V N O D A Ļ A

MINERĀLIE PRODUKTI

25. G R U P A

SĀLS; SĒRS; ZEMES UN AKMENS; APMEŠANAS MATERIĀLI, KAĻĶI UN CEMENTS

Piezīmes:

1. Ja nav īpašu piebilžu tekstā vai 4.piezīmē, šajā grupā ir ietverti tikai neapstrādāti produkti un skaloti produkti (arī izmantojot ķīmiskas vielas, kas izdala piemaisījumus, bet nemaina produkta struktūru), sadrupināti, sasmalcināti, pulverī pārvērsti, izsijāti produkti, produkti, kas bagātināti ar flotācijas metodes, magnētiskās separācijas vai citu mehānisko vai fizisko procesu (izņemot kristalizāciju) palīdzību.

Produkti, kas pakļauti apdedzināšanai, kalcinēšanai, iegūti sajaukšanas rezultātā vai pakļauti apstrādei, kura nav norādīta katrā preču pozīcijā, šajā grupā nav ietverti.

Šajā grupā klasificējamie produkti var saturēt putekļu nomācējaģentu piedevas ar noteikumu, ka tās nemaina produkta īpašības, bet padara to derīgu drīzāk specifiskai nekā parastai lietošanai.

2. Šajā grupā nav ietverti:

a) sublimētais, nogulsnētais vai koloidālais sērs (2802. preču pozīcija);

b) krāszeme, kas satur 70% un vairāk ķīmiski saistītās dzelzs, pārrēķinot Fe2O3 (2821. preču pozīcija);

c) medikamenti un pārējās preces no 30. grupas;

d) parfimērijas, kosmētikas un tualetes preparāti (33. grupa);

e) kaltie bruģakmeņi, apmales akmeņi un plāksnes (6801. preču pozīcija); mozaīkas klucīši un līdzīgas preces (6802. preču pozīcija); jumta, apdares un hidroizolācijas šīferis un šīfera plāksnes (6803. preču pozīcija);

f) dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (7102. vai 7103. preču pozīcija);

g) mākslīgie nātrija hlorīda vai magnija oksīda kristāli (izņemot optiskos elementus) ar masu, kas nav mazāka par 2,5 g katram kristālam (3824. preču pozīcija); optiskie elementi no nātrija hlorīda vai magnija oksīda (9001. preču pozīcija);

h) biljarda krītiņi (9504. preču pozīcija) vai

i) zīmēšanas, rakstīšanas vai šuvēju krītiņi (9609. preču pozīcija).

3. Jebkuri produkti, ko var klasificēt gan 2517. preču pozīcijā, gan jebkurā citā šīs grupas pozīcijā, jāklasificē 2517. preču pozīcijā.

4. Turklāt 2530. preču pozīcijā ir ietverti vermikulīts, perlīts un neputoti hlorīti; kalcinētas vai nekalcinētas, sajauktas vai nesajauktas krāszemes; dabiskais vizlas dzelzs oksīds; sepiolīts (pulētais vai nepulētais); dzintars; aglomerētais vai neaglomerētais sepiolīts un aglomerētais dzintars plāksnītēs, stieplītēs, nūjiņās vai līdzīgās formās, neapstrādāts pēc liešanas; ahāts, stroncianīts (kalcinēts vai nekalcinēts), izņemot stroncija oksīdu; keramikas lauskas.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

2501

00

   

Sāls (ieskaitot galda un denaturēto sāli) un tīrais nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts un ar pretsacietēšanas vai brīvu vielu piedevu; jūras ūdens:

2501

00

10

0

-jūras ūdens un sāls šķīdumi

-

1

0

       

-vārāmais sāls (ieskaitot galda un denaturēto) un tīrais nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai tādu reaģentu saturošs, kas kavē salipšanu:

2501

00

31

0

--ķīmiskām pārvērtībām (nātrija atdalīšana no hlora), citu produktu ražošanai

-

1

0

--pārējais:

2501

00

51

0

---denaturēts vai rūpnieciskām vajadzībām (ieskaitot attīrīšanu), izņemot konservēšanu vai pārtikas produktu un dzīvnieku barības sagatavošanu

-

1

0

       

---pārējais:

     

2501

00

91

0

----uzturam derīgs sāls

-

1

0

2501

00

99

0

----pārējais

-

1

0

2502

00

00

0

Neapdedzināts dzelzs kolčedāns (pirīts)

-

1

0

2503

00

   

Jebkura veida sērs, izņemot sublimēto, nogulsnēto vai koloidālo sēru:

   

2503

00

10

0

-jēlsērs vai nerafinētais sērs

-

1

0

2503

00

90

0

-pārējais

-

1

0

2504

     

Dabiskais grafīts:

     

2504

10

00

0

-pulvera vai granulu veidā

-

1

0

2504

90

00

0

-pārējais

-

1

0

2505

     

Jebkura veida dabiskā smilts, krāsota vai nekrāsota, izņemot smiltis, kas satur metālu, no 26. grupas:

2505

10

00

0

-silīcijsmilts un kvarca smilts

-

1

0

2505

90

00

0

-pārējās

-

1

0

2506

     

Kvarcs (izņemot dabisko smilti); kvarcīts, rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) formas blokos vai plāksnēs:

2506

10

00

0

-kvarcs

-

1

0

       

-kvarcīts:

     

2506

21

00

0

--neapstrādāts vai rupji sadrupināts

-

1

0

2506

29

00

0

--pārējais

-

1

0

2507

00

   

Kaolīns un pārējie kaolīnmāli, kalcinēti vai nekalcinēti:

     

2507

00

20

0

--kaolīns

-

1

0

2507

00

80

0

-pārējie kaolīnmāli

-

1

0

2508

     

Pārējie māli (izņemot uzpūstos mālus 6806. preču pozīcijā), andaluzīts, kianīts un silimanīts, kalcinēts vai nekalcinēts; mullīts; šamota vai dinasa zemes:

2508

10

00

0

-bentonīts

-

1

0

2508

20

00

0

-balinošās zemes un kāršamās zemes

-

1

0

2508

30

00

0

-ugunsizturīgs māls

-

1

0

2508

40

00

0

-pārējie māli

-

1

0

2508

50

00

0

-andaluzīts, kianīts un silimanīts

-

1

0

2508

60

00

0

-mullīts

-

1

0

2508

70

   

-šamota vai dinasa zemes:

     

2508

70

10

0

--šamota zemes

-

1

0

2508

70

90

0

--dinasa zemes

-

1

0

2509

00

00

0

Krīts

-

1

0

2510

     

Dabiskie kalcija fosfāti, dabiskie alumīnija un kalcija fosfāti un fosfātkrīts:

 

2510

10

00

0

-nesasmalcināti

-

1

0

2510

20

00

0

-sasmalcināti

-

1

0

2511

     

Dabiskais bārija sulfāts (barīts); dabiskais bārija karbonāts (viterīts), kalcinēts vai nekalcinēts, izņemot bārija oksīdu 2816. preču pozīcijā:

2511

10

00

0

-dabiskais bārija sulfāts (barīts)

-

1

0

2511

20

00

0

-dabiskais bārija karbonāts (viterīts)

-

1

0

2512

00

00

0

Infuzoriju silīcijzemes (piemēram, kalnu milti, trepelis, diatomīts) un analoģiskas silīcijzemes, nekalcinētas vai kalcinētas, ar īpatsvaru 1 vai mazāk

-

1

0

2513

     

Pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un pārējie dabiskie abrazīvie materiāli, termiski apstrādāti un neapstrādāti:

-pumeks:

2513

11

00

0

--neapstrādāts vai neregulāras formas gabalos, ieskaitot sasmalcinātu pumeku (pumeka grants)

-

1

0

2513

19

00

0

--pārējais

-

1

0

2513

20

00

0

-smirģelis, dabiskais korunds, dabiskais granāts un pārējie dabiskie abrazīvie materiāli

-

0

0

2514

00

00

0

Slāneklis, rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) blokos vai plātnēs

-

1

0

2515

     

Marmors, travertīns, ekausīns un pārējie kaļķakmeņi monumentiem vai celtniecībai ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, sīkgraudainais ģipšakmens, rupji sadrupināti vai nesadrupināti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi apstrādāti taisnstūrveida (ieskaitot

       

kvadrātu) blokos vai plātnēs:

     
       

-marmors un travertīns:

     

2515

11

00

0

--neapstrādāti vai rupji sadrupināti

-

1

0

2515

12

   

--sazāģēti vai citādi apstrādāti taisnstūra (ieskaitot kvadrātu) blokos un plātnēs:

2515

12

20

0

---ar biezumu ne vairāk kā 4 cm

-

1

0

2515

12

50

0

---ar biezumu vairāk nekā 4 cm, bet mazāk nekā 25 cm

-

1

0

2515

12

90

0

---pārējais

-

1

0

2515

20

00

0

-ekausīns un pārējie kaļķakmeņi monumentiem vai celtniecībai; sīkgraudainais ģipšakmens

-

1

0

2516

     

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un pārējie akmeņi monumentiem vai celtniecībai, rupji sadrupināti vai nesadrupināti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi apstrādāti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) blokos vai plātnēs:

       

-granīts:

     

2516

11

00

0

--neapstrādāts vai rupji sadrupināts

-

1

0

2516

12

   

--sazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) blokos vai plātnēs:

2516

12

10

0

---ar biezumu ne vairāk kā 25 cm

-

1

0

2516

12

90

0

---pārējais

-

1

0

       

-smilšakmens:

     

2516

21

00

0

--neapstrādāts vai rupji sadrupināts

-

1

0

2516

22

00

0

--sazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) blokos vai plātnēs

-

1

0

2516

90

00

0

-pārējie akmeņi monumentiem vai celtniecībai

-

1

0

2517

     

Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto par betona pildījumu agregātos, šoseju vai dzelzceļu uzbērumu balastam un citam balastam, jūras akmentiņi un kramakmeņi, termiski apstrādāti vai neapstrādāti; izdedžu,sārņu vai

       

līdzīgu rūpniecības atkritumu makadams (šosejas šķembu segums), kas satur vai nesatur materiālus, kuri minēti šīs preču pozīcijas pirmajā daļā; darvots makadams; 2515. vai 2516. preču pozīcijā norādīto akmeņu

       

granulas, šķembas un pulveris, termiski apstrādāti vai neapstrādāti:

   

2517

10

   

-oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto par betona aizpildītājiem, šoseju vai dzelzceļu uzbērumu balastam un citam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāti vai neapstrādāti:

2517

10

10

0

--oļi, grants, šķembas un krams

-

1

0

2517

10

20

0

--kaļķakmens, dolomīts un pārējie kaļķus saturošie akmeņi, lauzti vai spiesti

-

1

0

2517

10

80

0

--pārējie

-

1

0

2517

20

00

0

-sārņu, drosa vai līdzīgu rūpniecības atkritumu makadams (šosejas šķembu segums) no sārņiem, kas satur vai nesatur 2517 10.subpozīcijā minētos materiālus

-

1

0

2517

30

00

0

-darvots makadams (šķembu ceļa segums)

-

1

0

       

-2515. un 2516. preču pozīcijā minēto akmeņu granulas, drupne un pulveris, termiski apstrādāti vai neapstrādāti:

2517

41

00

0

--marmora

-

1

0

2517

49

00

0

--pārējie

-

1

0

2518

     

Kalcinēts vai nekalcinēts dolomīts; dolomīts, rupji sadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) blokos vai plātnēs; aglomerētais dolomīts (ieskaitot darvoto):

2518

10

00

0

-nekalcinēts dolomīts

-

1

0

2518

20

00

0

-kalcinēts dolomīts

-

1

0

2518

30

00

0

-aglomerētais dolomīts (ieskaitot darvoto)

-

1

0

2519

     

Dabiskais magnija karbonāts (magnezīts); kausētais magnēzijs; pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs, kas satur vai nesatur nelielu daudzumu oksīdu, kuri pievienojami pirms aglomerēšanas; pārējie magnija oksīdi, ar piemaisījumiem vai bez piemaisījumiem:

2519

10

00

0

-dabiskais magnija karbonāts (magnezīts)

-

1

0

2519

90

   

-pārējie:

     

2519

90

10

0

--magnija oksīdi, izņemot dedzinātu dabisko magnija karbonātu

-

1

0

2519

90

30

0

--pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs

-

1

0

2519

90

90

0

--pārējie

-

1

0

2520

     

Ģipsis; anhidrīts (ģipsis bez ūdens); sīkgraudainais ģipšakmens (kalcinētais ģipsis vai kalcija sulfāts), nekrāsots vai krāsots, kas satur vai nesatur nelielu daudzumu paātrinātāju vai palēninātāju:

2520

10

00

0

-ģipsis; anhidrīts

-

1

0

2520

20

   

-sīkgraudainais ģipšakmens:

     

2520

20

10

0

--celtniecības

-

1

0

2520

20

90

0

--pārējie

-

1

0

2521

00

00

0

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un pārējie kaļķus saturoši akmeņi, ko izmanto kaļķu vai cementa gatavošanai

-

1

0

2522

     

Dzēstie, nedzēstie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti 2825. preču pozīcijā:

2522

10

00

0

-nedzēstie kaļķi

-

1

0

2522

20

00

0

-dzēstie kaļķi

-

1

0

2522

30

00

0

-hidrauliskie kaļķi

-

1

0

2523

     

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, supersulfāta un analoģisks hidraulisks cements, nekrāsots vai krāsots vai klinkeru formā:

2523

10

00

0

-cementa klinkeri

-

20

15

       

-portlandcements:

     

2523

21

00

0

--baltais cements, mākslīgi krāsots vai nekrāsots

-

1

0

2523

29

00

0

--pārējais

-

20

15

2523

30

00

0

-aluminātcements

-

1

0

2523

90

   

-pārējais hidrauliskais cements:

     

2523

90

10

0

--domnu cements

-

20

15

2523

90

30

0

--pucolāncements

-

20

15

2523

90

90

0

--pārējie

-

20

15

2524

00

   

Azbests:

     

2524

00

30

0

-šķiedras, granulas vai pulveris

-

1

0

2524

00

80

0

-pārējais

-

1

0

2525

     

Vizla, tai skaitā šķeltā; vizlas atbiras:

     

2525

10

00

0

-vizla un plāksnītēs vai zvīņās sašķelta vizla

-

1

0

2525

20

00

0

-vizlas pulveris

-

1

0

2525

30

00

0

-vizlas atbiras

-

1

0

2526

     

Dabiskais steatīts, rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) blokos vai plātnēs; talks:

2526

10

00

0

-nedrupināts un nemalts

-

1

0

2526

20

00

0

-drupināts vai malts

-

1

0

2527

00

00

0

Dabiskais kriolīts; dabiskais hiolīts

-

1

0

2528

     

Dabiskie borāti un to koncentrāti (kalcinēti un nekalcinēti), izņemot borātus, kas izdalīti no sālsūdens; dabiskā borskābe, kas satur ne vairāk kā 85% H3BO3, pārrēķinot sausnā:

2528

10

00

0

-dabiskie nātrija borāti un to koncentrāti (kalcinēti un nekalcinēti)

-

1

0

2528

90

00

0

-pārējie

-

1

0

2529

     

Laukšpats; leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts; fluoršpats:

     

2529

10

00

0

-laukšpats

-

1

0

       

-fluoršpats:

     

2529

21

00

0

--kas satur 97% vai mazāk kalcija fluorīda

-

1

0

2529

22

00

0

--kas satur vairāk nekā 97% kalcija fluorīda

-

1

0

2529

30

00

0

-leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts

-

1

0

2530

     

Minerālvielas, kas citur nav minētas:

     

2530

10

   

-neputots vermikulīts, perlīts un hlorīti:

     

2530

10

10

0

--perlīts

-

1

0

2530

10

90

0

--vermikulīts un hlorīti

-

1

0

2530

20

00

0

-kizerīts, epsomīts (dabiskie magnija sulfāti)

-

1

0

2530

40

00

0

-dabiskie vizlas dzelzs oksīdi

-

1

0

2530

90

   

-pārējie:

     

2530

90

20

0

--sepiolīts

-

1

0

2530

90

95

0

--pārējie

-

1

0