17. G R U P A

CUKURS UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI NO CUKURA

Piezīme:

Šajā grupā nav ietverti:

a) konditorejas izstrādājumi no cukura, kuri satur kakao (1806. preču pozīcija);

b) ķīmiski tīrs cukurs (izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi) un pārējie izstrādājumi, kas minēti 2940. preču pozīcijā, vai

c) medikamenti vai pārējie izstrādājumi, kas minēti 30.grupā.

Piezīme par subpozīcijām:

1701 11. un 1701 12. subpozīcijā jēdziens "jēlcukurs" nozīmē cukuru, kas pēc polarimetra rādītājiem sausnā satur mazāk nekā 99,5% saharozes.

Papildpiezīmes:

1. 1701 11 100., 1701 11 900., 1701 12 100. un 1701 12 900. subpozīcijā jēdziens "jēlcukurs" nozīmē cukuru, kas nesatur aromātiskas vai krāsojošas piedevas vai jebkuras citas piedevas, kuras, rēķinot pēc polarimetriskās metodes, sausnā satur mazāk nekā 99,5% saharozes.

2. Nodoklis jēlcukuram, kas minēts 1701 11 100. un 1701 12 100. subpozīcijā, kurš saskaņā ar ES Noteikumu Nr.431/68 1.pantu atšķiras no 92%, tiek noteikts šādā kārtībā: attiecīgā likme tiek reizināta ar korekcijas koeficientu, kuru iegūst, produkcijas sastāva procentuālo rādītāju, kas iegūts atbilstoši minētajiem nosacījumiem, dalot ar 92.

3. 1701 99 100. subpozīcijā jēdziens "balts cukurs" nozīmē cukuru, kas nesatur aromātiskas vai krāsojošas piedevas vai jebkuras citas piedevas, kuras, rēķinot pēc polarimetriskās metodes, sausnā satur 99,5% vai vairāk saharozes.

4. Lai aprēķinātu nodokli produktiem, kas minēti 1702 20 100., 1702 60 800., 1702 60 950., 1702 90 710., 1702 90 800. un 1702 90 990. subpozīcijā, saharozes saturu, ieskaitot pārējos cukurus, kas minēti kā saharoze, nosaka pēc ES noteikumu Nr.1423/95 5(2). un 4.pantā paredzētajām metodēm.

5. 1702 30 100., 1702 40 100., 1702 60 100. un 1702 90 300. subpozīcijā jēdziens "izoglikoze" nozīmē produktu, ko iegūst no glikozes vai tās polimēriem, kas sausnā satur vismaz 10% fruktozes. Nodokļa aprēķināšanas nolūkos preču pozīcijām, kas minētas iepriekšējā paragrāfā, sausnas saturu aprēķina saskaņā ar ES Noteikumu Nr. 1423/95 5(3). pantu.

6. "Inulīna sīrups":

-1702 60 800. subpozīcijā nozīmē tiešo produktu, kuru iegūst, hidrolizējot inulīnu vai oligofruktozi, kas sausnā satur vairāk nekā 50% fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā;

- 1702 90 800. subpozīcijā nozīmē tiešo produktu, kuru iegūst, hidrolizējot inulīnu vai oligofruktozi, kas sausnā satur vizmaz 10%, bet ne vairāk kā 50% fruktozes brīvā veidā vai saharozes veidā.

7. Importējot preces sortimenta veidā, uz 1704 90. subpozīcijā minētajām precēm attiecas lauksaimniecības komponents (EA), kas tiek noteikts atbilstoši tā vidējam saturam piena taukos, piena proteīnos, saharozē, izoglikozē, glikozē un cietē visā sortimentā.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

1701

     

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī:

   

-jēlcukurs bez aromātiskām vai krāsojošām piedevām:

1701

11

--cukurniedru cukurs:

1701

11

10

---rafinēšanai:

1701

11

10

1

----cukurniedru jēlcukurs

-

Ls0.12

0

1701

11

10

9

----pārējais

-

Ls0.12

Ls0.12

1701

11

90

---pārējais:

1701

11

90

1

----cukurniedru jēlcukurs

-

0

0

1701

11

90

9

----pārējais

-

Ls0.12

Ls0.12

1701

12

--cukurbiešu cukurs:

1701

12

10

0

---rafinēšanai

-

Ls0.12

Ls0.12

1701

12

90

---pārējais:

1701

12

90

1

----cukurbiešu jēlcukurs

-

0

0

1701

12

90

9

----pārējais

-

Ls0.12

Ls0.12

-pārējais:

1701

91

00

0

--ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

-

Ls0.12

Ls0.12

1701

99

--pārējais:

1701

99

10

0

---balts cukurs

-

Ls0.12

Ls0.12

1701

99

90

---pārējais:

1701

99

90

1

----pārējie jēlcukuri

-

0

0

1701

99

90

9

----pārējais

-

Ls0.12

Ls0.12

1702

     

Pārējie cukura veidi, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā stāvoklī; cukura sīrupi bez aromātiskām un krāsojošām piedevām; mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabisko medu; grauzdēts cukurs:

-laktoze un laktozes sīrups:

1702

11

00

0

--kas satur 99% vai vairāk laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā

-

1

0

1702

19

00

0

--pārējā

-

1

0

1702

20

-kļavu cukurs un kļavu sīrups:

1702

20

10

0

--kļavu cukurs cietā stāvoklī, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

-

1

0

1702

20

90

0

--pārējais

-

1

0

1702

30

   

-glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā nesatur fruktozi vai satur mazāk nekā 20% fruktozes:

1702

30

10

0

--izoglikoze

-

1

0

--pārējā:

---kas sausā veidā satur 99% vai vairāk glikozes:

1702

30

51

0

----aglomerēta vai neaglomerēta, balta kristāliska pulvera veidā

-

1

0

1702

30

59

0

----pārējā

-

1

0

---pārējā:

1702

30

91

0

----aglomerēta vai neaglomerēta, balta kristāliska pulvera veidā

-

1

0

1702

30

99

0

----pārējā

-

1

0

1702

40

   

-glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā satur vismaz 20%, bet mazāk nekā 50% fruktozes:

1702

40

10

0

--izoglikoze

-

1

0

1702

40

90

0

--pārējā

-

1

0

1702

50

00

0

-ķīmiski tīra fruktoze

-

1

0

1702

60

   

-pārējā fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā satur vairāk nekā 50% fruktozes:

1702

60

10

0

--izoglikoze

-

1

0

1702

60

80

0

--inulīna sīrups

-

1

0

1702

60

95

0

--pārējā

-

1

0

1702

90

-pārējie, ieskaitot invertcukuru:

1702

90

10

0

--ķīmiski tīra maltoze

-

1

0

1702

90

30

0

--izoglikoze

-

1

0

1702

90

50

0

--maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups

-

1

0

1702

90

60

0

--mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabisko medu

-

1

0

--grauzdēts cukurs:

1702

90

71

0

---kas sausā veidā satur 50% vai vairāk saharozes:

-

1

0

---pārējā:

1702

90

75

0

----aglomerēta vai neaglomerēta pulvera veidā

-

1

0

1702

90

79

0

----pārējā

-

1

0

1702

90

80

0

--inulīna sīrups

-

1

0

1702

90

99

0

--pārējie

-

1

0

1703

     

Melase, kas iegūta cukura ekstrakcijas vai rafinēšanas rezultātā:

     

1703

10

00

0

-cukurniedru melase

-

20

15

1703

90

00

0

-pārējā

-

20

15

1704

     

Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

1704

10

-košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma:

       

--kas satur mazāk nekā 60% saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704

10

11

0

---košļājamā gumija plāksnītēs

-

20

7

1704

10

19

0

---pārējā

-

20

7

       

--kas satur 60% vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704

10

91

0

---košļājamā gumija plāksnītēs

-

20

7

1704

10

99

0

---pārējā

-

20

7

1704

90

-pārējie:

1704

90

10

0

--lakricu ekstrakts, kas satur vairāk nekā 10% saharozes, bet bez citām piedevām

-

20

10

1704

90

30

0

--baltā šokolāde

-

20

10

--pārējie:

1704

90

51

0

---konditorejas masas, ieskaitot marcipānu, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai vairāk

-

20

10

1704

90

55

0

---tabletes pret kakla iekaisumu un pilieni pret klepu

-

0

0

1704

90

61

0

---ar cukuru pārklātas (apgrauzdētas) preces

-

20

10

---pārējie:

1704

90

65

0

----konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu konditorejas masu cukura konfekšu veidā

-

20

10

1704

90

71

0

----vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma

-

20

15

1704

90

75

0

----īrisi, karameles un līdzīgas konfektes

-

20

15

----pārējie:

1704

90

81

0

-----presētas tabletes

-

20

10

1704

90

99

0

-----pārējie

-

20

10