IV NODAĻA

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS PRODUKTI; BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS; TABAKA UN TĀS AIZSTĀJĒJI

Piezīme:

Šajā nodaļā termins "granulas" nozīmē aglomerētus vai presētus produktus ar saistītu vielu piedevu proporcijā, kas nepārsniedz 3% no masas.

16. GRUPA

GAĻAS, ZIVJU VAI VĒŽVEIDĪGO, MOLUSKU VAI PĀRĒJO ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti gaļa, gaļas subprodukti, zivis, vēžveidīgie, moluski vai pārējie ūdens bezmugurkaulnieki, kas sagatavoti vai konservēti, kā minēts 2. vai 3.grupā vai 0504. preču pozīcijā.

2. Šajā grupā ir ietverti pārtikas produkti, kas satur vairāk nekā 20% desu, gaļas, gaļas subproduktu, asiņu, zivju vaivēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens bezmugurkaulnieku vai jebkurus šo produktu savienojumus. Ja gatavie produkti satur divus vai vairāk produktus, kas minēti iepriekš, tie jākvalificē 16.grupas preču pozīcijās atbilstoši komponentam vai komponentiem, kuri dominē izstrādājumā. Šie noteikumi neattiecas uz izstrādājumiem, kas minēti 1902. preču pozīcijā vai 2103. vai 2104. preču pozīcijā.

Nosakot produktus, kuri satur aknas, šā punkta otrā teikuma nosacījumi neattiecas uz 1601. vai 1602. preču pozīcijas subpozīcijām.

Piezīmes par subpozīcijām:

1. 1602 10. subpozīcijā termins "gatavi homogenizēti produkti" nozīmē no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm sagatavotus produktus, pilnīgi homogenizētus, safasētus pārdošanai mazumtirdzniecībā kā bērnu barība vai diētiskā barība, iepakojumā ar neto masu ne vairāk kā 250 g. Tomēr šā termina definīcijā neietilpst dažādas sastāvdaļas, kuras pievieno produktiem nelielos daudzumos garšas uzlabošanai, konservēšanai vai citiem mērķiem. Šie produkti var saturēt nelielos daudzumos acīm redzamus gaļas vai gaļas subproduktu gabaliņus. Šī subpozīcija ieņem galveno vietu 1602. preču pozīcijā.

2. Zivis un vēžveidīgie, kas minēti 1604. vai 1605. preču pozīcijā, pieder pie tām pašām sugām, kuras minētas 3. grupā ar tiem pašiem nosaukumiem.

Papildpiezīmes:

1. 1602 31 110., 1602 32 110., 1602 39 210., 1602 50 100., 1602 90 610., 1602 90 720. un 1602 90 740. subpozīcijā jēdziens "nevārīts" attiecas uz produktiem, kuri nav bijuši pakļauti termiskai apstrādei vai kuri bijuši pakļauti termiskai apstrādei, kas ir nepietiekama, lai nodrošinātu gaļas proteīnu sarecēšanu visā produktā, tātad 1602 50 100., 1602 90 610., 1602 90 720. un 1602 90 740. subpozīcijas gadījumā, griežot produkta biezāko daļu, griezuma vietā parādās rozā šķidrums.

2. 1602 41 100., 1602 42 100. un 1602 49 110.- 1602 49 150. subpozīcijā jēdziens "to daļas" attiecas tikai uz gatavu vai konservētu gaļu, kuru pēc saistīto muskuļaudu izmēriem un īpašībām nav iespējams identificēt kā iegūtu no mājas šķirņu cūku šķiņķa, lāpstiņas, filejas un kakla, skatoties pēc apstākļiem.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

1601

00

   

Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata:

1601

00

10

0

-no aknām

-

Ls 2,05

36,05

-pārējie:

1601

00

91

0

--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

-

Ls 2,05

36,05

1601

00

99

0

--pārējie

-

Ls 2,05

36,05

1602

     

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

 

1602

10

00

0

-homogenizēti produkti

-

Ls 3,50

45

1602

20

-no jebkuru dzīvnieku aknām:

--no zosu vai pīļu aknām:

1602

20

11

0

---kas satur 75% vai vairāk trekno aknu

-

Ls 3,50

45

1602

20

19

0

---pārējie

-

Ls 3,50

45

1602

20

90

0

--pārējie

-

Ls 3,50

45

-no mājputniem, kas minēti 0105. preču pozīcijā:

1602

31

--no tītariem:

---kas satur 57% vai vairāk gaļas vai subproduktu:

1602

31

11

0

----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu

-

Ls 3,50

45

1602

31

19

0

----pārējie

-

Ls 3,50

45

1602

31

30

0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

45

1602

31

90

0

---pārējie

-

Ls 3,50

45

1602

32

--Gallus domesticus sugas putnu:

---kas satur 57% vai vairāk putnu gaļas vai subproduktu:

1602

32

11

0

----nevārīti

-

Ls 3,50

45

1602

32

19

0

----pārējie

-

Ls 3,50

45

1602

32

30

0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

45

1602

32

90

0

---pārējie

-

Ls 3,50

45

1602

39

--pārējie:

---kas satur 57% vai vairāk putnu gaļas vai subproduktu:

1602

39

21

0

----nevārīti

-

Ls 3,50

45

1602

39

29

0

----pārējie

-

Ls 3,50

45

1602

39

40

0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu

-

Ls 3,50

45

1602

39

80

0

---pārējie

-

Ls 3,50

45

-no cūkgaļas:

1602

41

--no šķiņķa un tā izcirtņiem:

1602

41

10

0

---no mājas šķirņu cūkām

-

Ls 3,50

40

1602

41

90

0

---pārējās

-

Ls 3,50

40

1602

42

--no lāpstiņas un tās izcirtņiem:

1602

42

10

0

---no mājas šķirņu cūkām

-

Ls 3,50

40

1602

42

90

0

---pārējās

-

Ls 3,50

40

1602

49

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

---no mājas šķirņu cūkām:

       

----kas satur 80% vai vairāk jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus:

1602

49

11

0

-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus

-

Ls 3,50

40

1602

49

13

0

-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus

-

Ls 3,50

40

1602

49

15

0

-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas

-

Ls 3,50

40

1602

49

19

0

-----pārējie

-

Ls 3,50

40

1602

49

30

0

----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

Ls 3,50

40

1602

49

50

0

----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

Ls 3,50

40

1602

49

90

0

---pārējie

-

Ls 3,50

40

1602

50

-no liellopu gaļas:

1602

50

10

0

--nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

Ls 3,50

40

--pārējie:

---hermētiski noslēgtā iesaiņojumā:

1602

50

31

0

----sālīta liellopu gaļa

-

Ls 3,50

30

1602

50

39

0

----pārējie

-

Ls 3,50

40

1602

50

80

0

---pārējie

-

Ls 3,50

30

1602

90

   

-pārējie, ieskaitot izstrādājumus no jebkuru dzīvnieku asinīm:

     

1602

90

10

0

--izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asinīm

-

Ls 3,50

45

--pārējie:

1602

90

31

0

---no medījuma vai truša

-

Ls 3,50

45

1602

90

41

0

---ziemeļbriežu

-

Ls 3,50

45

---pārējie:

1602

90

51

0

----kas satur mājas šķirņu cūku gaļu vai gaļas subproduktus

-

Ls 3,50

45

----pārējie:

-----kas satur liellopu gaļu vai subproduktus:

1602

90

61

0

------nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

Ls 3,50

45

1602

90

69

0

------pārējie

-

Ls 3,50

45

-----pārējie:

------no aitu vai kazu gaļas:

       

-------nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi:

1602

90

72

0

--------no aitu gaļas

-

Ls 3,50

45

1602

90

74

0

--------no kazu gaļas

-

Ls 3,50

45

-------pārējie:

1602

90

76

0

--------no aitu gaļas

-

Ls 3,50

45

1602

90

78

0

--------no kazu gaļas

-

Ls 3,50

45

1602

90

98

0

------pārējie

-

Ls 3,50

45

1603

00

   

Ekstrakti un sulas no gaļas, zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem:

1603

00

10

0

-iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

20

15

1603

00

30

0

-iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg, bet mazāk nekā 20 kg

-

20

15

1603

00

90

0

-pārējie

-

20

15

1604

     

Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, sagatavoti no zivju ikriem:

-zivis, nesadalītas vai gabalos, izņemot maltu zivi:

1604

11

00

0

--lasis

-

20

15

1604

12

--siļķes:

1604

12

10

0

---filejas, jēlas, apviļātas tikai mīklā vai rīvmaizē, apceptas vai neapceptas eļļā, sasaldētas, aizstājēji, sagatavoti no zivju ikriem:

-

20

15

---pārējie:

1604

12

91

0

----hermētiski noslēgtā iesaiņojumā

-

20

15

1604

12

99

0

----pārējie

-

20

15

1604

13

--sardīnes, sardinellas un brētliņas vai šprotes:

---sardīnes:

1604

13

11

0

----olīveļļā

-

20

15

1604

13

19

0

----pārējās

-

20

15

1604

13

90

0

---pārējās

-

20

15

1604

14

--tunzivis, svītrainās tunzivis un bonita (Sarda spp.):

---tunzivis un svītrainās tunzivis:

1604

14

11

0

----augu eļļā

-

20

15

----pārējās:

1604

14

16

0

-----filejas gabali "loini"

-

20

15

1604

14

18

0

-----pārējās

-

20

15

1604

14

90

0

---bonita (Sarda spp.)

-

20

15

1604

15

--skumbrija:

---Scomber scombrus un Scomber japonicus sugas:

1604

15

11

0

----fileja

-

20

15

1604

15

19

0

----pārējās

-

20

15

1604

15

90

0

---Scomber australasicus sugas

-

20

15

1604

16

00

0

--anšovi

-

20

15

1604

19

--pārējās:

1604

19

10

0

---lašu ģints zivis, izņemot lasi

-

20

15

       

---Euthynnus ģints zivis, izņemot svītraino tunzivi [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

1604

19

31

0

----filejas gabali "loini"

-

20

15

1604

19

39

0

----pārējās

-

20

15

1604

19

50

0

---Orcynopsis unicolor sugas zivis

-

20

15

---pārējās:

1604

19

91

0

----filejas, jēlas, apviļātas tikai mīklā vai rīvmaizē, apceptas vai neapceptas eļļā, sasaldētas

-

20

15

----pārējās:

1604

19

92

0

-----menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

-

20

15

1604

19

93

0

-----ziemeļu saida jeb ziemeļu menca (Pollachius vorens)

-

20

15

1604

19

94

0

-----heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

-

20

15

1604

19

95

0

-----Aļaskas saida (Theragra chalcogramma) un saida (Pollachius pollachius)

-

20

15

1604

19

98

0

-----pārējās

-

20

15

1604

20

-pārējās sagatavotas vai konservētas zivis:

1604

20

05

0

--izstrādājumi no surimi (maltām zivīm)

20

15

--pārējie:

1604

20

10

0

---no laša

-

20

15

1604

20

30

0

---no lašu ģints zivīm, izņemot lasi

-

20

15

1604

20

40

0

---no anšoviem

-

20

15

1604

20

50

0

---no sardīnēm, bonitām, Scomber scombrus un Scomber japonicus sugas skumbrijām un Orcynopsis unicolor sugas zivīm

-

20

15

1604

20

70

0

---no tunzivīm, svītrainajām tunzivīm vai pārējām Euthynnus ģints tunzivīm

-

20

15

1604

20

90

0

---no pārējām zivīm

-

20

15

1604

30

-kaviārs un kaviāra aizstājēji:

1604

30

10

0

--kaviārs (storu ikri)

-

20

15

1604

30

90

0

--kaviāra aizstājēji

-

20

15

1605

     

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, moluskiem un pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem:

1605

10

00

0

-krabji

-

20

15

1605

20

-garneles:

1605

20

10

0

--hermētiski noslēgtā iesaiņojumā

-

20

15

--pārējās:

1605

20

91

0

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2 kg

-

20

15

1605

20

99

0

---pārējās

-

20

15

1605

30

-omāri:

1605

30

10

0

--vārīta omāru gaļa omāru sviesta vai omāru pastas, zupu vai mērces ražošanai

-

20

15

1605

30

90

0

--pārējie

-

20

15

1605

40

00

0

-pārējie vēžveidīgie

-

20

15

1605

90

-pārējie:

--moluski:

---mīdijas (Mytilus spp., Perna spp.):

1605

90

11

0

----hermētiski noslēgtā iesaiņojumā

-

20

15

1605

90

19

0

----pārējie

-

20

15

1605

90

30

0

---pārējie

-

20

15

1605

90

90

0

--pārējie ūdens bezmugurkaulnieki

-

20

15