I NODAĻA DZĪVI DZĪVNIEKI; LOPKOPĪBAS PRODUKCIJA

Piezīmes:

1. Šajā nodaļā jebkura atsauce uz konkrētu dzīvnieku dzimtu un sugu attiecas arī uz šīs dzimtas un sugas jaunlopiem un jaunputniem, ja nav citu paskaidrojumu.

2. Visā nomenklatūrā ar jēdzienu "kaltēti produkti" jāsaprot produkti, kas dehidratizēti, tvaicēti vai kaltēti, ja nav citu paskaidrojumu.

1. GRUPA

DZĪVI DZĪVNIEKI

Piezīme:

Šajā grupā ietverti visi dzīvie dzīvnieki, izņemot:

a) zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus, kas minēti 0301., 0306. vai 0307.preču pozīcijā;

b) mikroorganismu kultūras un pārējos produktus, kas minēti 3002. preču pozīcijā, un

c) dzīvniekus, kas minēti 9508. preču pozīcijā.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi:

-zirgi:

0101

11

00

0

--vaislas tīršķirnes

gab.

1

0

0101

19

--pārējie:

0101

19

10

0

---kaušanai

gab.

20

15

0101

19

90

0

---pārējie

gab.

20

15

0101

20

-ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi:

0101

20

10

0

--ēzeļi

gab.

20

15

0101

20

90

0

--mūļi un zirgēzeļi

gab.

20

15

0102

Dzīvi liellopi:

0102

10

-vaislas tīršķirnes:

0102

10

10

0

--grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei)

gab.

1

0

0102

10

30

0

--govis

gab.

1

0

0102

10

90

0

--pārējie

gab.

1

0

0102

90

-pārējie:

--mājdzīvnieku sugas:

0102

90

05

0

---ar svaru ne vairāk kā 80 kg

gab.

Ls 185

30

---ar svaru vairāk nekā 80 kg, bet ne vairāk kā 160 kg:

0102

90

21

0

----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102

90

29

0

----pārējie

gab.

Ls 185

30

---ar svaru vairāk nekā 160 kg, bet ne vairāk kā 300 kg:

0102

90

41

0

----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102

90

49

0

----pārējie

gab.

Ls 185

30

---ar svaru vairāk nekā 300 kg:

----grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei):

0102

90

51

0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102

90

59

0

-----pārējās

gab.

Ls 185

30

----govis:

0102

90

61

0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102

90

69

0

-----pārējās

gab.

Ls 185

30

----pārējie:

0102

90

71

0

-----kaušanai

gab.

Ls 185

30

0102

90

79

0

-----pārējie

gab.

Ls 185

30

0102

90

90

0

--pārējie

gab.

Ls 185

30

0103

Dzīvas cūkas:

0103

10

00

0

-vaislas tīršķirnes

gab.

1

0

-pārējās:

0103

91

--ar svaru mazāk nekā 50 kg:

0103

91

10

0

---mājdzīvnieku sugas

gab.

Ls 70

45

0103

91

90

0

---pārējās

gab.

Ls 70

45

0103

92

--ar svaru 50 kg vai vairāk:

---mājdzīvnieku sugas:

0103

92

11

0

----sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg

gab.

Ls 70

45

0103

92

19

0

----pārējās

gab.

Ls 70

45

0103

92

90

0

---pārējās

gab.

Ls 70

45

0104

Dzīvas aitas un kazas:

0104

10

-aitas:

0104

10

10

0

--vaislas tīršķirnes

gab.

1

0

--pārējās:

0104

10

30

0

---jēri (līdz 1 gada vecumam)

gab.

20

15

0104

10

80

0

---pārējās

gab.

20

15

0104

20

-kazas:

0104

20

10

0

--vaislas tīršķirnes

gab.

20

15

0104

20

90

0

--pārējās

gab.

20

15

0105

Dzīvi mājputni, tas ir, Gallus domesticus sugas putni, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas:

-ar svaru ne vairāk kā 185 g:

0105

11

--Gallus domesticus sugas putni:

---vaislas cāļi ( vecvecāku un vecāku māšu līnijas):

0105

11

11

0

----dējējputnu līnijas

gab.

1

0

0105

11

19

0

----pārējie

gab.

1

0

---pārējie:

0105

11

91

0

----dējējputnu līnijas

gab.

1

0

0105

11

99

0

----pārējie

gab.

1

0

0105

12

00

0

--tītari

gab.

1

0

0105

19

--pārējie:

0105

19

20

0

---zosis

gab.

1

0

0105

19

90

0

---pīles un pērļu vistiņas

gab.

1

0

-pārējie:

0105

92

00

0

--Gallus domesticus sugas putni ar svaru ne vairāk kā 2000 g

gab.

1

0

0105

93

00

0

--Gallus domesticus sugas putni ar svaru vairāk nekā 2000 g

gab.

1

0

0105

99

--pārējie:

0105

99

10

0

---pīles

gab.

1

0

0105

99

20

0

---zosis

gab.

1

0

0105

99

30

0

---tītari

gab.

1

0

0105

99

50

0

---pērļu vistiņas

gab.

1

0

0106

00

Pārējie dzīvie dzīvnieki:

0106

00

10

0

-mājas truši

-

20

15

0106

00

20

0

-baloži

-

20

15

0106

00

90

-pārējie:

0106

00

90

1

--pārējie vaislas tīršķirnes

gab.

1

0

0106

00

90

9

--pārējie

-

20

15