18. G R U P A

KAKAO UN KAKAO IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti izstrādājumi no 0403., 1901., 1904., 1905., 2105., 2202., 2208., 3003. vai 3004. preču pozīcijas.

2. 1806. preču pozīcijā ir ietverti konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu un atbilstoši šīs grupas 1. piezīmei - pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu .

Papildpiezīmes:

1. Importējot preces sortimenta veidā, uz 1806 20., 1806 31 000., 1806 32. un 1806 90. subpozīcijā minētajām precēm attiecas lauksaimniecības komponents (EA), kas tiek noteikts atbilstoši tā vidējam saturam piena taukos, piena proteīnos, saharozē, izoglikozē, glikozē un cietē visā sortimentā.

2. 1806 90 110. un 1806 90 190. subpozīcijā nav ietvertas šokolādes, kas izgatavotas tikai no viena šokolādes veida.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

1801

00

00

0

Kakao pupiņas, veselas vai maltas, negrauzdētas vai grauzdētas

-

1

0

1802

00

00

0

Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un pārējie kakao atkritumi

-

1

0

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota:

1803

10

00

0

-neattaukota

-

1

0

1803

20

00

0

-pilnīgi vai daļēji attaukota

-

1

0

1804

00

00

0

Kakao sviests, tauki un eļļa

-

1

0

1805

00

00

0

Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas

-

1

0

1806

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:

1806

10

-kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātājvielu piedevu:

1806

10

15

0

--kas nesatur saharozi vai satur mazāk nekā 5% saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

-

30

30

1806

10

20

0

--kas satur 5% vai vairāk, bet mazāk nekā 65% saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

-

30

30

1806

10

30

0

--kas satur 65% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

-

30

30

1806

10

90

0

--kas satur 80% vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

-

30

30

1806

20

   

-pārējie izstrādājumi briketēs, plāksnītēs vai tāfelītēs ar masu vairāk nekā 2 kg vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citos veidos, konteineros neiepakoti vai iesaiņojumā ar masu vairāk nekā 2 kg:

1806

20

10

0

--kas satur 31% vai vairāk kakao sviesta vai satur 31% vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

-

1

0

1806

20

30

0

--kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 31% kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

-

1

0

--pārējie:

1806

20

50

0

---kas satur 18% un vairāk kakao sviesta

-

1

0

1806

20

70

0

---šokolādes piena skaidiņas

-

1

0

1806

20

80

0

---aromatizēta šokolādes glazūra

-

1

0

1806

20

95

0

---pārējie

-

1

0

-pārējie, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:

1806

31

00

0

--ar pildījumu

-

30

30

1806

32

--bez pildījuma:

1806

32

10

0

---ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu

-

30

30

1806

32

90

0

---pārējie

-

30

30

1806

90

-pārējie:

--šokolāde un šokolādes produkti:

---šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma:

1806

90

11

0

----kas satur alkoholu

-

30

30

1806

90

19

0

----pārējā

-

30

30

---pārējie:

1806

90

31

0

----ar pildījumu

-

30

30

1806

90

39

0

----bez pildījuma

-

30

30

1806

90

50

0

--konditorejas izstrādājumi no cukura un to aizstājēji, pagatavoti no cukura aizstājējproduktiem, ar kakao piedevu

-

30

30

1806

90

60

0

--uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu

-

30

30

1806

90

70

0

--izstrādājumi, kas paredzēti dzērienu ražošanai, ar kakao piedevu

-

30

30

1806

90

90

0

--pārējie

-

30

30