2. G R U P A
GAĻA UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRODUKTI

Piezīme:

Šajā grupā nav ietverti:

a) produkti, kas minēti 0201.- 0208. vai 0210. preču pozīcijā, bet nav derīgi uzturam;

b) dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (0504. preču pozīcija) vai dzīvnieku asinis (0511. vai 3002. preču pozīcija);

c) dzīvnieku tauki, izņemot taukus, kas minēti 0209. preču pozīcijā (15. grupa).

Papildpiezīmes:

1. A. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:

a) "liellopu gaļas liemeņi", kas minēti 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas, iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar pārējiem subproduktiem vai bez tiem. Ja liemeņus importē bez galvas, to atdala no liemeņiem locītavā starp pakauša kaulu un kakla skriemeļiem. Ja liemeņus importē bez nagiem, tiem jābūt nogrieztiem starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem; liemenis ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kā arī kaklu, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 pāru ribu;

b) "liellopu gaļas liemeņa puses", kas minētas 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centru; "liemeņa pusē" jābūt priekšējai liemeņa puses daļai, kurā ietilpst visi kauli, sprands, kakls, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 ribu;

c) "priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 200.un 0201 20 100. subpozīcijā, sastāv no:

- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 10. ribas, un no pakaļējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezta pie 3. kakla skriemeļa,

- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 5. ribas ar visu malu un krūšdaļas malu un pakaļējo liemeņa ceturtdaļu ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezts pie 8. ribas. "Priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas" jāimportē vienlaicīgi un vienādā skaitā, turklāt priekšējās liemeņa ceturtdaļas kopsvaram jābūt vienādam ar pakaļējās liemeņa ceturtdaļas svaru, tomēr ir pieļaujama abu daļu svara starpība ar nosacījumu, ka tā nepārsniedz 5% no smagākās daļas svara (priekšējās vai pakaļējās liemeņa ceturtdaļas);

d) "nesadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kakla un lāpstiņas daļu, ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;

e) "sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa puses daļa ar visiem kauliem, sprandu, kakla un lāpstiņas daļu ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;

f) "nesadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;

g) "sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;

h) 1.1. "pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni", kas minētas 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas krūšdaļa (dorsāla) ar mugurkaula augšējo daļu vai ar lāpstiņas daļas ribu malu, ko veido priekšējā liemeņa ceturtdaļa ar 4 (minimums) vai 10 (maksimums) ribām, sacērtot liemeni taisnā līnijā pa 1. ribas savienojumu ar krūšu kaula 1. segmentu līdz diafragmas refleksijas punktam pie 10. ribas;

2.2. "krūšdaļas izcirtnis", kas minēts 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas apakšējā daļa ar krūšdaļas augšējo un apakšējo daļu.

B. Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 1.A paragrāfu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaula.

2. A. Šādiem jēdzieniem un nosaukumiem ir šāda nozīme:

a) "liemeņi vai liemeņa puses", kas minētas 0203 11 100. un 0203 21 100. subpozīcijā, ir mājas šķirņu cūku liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un pēc plucināšanas (pēc saru un nagu likvidēšanas). Liemeņa pusi iegūst, sagriežot liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa sēdes un kaunuma kaula savienojuma līniju. Liemeņi un liemeņa puses var būt ar galvu vai bez galvas, ar nagiem, nieru taukiem, nierēm, asti, diafragmu vai bez tiem. Liemeņa puse var būt ar vai bez mugurkaula smadzenēm, galvas smadzenēm un mēles. Sivēnmāšu liemenis vai liemeņa puse var būt ar vai bez piena dziedzeriem;

b) "šķiņķis" (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu), kas minēts 0203 12 110., 0203 22 110., 0210 11 110. un 0210 11 310. subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā (astes) daļa ar kauliem, ar nagiem vai bez nagiem, ar apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem. Šķiņķi (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu) atdala no liemeņa puses pa līniju, kas ietver pēdējo jostas skriemeli;

c) "priekšējā daļa", kas minēta 0203 19 110., 0203 29 110., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā (galvas) daļa bez galvas (ieskaitot kaulus), ar nagiem, apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem. Priekšējo daļu no liemeņa puses atdala pa līniju, kas ietver ne vairāk kā 5. krūšu skriemeli. Priekšējās daļas augšējā (dorsālā) daļa ir ar vai bez lāpstiņas kaula un esošā mīkstuma (kakla daļa un sprands svaigā veidā vai sālīta bekona puses kakla daļa), to sauc par filejas gabala izcirtni, ja sadalīšana no priekšējās daļas apakšējās puses notiek pa līniju, kas tieši iet zem mugurkaula;

d) "lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi)", kas minētas 0203 12 190., 0203 22 190., 0210 11 190. un 0210 11 390. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējās daļas apakšējā daļa ar vai bez kauliem, lāpstiņu un esošo mīkstumu, ragiem, stilbiņu, ādu un zemādas taukiem. Lāpstiņu ar esošo mīkstumu, ko importē atsevišķi, ietver šajā preču pozīcijā kā daļu no priekšējās daļas cūkas šķiņķa;

e) "filejas gabali", kas minēti 0203 19 130., 0203 29 130., 0210 19 400. un 0210 19 700. subpozīcijā, ir liemeņa puses augšējā daļa, sākot ar pirmo kakla skriemeli līdz astes kaula skriemelim, ar kauliem, ar vai bez filejas,ar lāpstiņu, zemādas taukiem, ādu. Filejas gabalu atdala no liemeņa puses pa līniju, kas iet zem mugurkaula;

f) "krūtiņas", kas minētas 0203 19 150., 0203 29 150., 0210 12 110. un 0210 12 190. subpozīcijā, ir liemeņa puses apakšējā daļa, kura atrodas starp pakaļējās daļas cūkas šķiņķi ar stilbiņu un priekšējās daļas cūkas šķiņķi (lāpstiņas daļa), kura ir bekona puses krūtiņa ar kauliem vai bez kauliem, bet ar ādu un zemādas taukiem;

g) "bekonu liemeņa puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir cūkas liemeņa puses bez galvas, vaigiem, žokļiem, nagiem, astes, nieru taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšdaļas, mugurkaula, pieres kaula un diafragmas;

h) "bekonu puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir bekona puse bez šķiņķa, atkaulota vai neatkaulota;

i) "3/4 liemeņa puses", kas minētas 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota;

j) "liemeņa vidusdaļa", kas minēta 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez šķiņķa un priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota.

Šajā preču pozīcijā ietver arī cūkas liemeņa vidusdaļas izcirtņus, kuros ietilpst filejas gabali un vēderplēve dabiskā proporcijā pret kopējo cūkas liemeņa vidusdaļas masu.

B. Daļa izcirtņu, kas minēti 2.A "f" paragrāfā, var atrasties šajā preču pozīcijā tikai tādā gadījumā, ja muskuļaudu un kaulu saturs tajos atbilst proporcijai, kas raksturīga veseliem izcirtņiem.

Ja izcirtņi, kas minēti 0210 11 110. un 0210 11 190. subpozīcijā, kā arī 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā un ir iegūti no bekonu puses bez kauliem, kas minēti 2.A "g" paragrāfā, tad griezuma līnijai ir jāiet caur punktu, kas minēts attiecīgi 2.A "b", "c" un "d" paragrāfā; jebkurā gadījumā šiem izcirtņiem vai to daļām jābūt ar kauliem.

C. 0206 30 310., 0206 49 910. un 0210 90 390. subpozīcijā daļēji ietver mājas šķirņu cūku galvas vai pusgalvas ar vai bez smadzenēm, vaigiem un mēli, vai to daļas. Galvu nocērt no pārējās liemeņa puses masas ar tiešu cirtienu paralēli galvaskausam. Vaigi, šņukuri un ausis, kā arī pie galvas esošais mīkstums, pakauša puse (ieskaitot žokļus) jāklasificē kā galvas daļa. Priekšējās daļas atkauloto gaļu (ieskaitot vaigus) atkarībā no konkrētiem apstākļiem ietver 0203 19 550., 0203 29 550., 0210 19 510. vai 0210 19 810. subpozīcijā.

D. 0209 00 110. un 0209 00 190. subpozīcijā "cūku zemādas tauki" nozīmē taukaudus, kas izveidojas zem dzīvnieka ādas un

piekļaujas tai, kas neatkarājas no liemeņa daļas, no kuras tie iegūti; nekādā gadījumā taukaudu svars nedrīkst pārsniegt ādas svaru.

Šajās subpozīcijās ietverti arī cūku zemādas tauki, kas atdalīti no ādas.

E. 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 12 190. un 0210 19 600.- 0210 19 890. subpozīcijā produkciju (gaļu), kurā ūdens/olbaltumvielas proporcija ir 2,8 vai mazāka (slāpekļa saturs x 6,25), traktē kā "atūdeņotu vai žāvētu" produkciju (gaļu). Slāpekļa saturs noteikts pēc ISO 937-1978 metodes.

3. A. 0204. preču pozīcijā šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:

a) "liemeņi", kas minēti 0204 10., 0204 21., 0204 30., 0204 41., 0204 50 110. un 0204 50 510. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar vai bez liemeņu iekšējiem orgāniem. Ja liemeņus importē bez galvas, to nocērt no liemeņa pakauša kaula un kakla skriemeļa savienojuma vietā. Importējot liemeņus bez nagiem, tie jānogriež starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem;

b) "liemeņa puses", kas minētas 0204 10., 0204 21., 0204 30., 0204 41., 0204 50 110. un 0204 50 510. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centrā;

c) "īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0204 22 100., 0204 42 100., 0204 50 130. un 0204 50 530. subpozīcijā, ir liemeņa priekšējā daļa ar krūšdaļu vai bez krūšdaļas, ar visiem kauliem un kājām, vidējo kakla daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar 5. pāriem (minimums) un 7. pāriem (maksimums) nesacirstu ribu vai ar sacirstām ribām;

d) "īsā izcirtuma priekšējā liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0204 22 100., 0204 42 100., 0204 50 130. un 0204 50 530. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā daļa ar krūšdaļu vai bez krūšdaļas, ar visiem kauliem un kājām, vidējo kakla daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar 5. pāriem (minimums) un 7. pāriem (maksimums) nesacirstu ribu vai ar sacirstām ribām;

e) "muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas", kas minētas 0204 22 300., 0204 42 300., 0204 50 150. un 0204 50 550. subpozīcijā, ir atlikušās liemeņa daļas pēc pakaļējo stilbiņu un īsās priekšējās ceturtdaļas nociršanas ar nierēm vai bez nierēm; nocērtot no nieru daļas muguras gabalu, mugurkaula daļai jābūt 5 (minimums) jostas daļas skriemeļiem, nieru daļai pēc nociršanas no mugurkaula daļas jābūt 5 (minimums) pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

f) "muguras gabala mugurkaula daļa un/vai nieru daļa", kas minēta 0204 22 300., 0204 42 300., 0204 50 150. un 0204 50 550. subpozīcijā, ir atlikusī liemeņa puses daļa pēc stilbiņu un īsas priekšējās ceturtdaļas nociršanas ar nierēm vai bez nierēm; nocērtot no nieru daļas muguras gabalu, mugurkaula daļai jābūt 5 (minimums) jostas daļas skriemeļiem, nieru daļai pēc nociršanas no mugurkaula daļas jābūt 5 (minimums) pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

g) "kājas", kas minētas 0204 22 500., 0204 42 500., 0204 50 190. un 0204 50 590. subpozīcijā, ir liemeņa pakaļējā daļa ar visiem kauliem un pakaļējiem stilbiņiem, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu 6. jostas skriemelī vai 4. krusta skriemelī caur zarnu kaulu pa sēdes un kaunuma kaulu;

h) "kājas", kas minētas 0204 22 500., 0204 42 500., 0204 50 190. un 0204 50 590. subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā daļa ar visiem kauliem un pakaļējo stilbiņu, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu 6. jostas skriemelī vai 4. krusta skriemelī caur zarnu kaulu pa sēdes un kaunuma kaulu.

B. Nosakot sacirsto vai nesacirsto ribu skaitu atbilstoši 3.A paragrāfam, vērā ņem tikai tās ribas, kas piestiprinātas pie mugurkaula.

4. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:

a) "mājputnu izcirtņi, ar kauliem", kas minēti 0207 13 200.- 0207 13 600. , 0207 26 200.- 0207 26 700., 0207 35 210.- 0207 35 630., 0207 14 200.- 0207 14 6 00., 0207 27 200.- 0207 27 700. un 0207 36 210.- 0207 36 630. subpozīcijā, ir liemeņu daļas ar visiem kauliem.

Mājputnu izcirtņi saskaņā ar "a" punktu, kuri var būt daļēji atkauloti, ietverti 0207 13 700., 0207 26 80., 0207 35 790., 0207 14 700. vai 0207 36 7890. preču pozīcijā;

b) "puses", kas minētas 0207 13 200., 0207 26 200., 0207 35 210., 0207 35 23., 0207 35 250., 0207 14 200., 0207 27 200., 0207 36 210., 0207 36 230. un 0207 36 250. subpozīcijā, ir mājputnu liemeņu puses, kuras iegūtas ar garenisko sadalīšanu šķēlēs pa aizmugurējo vai sānu daļu;

c) "ceturtdaļas", kas minētas 0207 13 200., 0207 26 200., 0207 35 210., 0207 35 230., 0207 35 250., 0207 14 200., 0207 27 200., 0207 36 210., 0207 36 230. un 0207 36 250. subpozīcijā, ir gurnu ceturtdaļas vai krūtiņu ceturtdaļas, kuras iegūtas, šķērsām sadalot puses;

d) "veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem", kas minēti 0207 13 300., 0207 26 300., 0207 35 310., 0207 14 300., 0207 27 300. un 0207 36 310. subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no plecu un elkoņa daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Spārnu gali ir vai nav izgriezti. Izcirtņos var būt sadalīti arī gurnu gabali;

e) "krūšdaļas", kas minētas 0207 13 500., 0207 26 500., 0207 35 510., 0207 35 530., 0207 14 500., 0207 27 500., 0207 36510. un 0207 36 530. subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no aizmugurējām daļām un ribām, sadalītām uz pusēm kopā ar apkārtējo muskulatūru;

f) "stilbiņi", kas minēti 0207 13 600., 0207 35 610., 0207 35 630., 0207 14 600., 0207 36 610. un 0207 36 630. subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no gurnu un augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalīti arī divos gurnu gabalos;

g) "tītaru ciskas", kas minētas 0207 26 600. un 0207 27 600. subpozīcijā, ir tītaru izcirtņi, kas sastāv no augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalīti arī divos gurnu gabalos;

h) "tītaru stilbiņi, izņemot ciskas", kas minēti 0207 26 700. un 0207 27 700. subpozīcijā, ir tītaru izcirtņi, kas sastāv no gurnu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru vai no gurnu un augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalīti arī divos gurnu gabalos;

i) "sadalīti zosu vai pīļu liemeņi", kas minēti 0207 35 710. un 0207 36 710. subpozīcijā, ir zosis vai pīles, noplūktas un pilnīgi izķidātas, bez galvām vai kājām, ar izgrieztiem liemeņa kauliem (krūšu kauli, mugurkauli, ribas un krustu kauli), bet ar gurnu, augšstilbu un plecu kauliem.

5. Ievedmuita maisījumiem, kuri ietverti šajā grupā, jārēķina šādi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām ir vismaz 90% no masas, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā muitas tarifa likme;

b) pārējiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas muitas tarifa likme, kurai tā ir visaugstākā.

6. a) Gaļa ar piedevām bez termiskās apstrādes ietverta 16. grupā. "Gaļai ar piedevām" nav nepieciešama termiskā apstrāde; piedevas jāiemaisa produktā vai jāpārber pār produktu; tās var redzēt vai sajust garšojot.

b) Produkti, kas minēti 0210. preču pozīcijā un kam piedevas vai garšvielas pievieno gatavošanas procesā, jāklasificē šajā preču pozīcijā ar nosacījumu, ka garšvielu pievienošana nemaina produkcijas īpašības.

7. 0210. preču pozīcijā termins "gaļa un pārtikas gaļas subprodukti" nozīmē gaļu un pārtikas gaļas subproduktus, kas dziļi vai vienmērīgi piesātināti ar sāli (kopējais sāls saturs ne mazāks kā 1,2%).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

0201

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa:

0201

10

00

0

-liemeņi un liemeņa puses

-

Ls 1,05

30

0201

20

-pārējie izcirtņi ar kauliem:

0201

20

20

0

--priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0201

20

30

0

--nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0201

20

50

0

--nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0201

20

90

0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

0201

30

00

0

-bez kauliem

-

Ls 1,05

30

0202

Saldēta liellopu gaļa:

0202

10

00

0

-liemeņi un liemeņa puses

-

Ls 1,05

30

0202

20

-pārējie izcirtņi ar kauliem:

0202

20

10

0

--priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0202

20

30

0

--nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0202

20

50

0

--nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

Ls 1,05

30

0202

20

90

0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

0202

30

-bez kauliem:

0202

30

10

0

--veselas priekšējās liemeņa ceturtdaļas vai sacirstas, lielākais, 5 izcirtņos, turklāt katrai ceturtdaļai jāveido veselums; priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas veido 2 puses (veselums), viena no tām ir vesela priekšējā liemeņa ceturtdaļa vai sacirsta, lielākais, 5 izcirtņos, bet otra pakaļējā liemeņa ceturtdaļa, izņemot fileju, vienā gabalā

-

Ls 1,05

30

vai sacirsta, lielākais, 5 izcirtņos, bet otra pakaļējā liemeņa ceturtdaļa, izņemot fileju, vienā gabalā

0202

30

50

0

--pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni

-

Ls 1,05

30

0202

30

90

0

--pārējie

-

Ls 1,05

30

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa:

-svaiga vai atdzesēta:

0203

11

--liemeņi vai liemeņa puses:

0203

11

10

0

---mājas šķirņu cūku

-

Ls 1,05

36

0203

11

90

0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203

12

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem:

---mājas šķirņu cūku:

0203

12

11

0

----šķiņķis un tā izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203

12

19

0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203

12

90

0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203

19

--pārējie:

---mājas šķirņu cūku:

0203

19

11

0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203

19

13

0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

Ls 1,05

36

0203

19

15

0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

----pārējie:

0203

19

55

0

-----bez kauliem

-

Ls 1,05

36

0203

19

59

0

-----pārējie

-

Ls 1,05

36

0203

19

90

0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

-saldēti:

0203

21

--liemeņi un liemeņa puses:

0203

21

10

0

---mājas šķirņu cūku

-

Ls 1,05

36

0203

21

90

0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203

22

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējais šķiņķis) un to izcirtņi, ar kauliem:

---mājas šķirņu cūku:

0203

22

11

0

----šķiņķis un tā izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203

22

19

0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203

22

90

0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0203

29

--pārējie:

---mājas šķirņu cūku:

0203

29

11

0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

0203

29

13

0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

Ls 1,05

36

0203

29

15

0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

36

----pārējie:

0203

29

55

0

-----bez kauliem

-

Ls 1,05

36

0203

29

59

0

-----pārējie

-

Ls 1,05

36

0203

29

90

0

---pārējie

-

Ls 1,05

36

0204

Svaiga, atdzesēta vai saldēta aitu vai kazu gaļa:

0204

10

00

0

-svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un liemeņa puses

-

40

likme 3.pielikumā

-svaiga vai atdzesēta pārējā aitu gaļa:

0204

21

00

0

--liemeņi vai liemeņa puses

-

40

likme 3.pielikumā

0204

22

--pārējie izcirtņi ar kauliem:

0204

22

10

0

---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

22

30

0

---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

22

50

0

---kājas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

22

90

0

---pārējie

-

40

likme 3.pielikumā

0204

23

00

0

--bez kauliem

-

40

likme 3.pielikumā

0204

30

00

0

-saldēti jēru liemeņi un liemeņa puses

-

40

likme 3.pielikumā

-saldēta pārējā aitu gaļa:

0204

41

00

0

--liemeņi un liemeņa puses

-

40

likme 3.pielikumā

0204

42

--pārējie izcirtņi ar kauliem:

0204

42

10

0

---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

42

30

0

---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

42

50

0

---kājas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

42

90

0

---pārējie

-

40

likme 3.pielikumā

0204

43

--bez kauliem:

0204

43

10

0

---jēru

-

40

likme 3.pielikumā

0204

43

90

0

---pārējie

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

-kazu gaļa:

--svaiga vai atdzesēta:

0204

50

11

0

---liemeņi un liemeņa puses

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

13

0

---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

15

0

---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

19

0

---kājas

-

40

likme 3.pielikumā

---pārējie:

0204

50

31

0

----izcirtņi ar kauliem

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

39

0

----izcirtņi bez kauliem

-

40

likme 3.pielikumā

--saldēta:

0204

50

51

0

---liemeņi un liemeņa puses

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

53

0

---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

55

0

---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

59

0

---kājas

-

40

likme 3.pielikumā

---pārējie:

0204

50

71

0

----izcirtņi ar kauliem

-

40

likme 3.pielikumā

0204

50

79

0

----izcirtņi bez kauliem

-

40

likme 3.pielikumā

0205

00

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa:

-zirgu:

0205

00

11

0

--svaiga vai atdzesēta

-

20

15

0205

00

19

0

--saldēta

-

20

15

0205

00

90

0

-ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu

-

20

15

0206

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu pārtikas subprodukti:

0206

10

-svaigi vai atdzesēti liellopu:

0206

10

10

0

--farmācijas produktu ražošanai

-

20

15

--pārējie:

0206

10

91

0

---aknas

-

20

15

0206

10

95

0

---biezā diafragma un plānā diafragma

-

20

15

0206

10

99

0

---pārējie

-

20

15

-saldēti liellopu:

0206

21

00

0

--mēles

-

20

15

0206

22

--aknas:

0206

22

10

0

---farmācijas produktu ražošanai

-

20

10

0206

22

90

0

---pārējie

-

20

10

0206

29

--pārējie:

0206

29

10

0

---farmācijas produktu ražošanai

-

20

15

---pārējie:

0206

29

91

0

----biezā diafragma un plānā diafragma

-

20

15

0206

29

99

0

----pārējie

-

20

15

0206

30

-svaigi vai atdzesēti cūku:

0206

30

10

0

--farmācijas produktu ražošanai

-

20

15

--pārējie:

---mājas šķirņu cūku:

0206

30

21

0

----aknas

-

20

15

0206

30

31

0

----pārējie

-

20

15

0206

30

90

0

---pārējie

-

20

15

-saldēti cūku:

0206

41

--aknas:

0206

41

10

0

---farmācijas produktu ražošanai

-

20

15

---pārējie:

0206

41

91

0

----mājas šķirņu cūku

-

20

15

0206

41

99

0

----pārējie

-

20

15

0206

49

--pārējie:

0206

49

10

0

---farmācijas produktu ražošanai

-

20

15

---pārējie:

0206

49

91

0

----mājas šķirņu cūku

-

20

15

0206

49

99

0

----pārējie

-

20

15

0206

80

-svaigi vai atdzesēti pārējie:

0206

80

10

0

--farmācijas produktu ražošanai

-

20

15

--pārējie:

0206

80

91

0

---zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

-

20

15

0206

80

99

0

---aitu un kazu

-

20

10

0206

90

-saldēti pārējie:

0206

90

10

0

--farmācijas produktu ražošanai

-

20

15

--pārējie:

0206

90

91

0

---zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

-

20

15

0206

90

99

0

---aitu un kazu

-

20

10

0207

0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti:

-Gallus domesticus sugas putnu liemeņi:

0207

11

--nesadalīti, svaigi vai atdzesēti:

0207

11

10

0

---noplūkti un pusķidāti, ar galvām un kājām, "83% cālis"

-

40

30

0207

11

30

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "70% cālis"

-

40

30

0207

11

90

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez sirdīm, kakliem, aknām un kuņģiem, "65% cālis" vai citādi sadalīti

-

40

30

0207

12

--nesadalīti, saldēti:

0207

12

10

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "70% cālis"

-

40

30

0207

12

90

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "65% cālis" vai citādi sadalīti

-

40

30

0207

13

--izcirtņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti:

---izcirtņi:

0207

13

10

0

----bez kauliem

-

40

30

----ar kauliem:

0207

13

20

0

-----puses vai ceturtdaļas

-

40

30

0207

13

30

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

30

0207

13

40

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

30

0207

13

50

0

-----liemeņa krūšdaļas un to izcirtņi

-

40

30

0207

13

60

0

-----stilbiņi un to izcirtņi

-

40

30

0207

13

70

0

-----pārējie

-

40

30

---subprodukti:

0207

13

91

0

----aknas

-

40

30

0207

13

99

0

----pārējie

-

40

30

0207

14

--izcirtņi un subprodukti, saldēti:

---izcirtņi:

0207

14

10

0

----bez kauliem

-

40

30

----ar kauliem:

0207

14

20

0

-----puses vai ceturtdaļas

-

40

30

0207

14

30

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

30

0207

14

40

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

30

0207

14

50

0

-----krūšdaļas un to izcirtņi

-

40

30

0207

14

60

0

-----stilbiņi un to izcirtņi

-

40

30

0207

14

70

0

-----pārējie

-

40

30

---subprodukti:

0207

14

91

0

----aknas

-

40

30

0207

14

99

0

----pārējie

-

40

30

-tītaru:

0207

24

--nesadalīti, svaigi vai atdzesēti:

0207

24

10

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "80% tītars"

-

40

30

0207

24

90

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "73% tītars" vai citādi sadalīti

-

40

30

0207

25

--nesadalīti, saldēti:

0207

25

10

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "80% tītars"

-

40

30

0207

25

90

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "73% tītars" vai citādi sadalīti

-

40

30

0207

26

--liemeņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti:

---izcirtņi:

0207

26

10

0

----bez kauliem

-

40

30

----ar kauliem:

0207

26

20

0

-----puses vai ceturtdaļas

-

40

30

0207

26

30

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

30

0207

26

40

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

30

0207

26

50

0

-----krūšdaļas un to izcirtņi

-

40

30

-----stilbiņi un to izcirtņi:

0207

26

60

0

------ciskas un to izcirtņi

-

40

30

0207

26

70

0

------pārējie

-

40

30

0207

26

80

0

-----pārējie

-

40

30

---subprodukti:

0207

26

91

0

----aknas

-

40

30

0207

26

99

0

----pārējie

-

40

30

0207

27

--izcirtņi un subprodukti, saldēti:

---izcirtņi:

0207

27

10

0

----bez kauliem

-

40

20

----ar kauliem:

0207

27

20

0

-----puses vai ceturtdaļas

-

40

20

0207

27

30

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

20

0207

27

40

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

20

0207

27

50

0

-----krūšdaļas un to izcirtņi

-

40

20

-----stilbiņi un to izcirtņi:

0207

27

60

0

------ciskas un to izcirtņi

-

40

20

0207

27

70

0

------pārējie

-

40

20

0207

27

80

0

-----pārējie

-

40

20

---subprodukti:

0207

27

91

0

----aknas

-

40

20

0207

27

99

0

----pārējie

-

40

20

-pīļu, zosu vai pērļu vistiņu:

0207

32

--nesadalīti, svaigi vai atdzesēti:

---pīļu:

0207

32

11

0

----noplūkti, atasiņoti, bez zarnām, bet neķidāti, ar galvām un kājām, "85% pīle"

-

40

30

0207

32

15

0

----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "70% pīle"

-

40

30

0207

32

19

0

----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "63% pīle" vai citādi sadalīti

-

40

30

---zosu:

0207

32

51

0

----noplūkti, atasiņoti, bet neizķidāti, ar galvām un kājām, "82% zoss"

-

40

30

0207

32

59

0

----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, ar sirdīm un kuņģiem vai bez tiem, "75% zoss" vai citādi sadalīti

-

40

30

0207

32

90

0

---pērļu vistiņu

-

40

30

0207

33

--nesadalīti, saldēti:

---pīļu:

0207

33

11

0

----noplūkti vai izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "70% pīle"

-

40

30

0207

33

19

0

----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "63% pīle" vai citādi sadalīti

-

40

30

---zosu:

0207

33

51

0

----noplūkti, atasiņoti, neķidāti, ar galvām un kājām, "82% zoss"

-

40

30

0207

33

59

0

----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, ar sirdīm un kuņģiem vai bez tiem, "75% zoss" vai citādi sadalīti

-

40

30

0207

33

90

0

---pērļu vistiņu

-

40

30

0207

34

--treknās aknas, svaigas vai atdzesētas:

0207

34

10

0

---zosu

-

40

30

0207

34

90

0

---pīļu

-

40

30

0207

35

--pārējie, svaigi vai atdzesēti:

---izcirtņi:

----bez kauliem:

0207

35

11

0

-----zosu

-

40

30

0207

35

15

0

-----pīļu un pērļu vistiņu

-

40

30

----ar kauliem:

-----puses vai ceturtdaļas:

0207

35

21

0

------pīļu

-

40

30

0207

35

23

0

------zosu

-

40

30

0207

35

25

0

------pērļu vistiņu

-

40

30

0207

35

31

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

30

0207

35

41

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

30

-----krūšdaļas un to izcirtņi:

0207

35

51

0

------zosu

-

40

30

0207

35

53

0

------pīļu un pērļu vistiņu

-

40

30

-----stilbiņi un to izcirtņi:

0207

35

61

0

------zosu

-

40

30

0207

35

63

0

------pīļu un pērļu vistiņu

-

40

30

0207

35

71

0

-----sadalīti zosu vai pīļu liemeņi

-

40

30

0207

35

79

0

-----pārējie

-

40

30

---subprodukti:

0207

35

91

0

----aknas, izņemot treknās aknas

-

40

30

0207

35

99

0

----pārējie

-

40

30

0207

36

--pārējie, saldēti:

---izcirtņi:

----bez kauliem:

0207

36

11

0

-----zosu

-

40

30

0207

36

15

0

-----pīļu un pērļu vistiņu

-

40

30

----ar kauliem:

-----puses vai ceturtdaļas:

0207

36

21

0

------pīļu

-

40

30

0207

36

23

0

------zosu

-

40

30

0207

36

25

0

------pērļu vistiņu

-

40

30

0207

36

31

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

30

0207

36

41

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

30

-----krūšdaļas un to izcirtņi:

0207

36

51

0

------zosu

-

40

30

0207

36

53

0

------pīļu un pērļu vistiņu

-

40

30

-----stilbiņi un to izcirtņi:

0207

36

61

0

------zosu

-

40

30

0207

36

63

0

------pīļu un pērļu vistiņu

-

40

30

0207

36

71

0

-----sadalīti zosu vai pīļu liemeņi

-

40

30

0207

36

79

0

-----pārējie

-

40

30

---subprodukti:

----aknas:

0207

36

81

0

-----treknās zosu aknas

-

40

30

0207

36

85

0

-----treknās pīļu aknas

-

40

30

0207

36

89

0

-----pārējās

-

40

30

0207

36

90

0

----pārējie

-

40

30

0208

Svaiga, atdzesēta vai saldēta pārējā dzīvnieku gaļa un pārtikas gaļas subprodukti:

0208

10

-trušu vai zaķu:

--mājas trušu:

0208

10

11

0

---svaigi vai atdzesēti

-

20

15

0208

10

19

0

---saldēti

-

20

15

0208

10

90

0

--pārējie

-

20

15

0208

20

00

0

-varžu kājiņas

-

20

15

0208

90

-pārējie:

0208

90

10

0

--mājas baložu

-

20

15

--medījumu, izņemot trušus vai zaķus:

0208

90

20

0

---paipalu

-

20

15

0208

90

40

0

---pārējie

-

20

15

0208

90

50

0

--vaļu un roņu gaļa

-

20

15

0208

90

60

0

--ziemeļbriežu

-

20

15

0208

90

80

0

--pārējie

-

20

15

0209

00

Nepārstrādāti vai nepārkausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti vai sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūkgaļas tauki, brīvi no liesas gaļas, un mājputnu tauki:

-cūku zemādas tauki:

0209

00

11

0

--svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti vai sālījumā

-

20

15

0209

00

19

0

--kaltēti vai žāvēti

-

20

15

0209

00

30

0

-cūkgaļas tauki, izņemot 0209 00 110. vai 0209 00 190. subpozīcijā minētos

-

20

15

0209

00

90

0

-mājputnu tauki

-

20

15

0210

Sālīta, kaltēta vai žāvēta gaļa, gaļa sālījumā un pārtikas gaļas subprodukti; gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti:

-cūkgaļa:

0210

11

--šķiņķis, lāpstiņas daļas un to izcirtņi, ar kauliem:

---mājas šķirņu cūku:

----sālīti vai sālījumā:

0210

11

11

0

-----šķiņķi un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210

11

19

0

-----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

----kaltēti vai žāvēti:

0210

11

31

0

-----šķiņķi un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210

11

39

0

-----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210

11

90

0

---pārējie

-

Ls 1,05

15

0210

12

--krūtiņas (ar speķi) un to gabali:

---mājas šķirņu cūku:

0210

12

11

0

----sālītas vai sālījumā

-

Ls 1,05

15

0210

12

19

0

----kaltētas vai žāvētas

-

Ls 1,05

15

0210

12

90

0

---pārējās

-

Ls 1,05

15

0210

19

--pārējie:

---mājas šķirņu cūku:

----sālīti vai sālījumā:

0210

19

10

0

-----bekonu liemeņa puses vai bekonu puses

-

Ls 1,05

15

0210

19

20

0

-----3/4 liemeņa puses vai liemeņa vidusdaļa

-

Ls 1,05

15

0210

19

30

0

-----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210

19

40

0

-----ciskas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

-----pārējie:

0210

19

51

0

------bez kauliem

-

Ls 1,05

15

0210

19

59

0

------pārējie

-

Ls 1,05

15

----kaltēti vai žāvēti:

0210

19

60

0

-----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

0210

19

70

0

-----ciskas un to izcirtņi

-

Ls 1,05

15

-----pārējie:

0210

19

81

0

------bez kauliem

-

Ls 1,05

15

0210

19

89

0

------pārējie

-

Ls 1,05

15

0210

19

90

0

---pārējie

-

Ls 1,05

15

0210

20

-liellopu gaļa:

0210

20

10

0

--ar kauliem

-

Ls 1,05

15

0210

20

90

0

--bez kauliem

-

Ls 1,05

15

0210

90

-pārējie, ieskaitot gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas miltus un rupja maluma miltus:

--gaļa:

0210

90

10

0

---sālījumā, sālīta vai žāvēta zirgu gaļa,

-

20

15

---aitu un kazu:

0210

90

11

0

----ar kauliem

-

20

15

0210

90

19

0

----bez kauliem

-

20

15

0210

90

21

0

---ziemeļbriežu

-

20

15

0210

90

29

0

---pārējā

-

20

15

--subprodukti:

---mājas šķirņu cūku:

0210

90

31

0

----aknas

-

20

15

0210

90

39

0

----pārējie

-

20

15

---liellopu:

0210

90

41

0

----biezā diafragma un plānā diafragma

-

20

15

0210

90

49

0

----pārējā

-

20

15

0210

90

60

0

---aitu un kazu

-

20

15

---pārējā:

----mājputnu aknas:

0210

90

71

0

-----zosu vai pīļu treknās aknas, sālītas vai sālījumā

-

20

15

0210

90

79

0

-----pārējās

-

20

15

0210

90

80

0

----pārējās

-

20

15

0210

90

90

0

--gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti vai rupja maluma milti

-

1

0

0210 99 51 0 -----biezā diafragma un plānā diafragma - Ls 1,05 15
0210 99 59 0 -----pārējā - Ls 1,05 15