20. G R U P A

DĀRZEŅU, AUGĻU, RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) dārzeņi, augļi vai rieksti, kas sagatavoti vai konservēti ar 7., 8. vai 11. grupā minētajiem paņēmieniem;

b) pārtikas produkti, kas satur vairāk nekā 20% desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkurus to maisījumus (16. grupa);

c) homogenizēti pārtikas produktu maisījumi, kas minēti 2104. preču pozīcijā.

2. 2007. un 2008. preču pozīcijā nav ietvertas augļu želejas, augļu pastas, iecukurotas mandeles vai līdzīgi konditorejas izstrādājumi cukura konfekšu (1704. preču pozīcija) vai šokolādes konfekšu veidā (1806. preču pozīcija).

3. 2001., 2004. un 2005. preču pozīcijā ir ietverti tikai tie produkti, kuri minēti 7. grupā vai 1105. vai 1106. preču pozīcijā (izņemot miltus, rupja maluma miltus un pulverus no 8. grupas) un kurus sagatavo vai konservē ar citiem paņēmieniem, kas atšķiras no 1."a" piezīmē minētajiem.

4. Tomātu sula ar sausnas saturu 7% vai vairāk, jāklasificē 2002. preču pozīcijā.

5. 2009. preču pozīcijā jēdziens "neraudzētas sulas un sulas bez spirta piedevas" nozīmē sulas ar spirta koncentrāciju, kas nav lielāka kā 0,5% no tilpuma (sk. 22. grupas 2. piezīmi).

Piezīmes par subpozīcijām:

1. 2005 10. subpozīcijā jēdziens "homogenizēti dārzeņi" nozīmē dārzeņu produktus, sīki homogenizētus, safasētus pārdošanai mazumtirdzniecībā kā mazu bērnu barību vai diētisko barību, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 250 g. Tomēr šā jēdziena definīcijā neietilpst dažādas sastāvdaļas, kuras pievieno produktiem nelielos daudzumos garšas uzlabošanai, konservēšanai vai citiem mērķiem. Šie produkti var saturēt nelielos daudzumos acīm redzamus dārzeņu gabaliņus. Šī subpozīcija ieņem galveno vietu 2005. preču pozīcijā.

2. 2007 10. subpozīcijā jēdziens "homogenizēti gatavi ēdieni" nozīmē augļu produktus, sīki homogenizētus, safasētus pārdošanai mazumtirdzniecībā kā maz bērnu barību vai diētisko barību, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 250 g. Tomēr šā jēdziena definīcijā neietilpst dažādas sastāvdaļas, kuras pievieno produktiem nelielos daudzumos garšas uzlabošanai, konservēšanai vai citiem mērķiem. Šie produkti nelielos daudzumos var saturēt acīm redzamus augļu gabaliņus. Šī subpozīcija ieņem galveno vietu 2007. preču pozīcijā.

Papildpiezīmes:

1. 2001. preču pozīcijā dārzeņiem, augļiem, riekstiem un pārējām pārtikā lietojamām augu daļām, kas sagatavotas vai konservētas ar etiķi vai etiķskābi, jāsatur 0,5% vai vairāk skābes, brīvas, gaistošā veidā, kura izteikta kā etiķskābe.

2. Produktos, kas klasificējami šajā grupā, dažādu to cukuru daudzums, kuri izteikti kā saharoze (cukura saturs), atbilst skaitlim, ko uzrāda refraktometrs [atbilstoši metodei, kas aprakstīta Noteikumu (EEK) Nr. 558/93 pielikumā] 20 grādos pēc C un ko pareizina ar šādu skaitli:

- 0,93 - produktiem, kas minēti 2008 20.- 2008 80., 2008 92. un 2008 99. subpozīcijā, vai

- 0,95- produktiem, kas minēti citās preču pozīcijās.

3. Produkti, kas klasificējami 2008 20.- 2008 80., 2008 92. un 2008 99. subpozīcijā, jāaplūko kā tādi, kas satur cukura piedevu, ja "cukura saturs" atkarībā no augļu šķirnes vai pārtikā lietojamo augu daļas tajos pārsniedz šādu masas procentu:

- ananasi un vīnogas- 13% ,

- pārējie augļi, ieskaitot augļu maisījumus un pārējās pārtikā lietojamās augu daļas- 9% .

4. 2008 30 110.- 2008 30 390., 2008 40 110.- 2008 40 390., 2008 50 110.- 2008 50 590., 2008 60 110.- 2008 60 390., 2008 70 110.- 2008 70 590., 2008 80 110.- 2008 80 390., 2008 92 120.- 2008 92 380. un 2008 99 110.- 2008 99 400. subpozīcijā lietotie jēdzieni nozīmē:

- "faktiskā spirta koncentrācija" ir tīra spirta daudzums kilogramos, ko satur 100 kg produkta;

- "% masa" ir spirta koncentrācijas apzīmējums.

5. Cukura piedevu daudzums produktos, kas klasificējami 2009. preču pozīcijā, atbilst "cukura saturam", kurš atkarībā no sulu šķirnes nepārsniedz skaitļus, kas minēti tālāk:

- citronu vai tomātu sula- 3,

- ābolu sula - 11,

- vīnogu sula - 15,

- pārējo augļu vai dārzeņu sulas, ieskaitot sulu maisījumus - 13.

6. 2009 60 150. un 2009 60 710. subpozīcijā jēdziens "koncentrētā vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu)" nozīmē vīnogu sulu (ieskaitot vīnogu misu), kurai refraktometra uzrādītais lielums [atbilstoši metodei, kas aprakstīta Noteikumu (EEK) Nr. 558/93 pielikumā] 20 grādos pēc C ir ne mazāks kā 50,9%.

7. 2001 90 910., 2006 00 350., 21006 00 910., 2007 10 910., 2007 99 930., 20 08 19 110., 2008 19 590., 2008 92 120., 2008 92 160., 2008 92 320., 2008 92 360. , 2008 92 510., 2008 92 720., 2008 92 760., 2008 92 920., 2008 92 940., 2008 92 970., 2008 99 360., 2008 99 380., 2009 80 360., 2009 80 730., 2009 80 880., 2009 80 970., 2009 90 920., 2009 90 950. un 2009 90 970. subpozīcijā jēdziens "tropiskie augļi" nozīmē guavas, mango, mangostānus, papaijas, tamarindus (indiešu dateles), kešju augļus, lidži, džekfrūtus, sapodillo plūmes, pasionaugļus, karambolas un pitahajas.

8. 2001 90 910., 2006 00 350., 2006 00 910., 2007 99 930., 2008 19 110., 2008 19 510., 2008 19 590., 2008 92 120., 2008 92 160., 2008 92 320., 2008 92 360., 2008 92 510., 2008 92 720., 2008 92 760., 2008 92 920., 2008 92 940. un 2008 92 970. subpozīcijā jēdziens "tropiskie rieksti" nozīmē kokosriekstus, kešju riekstus, Brazīlijas riekstus, arekas ( beteļriekstus), kolas un makadamia riekstus.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

2001

     

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas:

2001

10

00

0

-gurķi un pipargurķīši

kg/net eda

20

15

2001

20

00

0

-sīpoli

-

20

15

2001

90

-pārējie:

2001

90

10

0

--mango piedeva

-

20

15

2001

90

20

0

--Capsicum ģints augļi, izņemot saldos piparus vai smaržīgos piparus

-

20

15

2001

90

30

0

--saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

-

20

15

2001

90

40

0

--batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5% vai vairāk cietes

-

20

15

2001

90

50

0

--sēnes

-

20

15

2001

90

60

0

--palmu kodoli

-

20

15

2001

90

65

0

--olīvas

-

20

15

2001

90

70

0

--saldie pipari

-

20

15

2001

90

75

0

--galda bietes salātiem (Beta vulgaris var. conditiva)

-

20

15

2001

90

85

0

--sarkanie galviņkāposti

-

20

15

2001

90

91

0

--tropiskie augļi un tropiskie rieksti

-

20

15

2001

90

96

0

--pārējie

-

20

15

2002

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti:

2002

10

-veseli vai sagriezti tomāti:

2002

10

10

0

--mizoti

-

20

15

2002

10

90

--pārējie:

2002

10

90

1

---tomātu pasta

-

1

0

2002

10

90

9

---pārējie

-

20

15

2002

90

-pārējie:

--ar sausnas saturu mazāk nekā 12%:

2002

90

11

0

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg

-

20

15

2002

90

19

0

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg

-

20

15

--ar sausnas saturu ne mazāk kā 12%, bet ne vairāk kā 30%:

2002

90

31

0

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg

-

20

15

2002

90

39

0

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg

-

20

15

--ar sausnas saturu vairāk nekā 30%:

2002

90

91

0

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg

-

20

15

2002

90

99

0

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg

-

20

15

2003

     

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles:

     

2003

10

-sēnes:

--Agaricus ģints:

2003

10

20

0

---konservētas īslaicīgai uzglabāšanai, pilnīgi termiski apstrādātas

kg/net eda

20

15

2003

10

30

0

---pārējās

kg/net eda

20

15

2003

10

80

0

--pārējās

-

20

15

2003

20

00

0

-trifeles

-

20

15

2004

     

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču pozīcijā minētos:

2004

10

-kartupeļi:

2004

10

10

0

--vārīti, nesagatavoti ar citu paņēmienu

-

20

15

--pārējie:

2004

10

91

0

---miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

-

20

15

2004

10

99

0

---pārējie

-

20

15

2004

90

-pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2004

90

10

0

--saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

-

20

15

2004

90

30

0

--skābēti kāposti, kaperi un olīvas

-

20

15

2004

90

50

0

--zirņi (Pisum sativum) un nenobriedušas Phaseolus spp. sugas pupiņas pākstīs

-

20

15

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

2004

90

91

0

--- sīpoli, vārīti, nesagatavoti ar citu paņēmienu

-

20

15

2004

90

98

0

---pārējie

-

20

15

2005

     

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču pozīcijā minētos:

2005

10

00

0

-homogenizēti dārzeņi

-

20

15

2005

20

-kartupeļi:

2005

20

10

0

--miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

-

20

15

--pārējie:

2005

20

20

0

---plāni sagriezti gabaliņos, apcepti, sālīti, nesālīti vai aromatizēti, hermētiski noslēgtā iesaiņojumā, piemēroti tūlītējam patēriņam

-

20

15

2005

20

80

0

---pārējie

-

20

15

2005

40

00

0

-zirņi (Pisum sativum)

-

20

15

-pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005

51

00

0

--lobītas pupiņas

-

20

15

2005

59

00

0

--pārējās

-

20

15

2005

60

00

0

-sparģeļi

-

20

15

2005

70

-olīvas:

2005

70

10

0

--iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 5 kg

-

20

15

2005

70

90

0

--pārējās

-

20

15

2005

80

00

0

-saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

-

20

12

2005

90

-pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2005

90

10

0

--Capsicum ģints augļi, izņemot saldo piparu vai smaržīgo piparu

-

20

15

2005

90

30

0

--kaperi

-

20

15

2005

90

50

0

--artišoki

-

20

15

2005

90

60

0

--burkāni

-

20

15

2005

90

70

0

--dārzeņu maisījumi

-

20

15

2005

90

75

0

--skābēti kāposti

-

20

15

2005

90

80

0

--pārējie

-

20

15

2006

00

   

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas):

2006

00

10

0

-ingvers

-

20

15

-pārējie:

--ar cukura saturu vairāk nekā 13%:

2006

00

31

0

---ķirši

-

20

15

2006

00

35

0

---tropiskie augļi un tropiskie rieksti

-

20

15

2006

00

38

0

---pārējie

-

20

15

--pārējie

-

2006

00

91

0

---tropiskie augļi un tropiskie rieksti

-

20

15

2006

00

99

0

---pārējie

-

20

15

2007

     

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas:

2007

10

-homogenizēti izstrādājumi:

2007

10

10

0

--ar cukura saturu vairāk nekā 13%

-

1

0

--pārējie:

2007

10

91

0

---no tropiskajiem augļiem

-

1

0

2007

10

99

0

---pārējie

-

1

0

-pārējie:

2007

91

--citrusaugļi:

2007

91

10

0

---ar cukura saturu vairāk nekā 30%

-

20

15

2007

91

30

0

---ar cukura saturu vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 30%

-

20

15

2007

91

90

0

---pārējie

-

20

15

2007

99

--pārējie:

---ar cukura saturu vairāk nekā 30%:

2007

99

10

0

----plūmju un dzeloņplūmju biezenis un pasta iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 100 kg, rūpnieciskai apstrādei

-

20

15

2007

99

20

0

----kastaņu biezenis un pasta

-

20

15

----pārējie:

2007

99

31

0

-----ķiršu

-

20

15

2007

99

33

0

-----zemeņu

-

20

15

2007

99

35

0

-----aveņu

-

20

15

2007

99

39

0

-----pārējie

-

20

15

---ar cukura saturu vairāk nekā 13%, bet ne vairāk kā 30%:

2007

99

51

0

----kastaņu biezenis un pasta

-

20

15

2007

99

55

0

----ābolu biezenis, ieskaitot kompotus

-

20

15

2007

99

58

0

----pārējie

-

20

15

---pārējie:

2007

99

91

0

----ābolu biezenis, ieskaitot kompotus

-

20

15

2007

99

93

0

----no tropiskajiem augļiem un tropiskajiem riekstiem

-

20

15

2007

99

98

0

----pārējie

-

20

15

2008

     

Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, kas citur nav minētas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas:

       

-rieksti, zemesrieksti un pārējās sēklas, sajauktas vai nesajauktas kopā:

 

2008

11

--zemesrieksti:

2008

11

10

0

---zemesriekstu sviests

-

20

12

---pārējie, iesaiņojumā ar neto masu:

----vairāk nekā 1 kg

2008

11

92

0

-----grauzdēti

-

20

12

2008

11

94

0

-----pārējie

-

20

12

----ne vairāk kā 1 kg:

2008

11

96

0

-----grauzdēti

-

20

12

2008

11

98

0

-----pārējie

-

20

12

2008

19

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

19

11

0

----tropiskie rieksti; maisījumi, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk

-

20

12

----pārējie:

2008

19

13

0

-----grauzdētas mandeles un pistācijas

-

20

12

2008

19

19

0

-----pārējie

-

20

12

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

       

----tropiskie rieksti; maisījumi, kuros tropisko riekstu saturs ir 50% vai vairāk:

 

2008

19

51

0

-----grauzdēti tropiskie rieksti

-

20

12

2008

19

59

0

-----pārējie

-

20

12

----pārējie:

-----grauzdēti rieksti:

2008

19

93

0

------mandeles un pistācijas

-

20

12

2008

19

95

0

------pārējie

-

20

12

2008

19

99

0

-----pārējie

-

20

12

2008

20

-ananasi:

--ar spirta piedevu:

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

20

11

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 17%

-

20

15

2008

20

19

0

----pārējie

-

20

15

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

20

31

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 19%

-

20

15

2008

20

39

0

----pārējie

-

20

15

--bez spirta piedevas:

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

20

51

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 17%

-

20

15

2008

20

59

0

----pārējie

-

20

15

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

20

71

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 19%

-

20

15

2008

20

79

0

----pārējie

-

20

15

---bez cukura piedevas, iesaiņojumā ar neto masu:

2008

20

91

0

----4,5 kg vai vairāk

-

20

15

2008

20

99

0

----mazāk nekā 4,5 kg

-

20

15

2008

30

-citrusaugļi:

--ar spirta piedevu:

---ar cukura saturu vairāk nekā 9%:

2008

30

11

0

----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

30

19

0

----pārējie

-

20

15

---pārējie:

2008

30

31

0

----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

30

39

0

----pārējie

-

20

15

--bez spirta piedevas:

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

30

51

0

----greipfrūtu daiviņas

-

20

15

2008

30

55

0

----mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un satsumas); klementīni, vilkingi un pārējie citrusu hibrīdi

-

20

15

2008

30

59

0

----pārējie

-

20

15

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

30

71

0

----greipfrūtu daiviņas

-

20

15

2008

30

75

0

----mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un satsumas); klementīni, vilkingi un pārējie citrusu hibrīdi:

-

   

2008

30

79

0

----pārējie

-

20

15

---bez cukura piedevas, iesaiņojumā ar neto masu:

2008

30

91

0

----4,5 kg vai vairāk

-

20

15

2008

30

99

0

----mazāk nekā 4,5 kg

-

20

15

2008

40

-bumbieri:

--ar spirta piedevu:

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

----ar cukura saturu vairāk nekā 13%:

2008

40

11

0

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

40

19

0

-----pārējie

-

20

15

----pārējie:

2008

40

21

0

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

40

29

0

-----pārējie

-

20

15

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

40

31

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 15%

-

20

15

2008

40

39

0

----pārējie

-

20

15

--bez spirta piedevas:

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

40

51

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 13%

-

20

15

2008

40

59

0

----pārējie

-

20

15

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

40

71

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 15%

-

20

15

2008

40

79

0

----pārējie

-

20

15

---bez cukura piedevas, iesaiņojumā ar neto masu:

2008

40

91

0

----4,5 kg vai vairāk

-

20

15

2008

40

99

0

----mazāk nekā 4,5 kg

-

20

15

2008

50

-aprikozes:

--ar spirta piedevu:

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

----ar cukura saturu vairāk nekā 13%:

2008

50

11

0

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

50

19

0

-----pārējie

-

20

15

----pārējie:

2008

50

31

0

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

50

39

0

-----pārējie

-

20

15

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

50

51

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 15%

-

20

15

2008

50

59

0

----pārējie

-

20

15

--bez spirta piedevas:

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

50

61

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 13%

-

20

15

2008

50

69

0

----pārējie

-

20

15

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

50

71

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 15%

-

20

15

2008

50

79

0

----pārējie

-

20

15

---bez cukura piedevas, iesaiņojumā ar neto masu:

2008

50

92

0

----5 kg vai vairāk

-

20

15

2008

50

94

0

----4,5 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg

-

20

15

2008

50

99

0

----mazāk nekā 4,5 kg

-

20

15

2008

60

-ķirši:

--ar spirta piedevu:

---ar cukura saturu vairāk nekā 9%:

2008

60

11

0

----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

60

19

0

----pārējie

-

20

15

---pārējie:

2008

60

31

0

----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

60

39

0

----pārējie

-

20

15

--bez spirta piedevas:

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

60

51

0

----skābie ķirši (Prunus cerasus)

-

20

15

2008

60

59

0

----pārējie

-

20

15

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

60

61

0

----skābie ķirši (Prunus cerasus)

-

20

15

2008

60

69

0

----pārējie

-

20

15

---bez cukura piedevas, iesaiņojumā ar neto masu:

----4,5 kg vai vairāk:

2008

60

71

0

-----skābie ķirši (Prunus cerasus)

-

20

15

2008

60

79

0

-----pārējie

-

20

15

----mazāk nekā 4,5 kg:

2008

60

91

0

-----skābie ķirši (Prunus cerasus)

-

20

15

2008

60

99

0

-----pārējie

-

20

15

2008

70

-persiki:

--ar spirta piedevu:

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

----ar cukura saturu vairāk nekā 13%:

2008

70

11

0

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

70

19

0

-----pārējie

-

20

15

----pārējie:

2008

70

31

0

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

70

39

0

-----pārējie

-

20

15

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

70

51

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 15%

-

20

15

2008

70

59

0

----pārējie

-

20

15

--bez spirta piedevas:

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

70

61

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 13%

-

20

15

2008

70

69

0

----pārējie

-

20

15

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

70

71

0

----ar cukura saturu vairāk nekā 15%

-

20

15

2008

70

79

0

----pārējie

-

20

15

---bez cukura piedevas, iesaiņojumā ar neto masu:

2008

70

92

0

----5 kg vai vairāk

-

20

15

2008

70

94

0

----4,5 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg

-

20

15

2008

70

99

0

----mazāk nekā 4,5 kg

-

20

15

2008

80

-zemenes:

--ar spirta piedevu:

---ar cukura saturu vairāk nekā 9%:

2008

80

11

0

----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

80

19

0

----pārējie

-

20

15

---pārējie:

2008

80

31

0

----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

80

39

0

----pārējie

-

20

15

--bez spirta piedevas:

2008

80

50

0

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg

-

20

15

2008

80

70

0

---ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

-

20

15

---bez cukura piedevas, iesaiņojumā ar neto masu:

2008

80

91

0

----4,5 kg vai vairāk

-

20

15

2008

80

99

0

----mazāk nekā 4,5 kg

-

20

15

       

-pārējie, ieskaitot maisījumus, izņemot 2008 19.subpozīcijā minētos:

     

2008

91

00

0

--palmu kodoli

-

20

15

2008

92

--maisījumi:

---ar spirta piedevu:

----ar cukura saturu vairāk nekā 9%:

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%:

2008

92

12

0

------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

14

0

------pārējie

-

20

15

-----pārējie:

2008

92

16

0

------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

18

0

------pārējie

-

20

15

----pārējie:

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%:

2008

92

32

0

------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

34

0

------pārējie

-

20

15

-----pārējie:

2008

92

36

0

------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

38

0

------pārējie

-

20

15

---bez spirta piedevas:

----ar cukura piedevu:

-----iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

92

51

0

------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

59

0

------pārējie

-

20

15

-----pārējie:

       

------augļu maisījumi, kuros neviena augļa daļa nepārsniedz 50% no augļu kopējā svara:

 

2008

92

72

0

-------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

74

0

-------pārējie

-

20

15

------pārējie:

2008

92

76

0

-------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

78

0

-------pārējie

-

20

15

----bez cukura piedevas, iesaiņojumā ar neto masu:

-----5 kg vai vairāk:

2008

92

92

0

------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

93

0

------pārējie

-

20

15

-----4,5 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg:

2008

92

94

0

------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus ar tropisko riekstu un tropisko augļu saturu 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

96

0

------pārējie

-

20

15

-----mazāk nekā 4,5 kg:

2008

92

97

0

------no tropiskajiem augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk)

-

20

15

2008

92

98

0

------pārējie

-

20

15

2008

99

--pārējie:

---ar spirta piedevu:

----ingvers:

2008

99

11

0

-----ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%

-

20

15

2008

99

19

0

-----pārējie

-

20

15

----vīnogas:

2008

99

21

0

-----ar cukura saturu vairāk nekā 13%

-

20

15

2008

99

23

0

-----pārējie

-

20

15

----pārējie:

-----ar cukura saturu vairāk nekā 9%:

------ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%:

2008

99

25

0

-------pasionaugļi un guavas

-

20

15

2008

99

26

0

-------mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešju āboli, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, karambolas un pitahajas

-

20

15

2008

99

28

0

-------pārējie

-

20

15

------pārējie:

2008

99

32

0

-------pasionaugļi un guavas

-

20

15

2008

99

33

0

-------mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešju āboli, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, pasionaugļi, karambolas un pitahajas

-

20

15

2008

99

34

0

-------pārējie

-

20

15

-----pārējie:

------ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk kā 11,85%:

2008

99

36

0

-------tropiskie augļi

-

20

15

2008

99

37

0

-------pārējie

-

20

15

------pārējie:

2008

99

38

0

-------tropiskie augļi

-

20

15

2008

99

40

0

-------pārējie

-

20

15

---bez spirta piedevas:

----ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

2008

99

41

0

-----ingvers

-

20

15

2008

99

43

0

-----vīnogas

-

20

15

2008

99

45

0

-----plūmes un dzeloņplūmes

-

20

15

2008

99

46

0

-----pasionaugļi, guavas un tamarindi

-

20

15

2008

99

47

0

-----mango, mangostāni, papaijas, kešju āboli, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, karambolas un pitahajas

-

20

15

2008

99

49

0

-----pārējie

-

20

15

----ar cukura piedevu, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg:

2008

99

51

0

-----ingvers

-

20

15

2008

99

53

0

-----vīnogas

-

20

15

2008

99

55

0

-----plūmes un dzeloņplūmes

-

20

15

2008

99

61

0

-----pasionaugļi un guavas

-

20

15

2008

99

62

0

-----mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešju āboli, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, karambolas un pitahajas

-

20

15

2008

99

68

0

-----pārējie

-

20

15

----bez cukura piedevas:

-----plūmes un dzeloņplūmes, iesaiņojumā ar neto masu:

2008

99

72

0

------5 kg vai vairāk

-

20

15

2008

99

74

0

------4,5 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg

-

20

15

2008

99

79

0

------mazāk nekā 4,5 kg

-

20

15

2008

99

85

0

-----kukurūza, izņemot saldo kukurūzu (Zea mays var. saccharata)

-

20

15

2008

99

91

0

-----batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas uzturā lietojamas augu daļas, kas satur 5% vai vairāk cietes

-

20

15

2008

99

99

0

-----pārējie

-

20

15

2009

     

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, ar vai bez cukura piedevas vai citām saldinātājvielām:

-apelsīnu sula:

2009

11

--saldēta:

---ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

11

11

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas

-

1

0

2009

11

19

0

----pārējā

-

20

12

---ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

11

91

 

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas, un ar cukura piedevu vairāk nekā 30%:

2009

11

91

1

-----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

11

91

9

-----pārējā

-

20

12

2009

11

99

----pārējā:

2009

11

99

1

-----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

11

99

9

-----pārējā

-

20

12

2009

19

--pārējā:

---ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

19

11

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas

-

20

12

2009

19

19

0

----pārējie

-

20

12

---ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

19

91

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas, un ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

1

0

2009

19

99

0

----pārējā

-

20

12

2009

20

-greipfrūtu sula:

--ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

20

11

0

---ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas

-

1

0

2009

20

19

0

---pārējā

-

20

12

--ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

20

91

 

---ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas, un ar cukura piedevu vairāk nekā 30%:

2009

20

91

1

----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 pie 20 grādiem pēc C

-

1

0

2009

20

91

9

----pārējā

-

20

12

2009

20

99

---pārējā:

2009

20

99

1

----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

20

99

9

----pārējā

-

20

12

2009

30

-pārējo citrusaugļu sulas:

--ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 pie 20 grādiem pēc C:

2009

30

11

0

---ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas

-

1

0

2009

30

19

0

---pārējās

-

20

15

--ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

---ar vērtību, kas pārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas:

2009

30

31

0

----ar cukura piedevu

-

20

15

2009

30

39

0

----pārējās

-

20

15

---ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas:

----citronu sula:

2009

30

51

0

-----ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

15

2009

30

55

-----ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%:

2009

30

55

1

------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

30

55

9

------pārējā

-

20

15

2009

30

59

0

-----bez cukura piedevas

-

20

15

----pārējo citrusaugļu sulas:

2009

30

91

0

-----ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

15

2009

30

95

-----ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%:

2009

30

95

1

------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

30

95

9

------pārējā

-

20

15

2009

30

99

0

-----bez cukura piedevas

-

20

15

2009

40

-ananasu sula:

--ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

40

11

0

---ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas

-

1

0

2009

40

19

0

---pārējā

-

20

15

--ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

40

30

0

---ar vērtību, kas pārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas, ar cukura piedevu

-

20

15

---pārējā:

2009

40

91

0

----ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

15

2009

40

93

----ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%:

2009

40

93

1

-----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

40

93

9

-----pārējā

-

20

15

2009

40

99

0

----bez cukura piedevas

-

20

15

2009

50

-tomātu sula:

2009

50

10

0

--ar cukura piedevu

-

20

15

2009

50

90

0

--pārējā

-

20

15

2009

60

-vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu):

--ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

60

11

0

---ar vērtību, kas nepārsniedz 22 eiro par 100 kg neto masas

-

20

15

2009

60

19

0

---pārējā

-

20

15

--ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

---ar vērtību, kas pārsniedz 18 eiro par 100 kg neto masas:

2009

60

51

0

----koncentrētā

-

20

15

2009

60

59

0

----pārējā

-

20

15

---ar vērtību, kas nepārsniedz 18 eiro par 100 kg neto masas:

----ar cukura piedevu vairāk nekā 30%:

2009

60

71

-----koncentrētā:

2009

60

71

1

------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

60

71

9

------pārējā

-

20

15

2009

60

79

-----pārējā:

2009

60

79

1

------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

60

79

9

------pārējā

-

20

15

2009

60

90

----pārējā:

2009

60

90

1

-----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

60

90

9

-----pārējā

-

20

15

2009

70

-ābolu sula:

--ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

70

11

0

---ar vērtību, kas nepārsniedz 22 eiro par 100 kg neto masas

-

20

15

2009

70

19

0

---pārējā

-

20

15

--ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

2009

70

30

0

---ar vērtību, kas pārsniedz 18 eiro par 100 kg neto masas, ar cukura piedevu

-

20

15

---pārējā:

2009

70

91

0

----ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

15

2009

70

93

0

----ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%

-

20

15

2009

70

99

0

----bez cukura piedevas

-

20

15

2009

80

-pārējo parasto augļu vai dārzeņu sulas:

--ar blīvumu, kas pārsniedz 1,33 g/cm3 pie 20 grādiem pēc C:

---bumbieru sula:

2009

80

11

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 22 eiro par 100 kg neto masas

-

20

15

2009

80

19

0

----pārējā

-

20

15

---pārējā:

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas:

2009

80

32

0

-----pasionaugļu un guavas augļu sula

-

20

15

2009

80

33

0

-----mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešju ābolu, lidži, džekfrūtu, sapodillo plūmju, karambolu un pitahaju sulas

-

20

15

2009

80

35

0

-----pārējā

-

20

15

----pārējā:

2009

80

36

0

-----tropisko augļu sula

-

20

15

2009

80

38

0

-----pārējā

-

20

15

--ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

---bumbieru sula:

2009

80

50

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 18 eiro par 100 kg neto masas

-

20

15

----pārējā:

2009

80

61

0

-----ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

15

2009

80

63

0

-----ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%

-

20

15

2009

80

69

0

-----bez cukura piedevas

-

20

15

---pārējā:

----ar vērtību, kas pārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas:

2009

80

71

0

-----ķiršu sula

-

20

15

2009

80

73

0

-----tropisko augļu sula

-

20

15

2009

80

79

0

-----pārējā

-

20

15

----pārējā:

-----ar cukura piedevu vairāk nekā 30%:

2009

80

83

0

------pasionaugļu un guavu sula

-

20

15

2009

80

84

0

-----mango, mangostānu, papaiju, tamarindu, kešju ābolu, lidži, džekfrūtu, sapodillo plūmju, karambolu un pitahaju sula

-

20

15

2009

80

86

0

------pārējā

-

20

15

-----ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%:

2009

80

88

------tropisko augļu sula:

2009

80

88

1

-------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

80

88

9

-------pārējā

-

20

15

2009

80

89

------pārējā:

2009

80

89

1

-------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

80

89

9

-------pārējā

-

20

15

-----bez cukura piedevas:

2009

80

95

0

------Vaccinium macrocarpon sugas augļu sula

-

20

15

2009

80

96

0

------ķiršu sula

-

20

15

2009

80

97

0

------tropisko augļu sula

-

20

15

2009

80

99

0

------pārējā

-

20

15

2009

90

-sulu maisījumi:

--ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

---ābolu un bumbieru sulu maisījumi:

2009

90

11

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 22 eiro par 100 kg neto masas

-

20

12

2009

90

19

0

----pārējie

-

20

12

---parējie:

2009

90

21

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas

-

20

12

2009

90

29

0

----pārējie

-

20

12

--ar blīvumu ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

---ābolu un bumbieru sulu maisījumi:

2009

90

31

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 18 eiro par 100 kg neto masas, un ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

12

2009

90

39

0

----pārējie

-

20

12

---pārējie:

----ar vērtību, kas pārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas:

-----citrusaugļu sulu un ananasu sulu maisījumi:

2009

90

41

0

------ar cukura piedevu

-

20

12

2009

90

49

0

------pārējie

-

20

12

-----pārējie:

2009

90

51

0

------ar cukura piedevu

-

20

12

2009

90

59

0

------pārējie

-

20

12

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 eiro par 100 kg neto masas:

-----citrusaugļu sulu un ananasu sulu maisījumi:

2009

90

71

0

------ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

12

2009

90

73

------ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%:

2009

90

73

1

-------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 pie 20 grādiem pēc C

-

1

0

2009

90

73

9

-------pārējie

-

20

12

2009

90

79

0

------bez cukura piedevas

-

20

12

-----pārējie:

------ar cukura piedevu vairāk nekā 30%:

2009

90

92

0

------tropisko augļu sulu maisījumi

-

20

12

2009

90

94

0

-------pārējie

-

20

12

------ar cukura piedevu ne vairāk kā 30%:

2009

90

95

-------tropisko augļu sulu maisījumi:

2009

90

95

1

--------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1, 33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009

90

95

9

--------pārējie

-

20

12

2009

90

96

-------pārējie:

2009

90

96

1

--------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1, 33 g/cm3 pie 20 grādiem pēc C

-

1

0

2009

90

96

9

--------pārējie

-

20

12

------bez cukura piedevas:

2009

90

97

0

-------tropisko augļu sulu maisījumi

-

20

12

2009

90

98

0

-------pārējie

-

20

12