13.GRUPA

ŠELLAKA; SVEĶI, SVEĶAINAS VIELAS UN PĀRĒJĀS AUGU IZCELSMES SULAS UN EKSTRAKTI

Piezīme:

1302. preču pozīcijā cita starpā ietverti lakricas, piretras, apiņu, alojas un opija ekstrakti.

Šajā preču pozīcijā nav ietverti:

a) lakricas ekstrakts, kas satur vairāk kā 10 % saharozes vai sagatavots saldumu veidā (1704. preču pozīcija);

b) iesala ekstrakts (1901. preču pozīcija);

c) kafijas, tējas vai mate ekstrakts (2101. preču pozīcija);

d) augu izcelsmes sulas vai ekstrakti alkoholisko dzērienu sastāvā (22.grupa);

e) kampars, glicirizīns un pārējie produkti, kas minēti 2914. vai 2938. preču pozīcijā;

f) medikamenti, kas minēti 3003. vai 3004. preču pozīcijā, vai asins grupu noteikšanas reaģenti (3006. preču pozīcija);

g) miecēšanas vai krāsošanas ekstrakti (3201. vai 3203. preču pozīcija);

h) ēteriskās eļļas un esences, rezinoīdi, ekstrahēti oleosveķi, ūdens destilāti vai ēterisko eļļu ūdens šķīdumi vai izstrādājumi, ko izmanto dzērienu ražošanā (33.grupa);

i) dabiskā kaučuka, balatas, gutaperčas, gvajulas, čikles vai līdzīgi sveķi (4001. preču pozīcija).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

1301

     

Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas, sveķu atlikumi un oleosveķi (piemēram, balzami):

1301

10

00

0

-šellaka

-

20

15

1301

20

00

0

-gumiarābiks

-

20

15

1301

90

-pārējie:

1301

90

10

0

--chios mastika (Pistacia lentiscus sugas koku mastikas)

-

20

15

1301

90

90

0

--pārējie

-

20

15

1302

     

Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un pārējās augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

-augu izcelsmes sulas un ekstrakti:

1302

11

00

0

--opija

-

20

15

1302

12

00

0

--lakricas

-

20

15

1302

13

00

0

--apiņu

-

20

15

1302

14

00

0

--piretras vai pārējo augu sakņu, kas satur rotenonu

-

20

15

1302

19

--pārējās:

1302

19

05

0

---vaniļas oleosveķi

-

20

15

1302

19

10

0

---Quassia amara, alojas un mannas

-

20

15

1302

19

30

0

---augu izcelsmes ekstraktu maisījumi dzērienu vai pārtikas produktu izgatavošanai

-

20

15

---pārējie:

1302

19

91

0

----ārstniecības

-

20

15

1302

19

99

0

----pārējie

-

20

15

1302

20

-pektīni, pektināti un pektāti:

1302

20

10

0

--sausie

-

1

0

1302

20

90

0

--pārējie

-

20

15

       

-augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

     

1302

31

00

0

--agars

-

1

0

1302

32

   

--līmes un biezinātāji no baltās Amerikas akācijas augļiem un sēklām vai no guarda sēklām, pārveidoti vai nepārveidoti:

1302

32

10

0

---no baltās Amerikas akācijas pupām vai sēklām

-

20

15

1302

32

90

0

---no guarda sēklām

-

20

15

1302

39

00

0

--pārējie

-

20

15