24. G R U P A

TABAKA UN RŪPNIECISKIE TABAKAS AIZSTĀJĒJI

Piezīme:

Šajā grupā nav ietvertas medicīniskās cigaretes (30. grupa).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

2401

Neapstrādāta tabaka, tabakas atkritumi:

2401

10

-tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu:

       

--dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa; ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ieskaitot hibrīdus), ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa un karstumā kaltēta tabaka:

2401

10

10

0

---dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa

-

0

0

2401

10

20

0

---ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ieskaitot Bērlija hibrīdus)

-

0

0

2401

10

30

0

---ēnā kaltēta Mērilendas tipa

-

0

0

---dūmos kaltēta tabaka:

2401

10

41

0

----Kentuki tipa

-

0

0

2401

10

49

0

----pārējā

-

0

0

--pārējā:

2401

10

50

0

---ēnā kaltēta gaišā tabaka

-

0

0

2401

10

60

0

---saulē kaltēta Austrumu tipa tabaka

-

0

0

2401

10

70

0

---ēnā kaltēta tumšā tabaka

-

0

0

2401

10

80

0

---dūmos kaltēta tabaka

-

0

0

2401

10

90

0

---pārējā

-

0

0

2401

20

-tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo dzīslu:

       

--dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa un ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ieskaitot Bērlija hibrīdus) tabaka; ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa un karstumā kaltēta tabaka:

2401

20

10

0

---dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa

-

0

0

2401

20

20

0

---ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ieskaitot Bērlija hibrīdus)

-

0

0

2401

20

30

0

---ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa

-

0

0

---dūmos kaltēta tabaka:

2401

20

41

0

----Kentuki tipa

-

0

0

2401

20

49

0

----pārējā

-

0

0

--pārējā:

2401

20

50

0

---ēnā kaltēta gaišā tabaka

-

0

0

2401

20

60

0

---saulē kaltēta Austrumu tipa tabaka

-

0

0

2401

20

70

0

---ēnā kaltēta tumšā tabaka

-

0

0

2401

20

80

0

---dūmos kaltēta tabaka

-

0

0

2401

20

90

0

---pārējā

-

0

0

2401

30

00

0

-tabakas atkritumi

-

20

10

2402

     

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

2402

10

00

0

-tabaku saturoši cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem un cigarellas

1000 gab.

20

10

2402

20

-tabaku saturošas cigaretes:

2402

20

10

0

--kas satur krustnagliņas

1000 gab.

25, bet ne mazāk kā Ls 2,50 par 1000 cigaretēm

10

2402

20

90

0

--pārējās

1000 gab.

25, bet ne mazāk kā Ls 2,50 par 1000 cigaretēm

10

2402

90

00

0

-pārējās

-

20

12

2403

     

Pārējā rūpnieciski apstrādātā tabaka un rūpnieciski tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences:

2403

10

   

-smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā proporcijā:

2403

10

10

0

--iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 500 g

-

20

10

2403

10

90

0

--pārējā

-

0

0

-pārējā:

2403

91

00

0

--homogenizēta vai atjaunota tabaka

-

0

0

2403

99

--pārējā:

2403

99

10

0

---zelējamā vai šņaucamā tabaka

-

20

12

2403

99

90

0

---pārējā

-

0

0