26. G R U P A

RŪDAS, SĀRŅI UN PELNI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) sārņi vai līdzīgi rūpniecības atkritumi, kas sagatavoti kā makadams (2517. preču pozīcija);

b) kalcinēts vai nekalcinēts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) (2519. preču pozīcija);

c) tomassārņi, kas minēti 31. grupā;

d) sārņu vate, minerālā silikātvilna vai līdzīgas minerālās šķiedras (6806. preču pozīcija);

e) dārgmetālu vai ar dārgmetālu pārklāto metālu atkritumi vai lūžņi, pārējie dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus saturoši atkritumi vai lūžņi, kurus galvenokārt izmanto dārgmetālu izdalīšanai (7112. preču pozīcija), vai

f) vara, niķeļa vai kobalta akmens, kas iegūts jebkurā kausēšanas procesā (XV nodaļa).

2. 2601.- 2617. preču pozīcijā termins "rūdas" nozīmē minerālus, kas faktiski lietojami metalurģijas rūpniecībā, lai iegūtu dzīvsudrabu, 2844. preču pozīcijā un XIV vai XV nodaļā minētos metālus, pat ja tie paredzēti nemetalurģiskām vajadzībām. Taču 2601.- 2617. preču pozīcijā nav ietverti minerāli, kas pakļauti metalurģijas rūpniecībai neraksturīgai apstrādei.

3. 2620. preču pozīcijā ietverti tikai pelni un atliekas, ko izmanto rūpniecībā vai nu lai iegūtu metālus, vai kā metālu ķīmisko savienojumu ražošanas pamatu.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

2601

     

Dzelzs rūdas un koncentrāti, ieskaitot apdedzināto dzelzs kolčedānu:

   
       

-dzelzs rūdas un koncentrāti, izņemot apdedzināto dzelzs kolčedānu:

   

2601

11

00

0

--neaglomerētie

-

1

0

2601

12

00

0

--aglomerētie

-

1

0

2601

20

00

0

-apdedzinātais dzelzs pirīts

-

1

0

2602

00

00

0

Mangāna rūdas un koncentrāti, ieskaitot dzelzi saturošas mangāna rūdas, un koncentrāti ar mangāna saturu 20% vai vairāk, pārrēķinot sausnā

-

1

0

2603

00

00

0

Vara rūdas un koncentrāti

-

1

0

2604

00

00

0

Niķeļa rūdas un koncentrāti

-

1

0

2605

00

00

0

Kobalta rūdas un koncentrāti

-

1

0

2606

00

00

0

Alumīnija rūdas un koncentrāti

-

1

0

2607

00

00

0

Svina rūdas un koncentrāti

-

1

0

2608

00

00

0

Cinka rūdas un koncentrāti

-

1

0

2609

00

00

0

Alvas rūdas un koncentrāti

-

1

0

2610

00

00

0

Hroma rūdas un koncentrāti

-

1

0

2611

00

00

0

Volframa rūdas un koncentrāti

-

1

0

2612

     

Urāna vai torija rūdas un koncentrāti:

     

2612

10

   

-urāna rūdas un koncentrāti:

     

2612

10

10

0

--urāna rūdas un urāna piķarūda un to koncentrāti ar urāna saturu vairāk nekā 5%

-

1

0

2612

10

90

0

--pārējie

-

1

0

2612

20

   

-torija rūdas un koncentrāti:

     

2612

20

10

0

--monazīts; urāntorianīts un citas torija rūdas un koncentrāti ar torija saturu vairāk nekā 20%

-

1

0

2612

20

90

0

--pārējie

-

1

0

2613

     

Molibdēna rūdas un koncentrāti:

     

2613

10

00

0

-apdedzinātie

-

1

0

2613

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2614

00

   

Titāna rūdas un koncentrāti:

     

2614

00

10

0

-ilmenīts un tā koncentrāti

-

1

0

2614

00

90

0

-pārējie

-

1

0

2615

     

Niobija, tantala, vanādija vai cirkonija rūdas un koncentrāti:

     

2615

10

00

0

-cirkonija rūdas un koncentrāti

-

1

0

2615

90

   

-pārējie:

     

2615

90

10

0

--niobija un tantala rūdas un koncentrāti

-

1

0

2615

90

90

0

--vanādija rūdas un koncentrāti

-

1

0

2616

     

Dārgmetālu rūdas un koncentrāti:

     

2616

10

00

0

-sudraba rūdas un koncentrāti

-

1

0

2616

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2617

     

Pārējās rūdas un koncentrāti:

     

2617

10

00

0

-antimona rūdas un koncentrāti

-

1

0

2617

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2618

00

00

0

Dzelzs vai tērauda ražošanas procesā iegūstamie granulētie sārņi (sārņu smilts)

-

1

0

2619

00

   

Sārņi, dross (izņemot granulētos sārņus), plāva un pārējie dzelzs vai tērauda ražošanas atkritumi:

2619

00

10

0

-domnas putekļi

-

1

0

       

-pārējie:

     

2619

00

91

0

--dzelzs vai mangāna iegūšanai derīgi atkritumi

-

1

0

2619

00

93

0

--titāna oksīda iegūšanai derīgi sārņi

-

1

0

2619

00

95

0

--vanādija iegūšanai derīgi atkritumi

-

1

0

2619

00

99

0

--pārējie

-

1

0

2620

     

Pelni un citas atliekas (izņemot dzelzs vai tērauda ražošanas atliekas), kas satur metālus vai metālu savienojumus:

-kas satur galvenokārt cinku:

2620

11

00

0

--cietais cinks (cinka un dzelzs sakausējums)

-

1

0

2620

19

00

0

--pārējie

-

1

0

2620

20

00

0

-kas satur galvenokārt svinu

-

1

0

2620

30

00

0

-kas satur galvenokārt varu

-

1

0

2620

40

00

0

-kas satur galvenokārt alumīniju

-

1

0

2620

50

00

0

-kas satur galvenokārt vanādiju

-

1

0

2620

90

   

-pārējie:

     

2620

90

10

0

--kas satur galvenokārt niķeli

-

1

0

2620

90

20

0

--kas satur galvenokārt niobiju un tantalu

-

1

0

2620

90

30

0

--kas satur galvenokārt volframu

-

1

0

2620

90

40

0

--kas satur galvenokārt alvu

-

1

0

2620

90

50

0

--kas satur galvenokārt molibdēnu

-

1

0

2620

90

60

0

--kas satur galvenokārt titānu

-

1

0

2620

90

70

0

--kas satur galvenokārt antimonu

-

1

0

2620

90

80

0

--kas satur galvenokārt kobaltu

-

1

0

2620

90

91

0

--kas satur galvenokārt cirkoniju

-

1

0

2620

90

99

0

--pārējie

-

1

0

2621

00

00

0

Pārējie sārņi un pelni, ieskaitot jūras aļģu pelnus

-

1

0