg N

1

0

3102

80

00

0

-urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā

kg N

1

0

3102

90

00

0

-pārējie, ieskaitot maisījumus, kas nav minēti iepriekšējās subpozīcijās

kg N

1

0

3103

     

Minerālie vai ķīmiskie fosfora mēslojumi:

     

3103

10

   

-superfosfāti:

     

3103

10

10

0

--ar difosfora pentoksīda saturu vairāk nekā 35%

kg P2O5

1

0

3103

10

90

0

--pārējie

kg P2O5

1

0

3103

20

00

0

-tomassārņi

kg P2O5

1

0

3103

90

00

0

-pārējie

kg P2O5

1

0

3104

     

Minerālie vai ķīmiskie kālija mēslojumi:

     

3104

10

00

0

-karnalīts, silvīts un pārējie neapstrādātie dabiskie kālija sāļi

kg K2O

1

0

3104

20

   

-kālija hlorīds:

     

3104

20

10

0

--ar kālija saturu, izteiktu kā K20, ne vairāk kā 40%, pārrēķinot sausā produktā

kg K2O

1

0

3104

20

50

0

--ar kālija saturu, izteiktu kā K2O, vairāk nekā 40%, bet ne vairāk kā 62%, pārrēķinot sausā produktā

kg K2O

1

0

3104

20

90

0

--ar kālija saturu, izteiktu kā K2O, vairāk kā 62%, pārrēķinot sausā produktā

kg K2O

1

0

3104

30

00

0

-kālija sulfāts

kg K2O

1

0

3104

90

00

0

-pārējie

kg K2O

1

0

3105

     

Minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu, kāliju; pārējie mēslojumi; šajā grupā minētās preces, tabletēs vai līdzīgās formās vai iesaiņojumos, ar bruto masu ne vairāk kā 10 kg:

3105

10

00

0

-šajā grupā minētās preces, tabletēs vai līdzīgās formās vai iesaiņojumos, ar bruto masu ne vairāk kā 10 kg

-

1

0

3105

20

   

-minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju:

3105

20

10

0

--ar slāpekļa saturu vairāk nekā 10%, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

3105

20

90

0

--pārējie

-

1

0

3105

30

00

0

-diamonija hidroortofosfāts (diamonija fosfāts)

-

1

0

3105

40

00

0

-amonija dihidroortofosfāts (amonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidroortofosfātu (diamonija fosfātu)

-

1

0

       

-pārējie minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur divas barojošas vielas: slāpekli un fosforu:

3105

51

00

0

--kas satur nitrātus un fosfātus

-

1

0

3105

59

00

0

--pārējie

-

1

0

3105

60

   

-minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur divus barojošus elementus: fosforu un kāliju:

3105

60

10

0

--kālija superfosfāti

-

1

0

3105

60

90

0

--pārējie

-

1

0

3105

90

   

-pārējie:

     

3105

90

10

0

--dabiskais nātrija un kālija nitrāts, kas sastāv no nātrija nitrāta un kālija nitrāta dabiskā maisījuma (nitrāta daļa var sasniegt 44%) ar slāpekļa kopējo saturu ne vairāk kā 16,3%, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

--pārējie:

3105

90

91

0

---ar slāpekļa saturu vairāk nekā 10% slāpekļa, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

3105

90

99

0

---pārējie

-

1

0