21. G R U P A

JAUKTI PĀRTIKAS PRODUKTI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) dārzeņu maisījumi, kas minēti 0712. preču pozīcijā;

b) grauzdētās kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā proporcijā (0901. preču pozīcija);

c) aromatizētā tēja (0902. preču pozīcija);

d) garšvielas vai citi produkti, kas minēti 0904.- 0910. preču pozīcijā;

e) pārtikas produkti, izņemot 2103. vai 2104. preču pozīcijā minētos, kas satur vairāk nekā 20% desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkurus to maisījumus (16. grupa);

f) raugs, ko izmanto kā medicīnas līdzekli, vai pārējie produkti, kas minēti 3003. vai 3004. preču pozīcijā, vai

g) gatavi fermenti, kas minēti 3507. preču pozīcijā.

2. Aizstājēju ekstrakti, kas minēti 1."b" piezīmē, jāklasificē 2101. preču pozīcijā.

3. 2104. preču pozīcijā jēdziens "homogenizēti jaukti pārtikas produkti" nozīmē izstrādājumus, kas satur sīku homogenizētu maisījumu no divām vai vairākām pamatsastāvdaļām - tādām kā gaļa, zivis, dārzeņi vai augļi un ir safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā mazu bērnu barība vai diētiskā barība, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 250 g. Šā jēdziena definīcijā neietilpst dažādas sastāvdaļas, kuras pievieno maisījumam nelielos daudzumos garšas uzlabošanai, konservēšanai vai citiem mērķiem. Šie produkti var saturēt nelielos daudzumos acīm redzamus sastāvdaļu gabalus.

Papildpiezīmes:

1. 2103 20 000. un 2103 90 900. subpozīcijā jēdziens ''mērces'' neietver produktus no dārzeņu, augļu vai citu ēdamu augu daļām, ja šo sastāvdaļu procentuālā attiecība ir tāda, ka, izlaižot tos caur metāla sietu ar acu lielumu 5 mm un izskalojot ar ūdeni 20o C temperatūrā, paliek mazāk par 80% no sākotnējā produkta svara.

2. 2106 10 200. un 2106 90 920. subpozīcijā termins "ciete" nozīmē arī cieti no sadalītiem produktiem.

3. 2106 90 100. subpozīcijā jēdziens "fondī siers" nozīmē izstrādājumu, kas satur 12% un vairāk, bet mazāk nekā 18% piena tauku un kas ir izgatavots no kausēta siera (tikai Emmentaler un Gruyere) ar baltvīna, ķiršu liķiera, cietes un garšvielu piedevu, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk.

Iepriekš minētā subpozīcija turklāt ir pakļauta produkcijas sertifikācijai saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka attiecīgi Asociācijas nolikumi.

4. 2106 90 200. subpozīcijā ar "alkoholisko preparātu maisījumiem, kam pamatā nav aromātiskās substances un kas paredzēti izmantošanai rūpniecībā", jāsaprot preparāti ar spirta tilpumkoncentrāciju, kas pārsniedz 0,5%.

5. 2106 90 300. subpozīcijā jēdziens "izoglikoze" nozīmē produktu, kas iegūts no glikozes vai tās polimēriem un satur sausnā vismaz 10% fruktozes.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

2101

     

Kafijas, tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo produktu pamata vai uz kafijas, tējas vai mate pamata; apgrauzdēti cigoriņi un apgrauzdēti pārējie kafijas aizstājēji un ekstrakti, esences un koncentrāti no tiem:

       

-kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti; izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata vai uz kafijas pamata:

2101

11

--ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101

11

11

0

---ar kafijas pamata saturu sausnā 95% vai vairāk

-

1

0

2101

11

19

0

---pārējie

-

1

0

2101

12

   

--izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata vai uz kafijas pamata:

 

2101

12

92

0

---izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai kafijas koncentrātu pamata

-

1

0

2101

12

98

0

---pārējie

-

1

0

2101

20

   

-tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti; izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata vai uz tējas vai mate pamata:

2101

20

20

0

--ekstrakti, esences vai koncentrāti

-

20

15

--izstrādājumi:

2101

20

92

0

---uz tējas vai mate ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata

-

20

15

2101

20

98

0

---pārējie

-

20

15

2101

30

   

-apgrauzdēti cigoriņi un pārējie apgrauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

--apgrauzdēti cigoriņi un pārējie apgrauzdēti kafijas aizstājēji:

2101

30

11

0

---apgrauzdēti cigoriņi

-

20

15

2101

30

19

0

---pārējie

-

20

15

       

--apgrauzdētu cigoriņu un pārējo apgrauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101

30

91

0

---apgrauzdētu cigoriņu

-

20

15

2101

30

99

0

---pārējie

-

20

15

2102

     

Raugs (aktīvais vai neaktīvais); pārējie neaktīvie vienšūnas mikroorganismi (izņemot vakcīnas, kas minētas 3002. preču pozīcijā); cepamie pulveri:

2102

10

-aktīvais raugs:

2102

10

10

0

--kultūrraugs

-

20

15

--maizes raugs:

2102

10

31

0

---sausais raugs

-

20

15

2102

10

39

0

---pārējais

-

20

15

2102

10

90

0

--pārējais

-

20

15

2102

20

   

-neaktīvais raugs; pārējie neaktīvie vienšūnas mikroorganismi:

     

--neaktīvais raugs:

2102

20

11

0

---tablešu, kubiņu vai līdzīgā veidā vai iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg

-

20

15

2102

20

19

---pārējie:

2102

20

19

1

----neaktīvais lopbarības raugs (izņemot no naftas produktiem ražoto)

-

1

0

2102

20

19

9

----pārējie

-

20

15

2102

20

90

0

--pārējie

-

20

15

2102

30

00

0

-gatavs cepamais pulveris

-

1

0

2103

     

Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; jauktas piedevas un jauktas garšvielas; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103

10

00

0

-sojas mērce

-

20

15

2103

20

00

0

-tomātu kečups un pārējās tomātu mērces

-

20

15

2103

30

-sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103

30

10

0

--sinepju pulveris

-

1

0

2103

30

90

0

--gatavas sinepes

-

20

15

2103

90

-pārējie:

2103

90

10

0

--šķidra mango piedeva

-

20

15

2103

90

30

0

--aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju 44,2 - 44,9 %, ar genciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu saturu no 1,5% līdz 6% un ar cukura saturu no 4% līdz 10%, traukos ar tilpumu 0,5 l vai mazāk

-

20

15

2103

90

90

--pārējie:

2103

90

90

1

---majonēze

-

20

15

2103

90

90

9

---pārējie

-

20

15

2104

     

Gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas produkti:

2104

10

-gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai:

2104

10

10

0

--sausie

-

20

12

2104

10

90

0

--pārējie

-

20

12

2104

20

00

0

-homogenizēti jaukti pārtikas produkti

-

0

0

2105

00

   

Saldējums un pārējie pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao piedevas:

   

2105

00

10

0

-kas nesatur piena taukus vai satur mazāk nekā 3% šādu tauku

-

20

15

-kas satur piena taukus:

2105

00

91

0

--3% vai vairāk, bet mazāk nekā 7%

-

20

15

2105

00

99

0

--7% vai vairāk

-

20

15

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti:

2106

10

-olbaltumvielu koncentrāti un teksturētas olbaltumvielas:

2106

10

20

0

--kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk nekā 1,5% piena tauku, 5% saharozes vai izoglikozes, 5% glikozes vai cietes

-

1

0,5

2106

10

80

0

--pārējie

-

1

0

2106

90

-pārējie:

2106

90

10

0

--fondī sieri

-

1

0

2106

90

20

0

--alkoholisku produktu maisījumi, kam pamatā nav aromātiskās vielas un, kas paredzēti dzērienu ražošanai

1alc 100%

1

likme 3.pielikumā

--aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi:

2106

90

30

0

---izoglikozes sīrupi

-

1

0

---pārējie:

2106

90

51

0

----laktozes sīrups

-

1

0

2106

90

55

0

----glikozes sīrups un maltodekstrīna sīrups

-

1

0

2106

90

59

0

----pārējie

-

1

0

--pārējie:

2106

90

92

0

---kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk nekā 1,5% piena tauku, 5% saharozes vai izoglikozes, 5% glikozes vai cietes

-

1

0

2106

90

98

0

---pārējie

-

1

0