12.GRUPA
EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI, DAŽĀDI GRAUDI, SĒKLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECĪBAS UN MEDICĪNAS VAJADZĪBĀM; SALMI UN LOPBARĪBA
Piezīmes:
1. 1207. preču pozīcijā cita starpā ietverti palmu rieksti un to kodoli, kokvilnas, rīcina, sezama, sinepju, saflora, magoņu sēklas un šī rieksti (karitē rieksti).Šajā preču pozīcijā nav ietverti produkti, kas minēti 08.01. vai 08.02. preču pozīcijā, vai olīvas (7. vai 20.grupa).
2. 1208. preču pozīcijā ietverti ne tikai milti un putraimi, no kuriem nav izspiesta eļļa, bet arī milti un putraimi, no kuriem daļēji vai pilnīgi izspiesta eļļa vai kuri daļēji vai pilnīgi piesātināti ar no tiem izspiestajām eļļām. Šajā preču pozīcijā nav ietverti atkritumi, kas minēti 2304. - 2306. preču pozīcijā.
3. 1209. preču pozīcijā ietvertas biešu, graudzāļu un citu lakstaugu sēklas, dārza puķu, dārzeņu, meža koku un augļu koku sēklas, vīķu (izņemot Vicia faba sugas) vai lupīnas sēklas, kas paredzētas sējai.
Taču 1209. preču pozīcijā nav ietvertas šādu augu sēklas pat tad, ja tās paredzētas sējai:
a) tauriņziežu dārzeņu vai saldās kukurūzas (7. grupa) sēklas;
b) garšvielu un citu 9.grupā ietverto produktu sēklas;
c) graudaugu kultūru (10.grupa) sēklas vai
d) 1201. - 1207. vai 1211. preču pozīcijā minēto produktu sēklas.
4. 1211. preču pozīcijā cita starpā ietverti šādi augi vai to daļas: baziliks, gurķu mētra, žeņšeņs, ārstniecības izops, lakricsakne, visas mētru sugas, rozmarīns, rūta, ārstniecības salvija un vērmele. 1211. preču pozīcijā nav ietverti:
a) medikamenti, kas ietverti 30.grupā;
b) parfimērijas, kosmētikas vai tualetes preparāti, kas ietverti 33. grupā, vai
c) insekticīdi, fungicīdi, herbicīdi, dezinficējoši līdzekļi un līdzīgi produkti, kas ietverti 3808. preču pozīcijā.
5. 1212. preču pozīcijā termins "jūras aļģes un pārējie ūdensaugi" neietver:
a) neaktīvus vienšūnas mikroorganismus (2102. preču pozīcija);
b) mikroorganismu kultūras (3002. preču pozīcija);
c) mēslošanas līdzekļus (3101. vai 3105. preču pozīcija).
Papild- Pamat- MFN
Kods Apraksts mērvie- likme likme
nība % %

1201

0

Sojas pupas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:

1201

0

10

0

-sējai -

1

0

1201

0

90

0

-pārējās -

1

0

1202

Zemesrieksti, negrauzdēti vai nekādā citā veidā nesagatavoti, lobīti vai nelobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti:

1202

10

-čaumalā:

1202

10

10

0

--sējai -

1

0

1202

10

90

0

--pārējie -

1

0

1202

20

0

0

-lobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti -

1

0

1203

0

0

0

Kopra -

1

0

1204

0

Linsēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:

1204

0

10

0

-sējai -

1

0

1204

0

90

0

-pārējās -

1

0

1205

0

Rapšu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:

1205

0

10

0

-sējai -

1

0

1205

0

90

0

-pārējās -

1

0

1206

0

Saulespuķu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:

1206

0

10

0

-sējai -

1

0
-pārējās:

1206

0

91

0

--lobītas; pelēkā vai baltsvītrainā čaumalā -

1

0

1206

0

99

0

--pārējās -

1

0

1207

Pārējo eļļas augu sēklas un augļi, sasmalcināti vai nesasmalcināti:

1207

10

-palmu rieksti un to kodoli:

1207

10

10

0

--sējai -

1

0

1207

10

90

0

--pārējie -

1

0

1207

20

-kokvilnas sēklas:

1207

20

10

0

--sējai -

1

0

1207

20

90

0

--pārējās -

1

0

1207

30

-rīcina sēklas:

1207

30

10

0

--sējai -

1

0

1207

30

90

0

--pārējās -

1

0

1207

40

-sezama sēklas:

1207

40

10

0

--sējai -

1

0

1207

40

90

0

--pārējās -

1

0

1207

50

-sinepju sēklas:

1207

50

10

0

--sējai -

1

0

1207

50

90

0

--pārējās -

1

0

1207

60

-saflora sēklas:

1207

60

10

0

--sējai -

1

0

1207

60

90

0

--pārējās -

1

0
-pārējās:

1207

91

--magoņu sēklas:

1207

91

10

0

---sējai -

1

0

1207

91

90

0

---pārējās -

1

0

1207

92

--šī rieksti (karitē rieksti):

1207

92

10

0

---sējai -

1

0

1207

92

90

0

---pārējās -

1

0

1207

99

--pārējās:

1207

99

10

0

---sējai -

1

0
---pārējās:

1207

99

91

0

----kaņepju sēklas -

1

0

1207

99

99

0

----pārējās -

1

0

1208

Eļļas augu sēklu vai augļu rupja maluma milti un milti, izņemot sinepju sēklas:

1208

10

0

0

-sojas pupu -

1

0

1208

90

0

0

-pārējie -

1

0

1209

Sēklas, augļi un sporas sējai:
-biešu sēklas:

1209

11

0

0

--cukurbiešu sēklas -

1

0

1209

19

0

0

--pārējās -

1

0
-lopbarības kultūru sēklas, izņemot biešu sēklas:

1209

21

0

0

--lucernas sēklas -

1

0

1209

22

--āboliņa (Trifolium spp.) sēklas:

1209

22

10

---sarkanā (pļavas) āboliņa (Trifolium pratense L.):

1209

22

10

1

----superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

22

10

9

----pārējās -

75

50

1209

22

80

---pārējās:

1209

22

80

1

----superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

22

80

9

----pārējās -

75

50

1209

23

--auzeņu sēklas:

1209

23

11

0

---pļavas auzenes (Festuca pratensis Huds.) sēklas -

75

50

1209

23

15

---sarkanās auzenes (Festuca rubra L.) sēklas:

1209

23

15

1

----superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

23

15

9

----pārējās -

75

50

1209

23

80

0

---pārējās -

75

50

1209

24

0

--Kentuki pļavas skarenes (Poa pratensis L.) sēklas:

1209

24

0

1

---superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

24

0

9

---pārējās -

75

50

1209

25

--aireņu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) sēklas:

1209

25

10

---daudzziedu airene (ieskaitot viengadīgo aireni) (Lolium multiflorum Lam.):

1209

25

10

1

----superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

25

10

9

----pārējās -

75

50

1209

25

90

---daudzgadīgās (ganību) airenes (Lolium perenne L.):

1209

25

90

1

----superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

25

90

9

----pārējās -

75

50

1209

26

0

--pļavas timotiņa sēklas:

1209

26

0

1

---superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

26

0

9

---pārējās -

75

50

1209

29

--pārējo:

1209

29

10

---vīķu sēklas, skareņu ģints augu sēklas (Poa palustris L., Poa trivialis L.); parastā kamolzāle (Dactylis glomerata L.); smilgas (Agrostis):

1209

29

10

1

----sējas vīķu, parastās kamolzāles vai smilgu (Agrostis) superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

29

10

9

----pārējās -

75

50

1209

29

50

0

---lupīnas sēklas -

1

0

1209

29

80

---pārējās:

1209

29

80

1

----facēlija superelites un augstāko kategoriju sēklas -

1

0

1209

29

80

9

----pārējās -

75

50

1209

30

0

0

-galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo lakstaugu sēklas -

1

0
-pārējās:

1209

91

--dārzeņu sēklas:

1209

91

10

0

---kolrābju sēklas (Brassica oleracea caulorapa un gongylodes L.) -

1

0

1209

91

90

0

---pārējās -

1

0

1209

99

--pārējās:

1209

99

10

0

---meža koku sēklas -

1

0
---pārējās:

1209

99

91

0

----galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo augu sēklas, izņemot 1209 30 000. subpozīcijā minētās -

1

0

1209

99

99

0

----pārējās -

1

0

1210

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas, pulveru vai granulu veidā; lupulīns:

1210

10

0

0

-apiņu rogas, nesasmalcinātas, no pulveriem vai granulām atšķirīgā veidā -

1

0

1210

20

-apiņu rogas, sasmalcinātas, pulvera vai granulu veidā; lupulīns:

1210

20

10

0

--apiņu rogas, sasmalcinātas, pulvera vai granulu veidā, ar augstu lupulīna saturu; lupulīns -

1

0

1210

20

90

0

--pārējie -

1

0

1211

Augi vai augu daļas, ieskaitot sēklas un augļus, kurus izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu izgatavošanai un līdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, nesagriezti vai sagriezti, sasmalcināti vai pulvera veidā:

1211

10

0

0

-lakricsaknes -

1

0

1211

20

0

0

-žeņšeņa saknes -

1

0

1211

90

-pārējās:

1211

90

10

0

--piretra (ziedi, lapas, stublāji, miza un saknes) -

1

0.5

1211

90

30

0

--tonka pupas -

1

0

1211

90

70

0

--parastā raudene (Origanum vulgare) (zari, stublāji un lapas) -

1

0

1211

90

75

0

--ārstniecības salvija (Salvia officinalis)(lapas un ziedi) -

1

0

1211

90

99

0

--pārējie -

1

0

1212

      Baltās Amerikas akācijas pupas, jūras aļģes un pārēje ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot Cichorium in tybus ģints negrauzdētas cigoriņu saknes), kurus galvenokārt lieto uzturā un kuri citur nav minēti:

1212

10

-baltās Amerikas akācijas pupas, ieskaitot sēklas:

1212

10

10

0

--Baltās Amerikas akācijas pupas -

1

0
--baltās Amerikas akācijas sēklas:

1212

10

91

0

---neattīrītas, nesasmalcinātas vai nemaltas -

1

0

1212

10

99

0

---pārējās -

1

0

1212

20

0

0

-jūras aļģes un pārējās aļģes -

1

0

1212

30

0

0

-aprikožu, persiku vai plūmju kauliņi un to kodoli -

1

0
-pārējie:

1212

91

--cukurbietes:

1212

91

20

0

---žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas -

1

0

1212

91

80

0

---pārējās -

1

0

1212

92

0

0

--cukurniedres -

1

0

1212

99

--pārējie:

1212

99

10

0

---cigoriņa saknes -

1

0.5

1212

99

90

0

---pārējie -

1

0.5

1213

0

0

0

Graudaugu pelavas un salmi, neapstrādāti, sasmalcināti vai nesasmalcināti, samalti vai nesamalti, presēti vai nepresēti vai granulu veidā -

1

0

1214

Kāļi, lopbarības bietes, lopbarības sakņaugi, siens, lucerna, āboliņš, hedizarija, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un līdzīgi lopbarības produkti, granulēti vai negranulēti:

1214

10

0

0

-lucernas milti un granulas -

1

0

1214

90

-pārējie:

1214

90

10

0

--lopbarības bietes, kāļi un pārējie lopbarības sakņaugi -

1

0
--pārējie:

1214

90

91

0

---granulu veidā -

1

0

1214

90

99

0

---pārējie -

1

0