30. G R U P A

FARMĀCIJAS PRODUKTI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) pārtikas produkti vai dzērieni (piemēram, diētiskie, diabētiskie vai pārtikas produkti, kas bagātināti ar barojošām piedevām, pārtikas piedevas, tonizējoši dzērieni un minerālūdeņi) (IV nodaļa);

b) speciāli kalcinēti un sīki sasmalcināti ģipši izmantošanai stomatoloģijā (2520. preču pozīcija);

c) ēterisko eļļu ūdens destilāti vai ūdens šķīdumi, kas paredzēti medicīnas vajadzībām (3301. preču pozīcija);

d) preparāti, kas minēti 3303.-3307. preču pozīcijā, pat ja tiem ir terapeitiskās vai profilaktiskās īpašības;

e) ziepes un pārējie izstrādājumi, kas minēti 3401. preču pozīcijā, ar medikamentu piedevām;

f) preparāti, kas izgatavoti uz ģipša pamata, izmantošanai stomatoloģijā (3407. preču pozīcija) vai

g) asins albumīns, nesagatavots terapeitiskām vai profilaktiskām vajadzībām (3502. preču pozīcija).

2. 3002. preču pozīcijā jēdziens "modificēti imunoloģiski produkti" ietver tikai monoklonus antiķermeņus (MAB), antiķermeņu gabalus, antiķermeņu sajūgtās vielas un antiķermeņu gabalus sajūgtajām vielām.

3. 3003. un 3004. preču pozīcijā un šīs grupas 4.''d'' piezīmē jāklasificē:

a) nesajauktie produkti:

1) ūdenī izšķīdināti nesajauktie produkti,

2) visas preces, kas minētas 28. un 29. grupā,

3) vienkāršie augu ekstrakti, kas minēti 1302. preču pozīcijā, standartizēti vai izšķīdināti jebkurā šķīdinātājā;

b) produkti, kas iegūti sajaukšanas rezultātā:

1) koloidālie šķīdumi un suspensijas (izņemot koloidālo sēru),

2) augu ekstrakti, kas iegūti, apstrādājot augu izejvielu maisījumus, un

3) sāļi un koncentrāti, kas iegūti, tvaicējot dabiskos minerālūdeņus.

4. 3006. preču pozīcijā ietverti tikai tie produkti, kas jāklasificē tieši šajā un nevienā citā šīs nomenklatūras grupā:

a) sterilais ķirurģiskais ketguts, līdzīgi sterilie materiāli šuvju uzlikšanai un sterilie adhēzijas audumi brūču savilkšanai;

b) sterilā laminārija un sterilās laminārijas tamponi;

c) sterilie absorbējošie ķirurģijas un stomatoloģijas līdzekļi, kas aptur asinis (hemostatiķi);

d) kontrastpreparāti rentgenizmeklēšanai un slimniekiem ievadāmie diagnostiskie reaģenti, t.i., nesajauktie produkti, dozās safasēti un iesaiņoti, vai produkti, kas sastāv no diviem vai vairākiem komponentiem, līdzīgai izmantošanai;

e) reaģenti asins grupu noteikšanai;

f) zobu cementi un pārējie zobu plombēšanas materiāli; cements, kas atjauno cietos audus (kaulu cements);

g) pirmās palīdzības sanitārās somas un aptieciņas un

h) ķīmiskie pretapaugļošanās līdzekļi uz hormonu vai spermicīdu pamata.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

3001

     

Dziedzeri un pārējie orgāni, kas paredzēti terapeitiskām vajadzībām, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai pārējo orgānu ekstrakti vai to sekrēcijas ekstrakti, kas paredzēti terapeitiskām vajadzībām;

       

heparīns un tā sāļi; pārējās cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes vielas, kas paredzētas terapeitiskām vai profilakses vajadzībām un citur nav minētas:

3001

10

   

-dziedzeri un pārējie orgāni, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī:

3001

10

10

0

--sasmalcināti pulverī

-

0

0

3001

10

90

0

--pārējie

-

0

0

3001

20

   

-dziedzeru vai pārējo orgānu vai to sekrēciju ekstrakti:

     

3001

20

10

0

--cilvēku izcelsmes

-

0

0

3001

20

90

0

--pārējie

-

0

0

3001

90

   

-pārējie:

     

3001

90

10

0

--cilvēku izcelsmes

-

0

0

       

--pārējie:

     

3001

90

91

0

---heparīns un tā sāļi

-

0

0

3001

90

99

0

---pārējie

-

0

0

3002

     

Cilvēku asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapeitiskām, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; antiserumi un pārējās asins frakcijas un modificēti imunoloģiski produkti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un līdzīgi produkti:

3002

10

   

-antiserumi un pārējās asins frakcijas un modificēti imunoloģiski produkti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos:

3002

10

10

0

--antiserumi

-

0

0

       

--pārējās:

     

3002

10

91

0

---hemoglobīns, asins globulīni un serumglobulīni

-

0

0

       

---pārējie:

     

3002

10

95

0

----cilvēku izcelsmes

-

0

0

3002

10

99

0

----pārējie

-

0

0

3002

20

00

0

-cilvēku vakcīnas

-

0

0

3002

30

00

0

-veterinārās vakcīnas

-

0

0

3002

90

   

-pārējās:

     

3002

90

10

0

--cilvēku asinis

-

0

0

3002

90

30

0

--dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapeitiskām, profilakses vai diagnostikas vajadzībām

-

0

0

3002

90

50

0

--mikroorganismu kultūras

-

0

0

3002

90

90

0

--pārējie

-

0

0

3003

     

Medikamenti (izņemot 3002., 3005., 3006. preču pozīcijā minētos), kas sastāv no diviem vai vairākiem terapeitiskām un profilaktiskām vajadzībām sajauktiem komponentiem, bet nav safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai:

3003

10

00

0

-kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasinājumus

-

0

0

3003

20

00

0

-kas satur pārējās antibiotikas

-

0

0

       

-kas satur hormonus vai pārējos savienojumus, kuri minēti 2937. preču pozīcijā, bet nesatur antibiotikas:

3003

31

00

0

--kas satur insulīnu

-

0

0

3003

39

00

0

--pārējie

-

0

0

3003

40

00

0

-kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur hormonus vai pārējos savienojumus, kuri minēti 2937. preču pozīcijā, vai antibiotikas

-

0

0

3003

90

   

-pārējie:

     

3003

90

10

0

--kas satur jodu vai joda savienojumus

-

0

0

3003

90

90

0

--pārējie

-

0

0

3004

     

Medikamenti (izņemot 3002., 3005., 3006. preču pozīcijā minētās preces), kas sastāv no terapeitiskām un profilaktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem savienojumiem un safasēti un iesaiņoti mazumtirdzniecībai:

3004

10

   

-kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasinājumus:

3004

10

10

0

--kas satur kā aktīvas vielas tikai penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru

-

0

0

3004

10

90

0

--pārējie

-

0

0

3004

20

   

-kas satur pārējās antibiotikas:

     

3004

20

10

0

--kas safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

0

0

3004

20

90

0

--pārējie

-

0

0

       

-kas satur hormonus vai pārējos savienojumus, kuri minēti 2937. preču pozīcijā, bet nesatur antibiotikas:

3004

31

   

--kas satur insulīnu:

     

3004

31

10

0

---safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

0

0

3004

31

90

0

---pārējie

-

0

0

3004

32

   

--kas satur virsnieru hormonus:

     

3004

32

10

0

---safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

0

0

3004

32

90

0

---pārējie

-

0

0

3004

39

   

--pārējie:

     

3004

39

10

0

---safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

0

0

3004

39

90

0

---pārējie

-

0

0

3004

40

   

-kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur hormonus un pārējos savienojumus, kuri minēti 2937. pozīcijā, vai antibiotikas:

3004

40

10

0

--safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

0

0

3004

40

90

0

--pārējie

-

0

0

3004

50

   

-pārējie medikamenti, kas satur vitamīnus vai pārējos savienojumus, kuri minēti 2936. preču pozīcijā:

3004

50

10

0

--safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

0

0

3004

50

90

0

--pārējie

-

0

0

3004

90

   

-pārējie:

     
       

--safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai:

     

3004

90

11

0

---kas satur jodu vai joda savienojumus

-

0

0

3004

90

19

0

---pārējie

-

0

0

       

--pārējie:

     

3004

90

91

0

---kas satur jodu vai joda savienojumus

-

0

0

3004

90

99

0

---pārējie

-

0

0

3005

     

Vate, marle, saites un pārējie līdzīgi materiāli (piemēram, pārsienamie materiāli, leikoplasti, sautējošas kompreses), kas piesūcināti vai pārklāti ar farmaceitiskām vielām un safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai un paredzēti medicīnas, ķirurģijas,

stomatoloģijas vai veterinārijas vajadzībām:

3005

10

00

0

-lipīgie pārsienamie materiāli un pārējie materiāli ar lipīgo kārtu

-

0

0

3005

90

   

-pārējie:

     

3005

90

10

0

--vate un vates izstrādājumi

-

0

0

       

--pārējie:

     
       

---no tekstilmateriāliem:

     

3005

90

31

0

----marle un marles izstrādājumi

-

0

0

       

----pārējie:

     

3005

90

51

0

-----no neaustiem materiāliem

-

0

0

3005

90

55

0

-----pārējie

-

0

0

3005

90

99

0

---pārējie

-

0

0

3006

     

Farmācijas produkti, kas minēti šīs grupas 4.piezīmē:

     

3006

10

   

-sterilais ķirurģiskais ketguts, līdzīgi sterilie materiāli šuvju uzlikšanai un sterilie adhēzijas audumi ķirurģiskai brūču savilkšanai; sterilā laminārija un sterilās laminārijas tamponi; sterilie, absorbējošie ķirurģijas un stomatoloģijas līdzekļi,

kas aptur asiņošanu:

3006

10

10

0

--sterilais ķirurģiskais ketguts

-

0

0

3006

10

90

0

--pārējie

-

0

0

3006

20

00

0

-reaģenti asins grupas noteikšanai

-

0

0

3006

30

00

0

-kontrastpreparāti rentgenizmeklēšanai; slimniekiem ievadāmie diagnostikas reaģenti

-

0

0

3006

40

00

0

-zobu cementi un pārējie zobu plombēšanas materiāli; cements, kas atjauno cietos audus (kaulu cements)

-

0

0

3006

50

00

0

-pirmās palīdzības sanitārās somas un aptieciņas

-

0

0

3006

60

   

-ķīmiskie pretapaugļošanās līdzekļi uz hormonu vai spermicīdu pamata:

 
       

--uz hormonu pamata:

     

3006

60

11

0

---safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

0

0

3006

60

19

0

---pārējie

-

0

0

3006

60

90

0

--uz spermicīdu pamata

-

0

0