11.GRUPA

MILTRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; IESALS, CIETE, INULĪNS, KVIEŠU LIPEKLIS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) grauzdēts iesals, kuru izmanto kā kafijas aizvietotāju (0901. vai 2101. preču pozīcija);

b) milti, rupja maluma milti vai ciete pēc apstrādes, kas minēti 1901. preču pozīcijā;

c) kukurūzas pārslas un pārējie produkti, kas minēti 1904.preču pozīcijā;

d) sagatavoti vai konservēti dārzeņi, kas minēti 2001., 2004. vai 2005. preču pozīcijā;

e) farmācijas produkti (30.grupa);

f) cietes, kas ir līdzīgas parfimērijas, kosmētikas un tualetes preparātiem (33. grupa).

2. A. Miltrūpniecības produkcija, kas minēta tālāk dotajā tabulā, tiek ietverta šajā grupā tajā gadījumā, ja pēc masas sausajā vielā:

a) cietes saturs (noteikts pēc Eversa modificētās polarimetriskās metodes) pārsniedz 2. ailē minēto un

b) pelnu saturs (pēc pievienoto minerālvielu atdalīšanas) nepārsniedz 3. ailē minēto.

Pretējā gadījumā to ietver 2302. pozīcijā.

Taču graudaugu dīgļi, veseli, saspiesti, pārstrādāti granulās vai samalti, vienmēr klasificēti 1104. pozīcijā.

B. Produkti, kas ietverami šajā grupā atbilstoši prasībām, jākvalificē 1101. vai 1102. preču pozīcijā, ja miltu iznākums, sijājot caur metāla sietu ar acīm, kuru lielums minēts tabulas 4. vai 5. ailē, pēc masas nav mazāks par to, kas paredzēts katram graudaugam. Pretējā gadījumā tos ietver 1103. vai 1104. pozīcijā.

Graudaugi

Cietes saturs

Pelnu saturs

Caur sietu izgājušā produkta daudzums

315

500

mikrometri

mikrometri

(mikroni)

(mikroni)

1

2

3

4

5

Kvieši un rudzi

45%

2,5 %

80%

-

Mieži

45%

3%

80%

-

Auzas

45%

5%

80%

-

Kukurūza un sorgo

45%

2%

-

90%

Rīsi

45%

1,6 %

80%

-

Griķi

45%

4%

80%

-

Pārējie

45%

2%

50%

-

3. 1103. preču pozīcijā termini "putraimi" un "milti" nozīmē graudu sasmalcināšanas produktus, kuriem:

a) kukurūzas gadījumā vismaz 95 % masas iet cauri pītam metāla sietam ar 2 mm lielām acīm;

b) citu graudaugu gadījumā vismaz 95 % iet cauri pītam metāla sietam ar 1,25 mm lielām acīm.

Papildpiezīmes:

1. Ievedmuitas nodokļa likme maisījumiem, kuri ietverti šajā grupā, jārēķina šādi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām ir vismaz 90%, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) pārējiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kurai ir visaugstākā ievedmuita.

2. 1106. preču pozīcijā termini "milti", "rupja maluma milti" un "pulveri" nozīmē tādus produktus kā sasmalcināti kaltēti kokosrieksti vai produktus, kas iegūti, samaļot vai citādi sasmalcinot žāvētus pākšaugu dārzeņus no 0713.preču pozīcijas, sāgo, saknes vai bumbuļus, kas minēti 0714.preču pozīcijā, un 8. grupas produktus, no kuriem:

a) žāvēto pākšaugu dārzeņiem, sāgo, saknēm, bumbuļiem un 8. grupas produktiem (izņemot 0801. un 0802.preču pozīcijas riekstus), ja vismaz 95% to masas iet cauri pītam metāla sietam ar 2 mm lielām acīm;

b) riekstiem (0801. un 0802. preču pozīcija), ja vismaz 50% to masas iet cauri pītam metāla sietam ar 2,5 mm lielām acīm.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

1101

00

   

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti:

             
       

-kviešu milti:

               

1101

00

11

0

--no cietajiem kviešiem

-

1

0

         

1101

00

15

0

--no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem

-

75

55

         

1101

00

90

0

-kviešu un rudzu maisījuma milti

-

75

55

         

1102

     

Graudaugu milti, izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma miltus:

     

1102

10

00

0

-rudzu milti

-

75

50

         

1102

20

   

-kukurūzas milti:

               

1102

20

10

0

--ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5%

-

1

0

         

1102

20

90

0

--pārējie

-

1

0

         

1102

30

00

0

-rīsu milti

-

1

0

         

1102

90

   

-pārējie:

               

1102

90

10

0

--miežu milti

-

75

50

         

1102

90

30

0

--auzu milti

-

75

50

         

1102

90

90

0

--pārējie

-

75

50

         

1103

     

Graudu putraimi, milti un granulas:

               
       

-putraimi un milti:

               

1103

11

   

--kviešu:

               

1103

11

10

0

---no cietajiem kviešiem

-

75

50

         

1103

11

90

0

---no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem

-

75

50

         

1103

12

00

0

--auzu

-

75

50

         

1103

13

   

--kukurūzas:

               

1103

13

10

0

---ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5%

-

1

0

         

1103

13

90

0

---pārējie

-

1

0

         

1103

14

00

0

--rīsu

-

1

0

         

1103

19

   

--pārējo graudaugu:

               

1103

19

10

0

---rudzu

-

75

50

         

1103

19

30

0

---miežu

-

75

50

         

1103

19

90

0

---pārējie

-

75

50

         
       

-granulas:

               

1103

21

00

0

--kviešu

-

75

50

         

1103

29

   

--pārējo graudaugu:

               

1103

29

10

0

---rudzu

-

75

50

         

1103

29

20

0

---miežu

-

75

50

         

1103

29

30

0

---auzu

-

75

50

         

1103

29

40

0

---kukurūzas

-

1

0

         

1103

29

50

0

---rīsu

-

1

0

         

1103

29

90

0

---pārējie

-

75

50

         

1104

     

Graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram, izkulti, sasmalcināti, saspiesti, slīpēti un pulēti vai drupināti), izņemot rīsus, kas minēti 1006. preču pozīcijā; veseli graudu dīgļi, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti:

       

-sasmalcināti graudi vai graudi pārslu veidā:

           

1104

11

   

--miežu:

               

1104

11

10

0

---sasmalcināti

-

75

50

         

1104

11

90

0

---saspiesti

-

75

50

         

1104

12

   

--auzu:

               

1104

12

10

0

---sasmalcināti

-

75

50

         

1104

12

90

0

---saspiesti

-

75

50

         

1104

19

   

--pārējo graudaugu:

               

1104

19

10

0

---kviešu

-

75

50

         

1104

19

30

0

---rudzu

-

75

50

         

1104

19

50

0

---kukurūzas

-

1

0

         
       

---pārējie:

               

1104

19

91

0

----saspiesti rīsi

-

1

0

         

1104

19

99

0

----pārējie

-

75

50

         
       

-graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram, ar atdalītu sēklapvalku, sasmalcināti, pulēti vai drupināti):

1104

21

   

--miežu:

               

1104

21

10

0

---ar atdalītu sēklapvalku

-

75

50

         

1104

21

30

0

---ar atdalītu sēklapvalku un pulēti vai drupināti ("Gruetze" vai "grutten")

-

75

50

         

1104

21

50

0

---sasmalcināti

-

75

50

         

1104

21

90

0

---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu

-

75

50

         

1104

21

99

0

---pārējie

-

75

50

         

1104

22

   

--auzu:

               

1104

22

20

0

---ar atdalītu sēklapvalku

-

75

50

         

1104

22

30

0

---ar atdalītu sēklapvalku un pulēti vai drupināti ("Gruetze" vai "grutten")

-

75

50

         

1104

22

50

0

---sasmalcināti

-

75

50

         

1104

22

90

0

---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu

-

75

50

         

1104

22

98

0

---pārējie

-

75

50

         

1104

23

   

--kukurūzas:

               

1104

23

10

0

---ar atdalītu sēklapvalku, pulēti vai nepulēti, drupināti vai nedrupināti

-

1

0

         

1104

23

30

0

---sasmalcināti

-

75

50

         

1104

23

90

0

---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu

-

75

50

         

1104

23

99

0

---pārējie

-

75

50

         

1104

29

   

--pārējo graudaugu:

               
       

---ar atdalītu sēklapvalku, pulēti vai nepulēti, drupināti vai nedrupināti:

   

1104

29

11

0

----kviešu

-

75

50

         

1104

29

15

0

----rudzu

-

75

50

         

1104

29

19

0

----pārējie

-

75

50

         
       

---sasmalcināti:

               

1104

29

31

0

----kviešu

-

75

50

         

1104

29

35

0

----rudzu

-

75

50

         

1104

29

39

0

----pārējie

-

75

50

         
       

---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu:

             

1104

29

51

0

----kviešu

-

75

50

         

1104

29

55

0

----rudzu

-

75

50

         

1104

29

59

0

----pārējie

-

75

50

         
       

---pārējie:

               

1104

29

81

0

----kviešu

-

75

50

         

1104

29

85

0

----rudzu

-

75

50

         

1104

29

89

0

----pārējie

-

75

50

         

1104

30

   

-graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti

         

1104

30

10

0

--kviešu

-

75

50

         

1104

30

90

0

--citu graudaugu

-

75

50

         

1105

     

Kartupeļu milti, rupja maluma milti, pulveri, pārslas, granulas un zirnīši:

     

1105

10

00

0

-milti, rupja maluma milti un pulveri

-

75

50

         

1105

20

00

0

-pārslas, granulas un zirnīši

-

75

50

         

1106

     

Milti, rupja maluma milti un pulveri no pākšaugu dārzeņiem, kas minēti 0713. preču pozīcijā, no sāgo palmas serdes vai no sakņaugiem vai bumbuļaugiem, kas minēti 0714. preču pozīcijā, vai no produktiem, kas minēti 8.grupā:

1106

10

00

0

-no žāvētiem pākšaugu dārzeņiem, kas minēti 0713. preču pozīcijā

-

75

50

         

1106

20

   

-no sāgo palmas serdes vai sakņaugiem un bumbuļaugiem, kas minēti 0714. preču pozīcijā:

1106

20

10

0

--denaturēti

-

75

50

         

1106

20

90

0

--pārējie

 

75

50

         

1106

30

   

-no produktiem, kas minēti 8.grupā:

               

1106

30

10

0

--no banāniem

-

75

50

         

1106

30

90

0

--pārējie

-

75

50

         

1107

     

Iesals, negrauzdēts vai grauzdēts:

               

1107

10

   

-negrauzdēts:

               
       

--no kviešiem:

               

1107

10

11

0

---miltu veidā

-

1

0

         

1107

10

19

0

---pārējais

-

1

0

         
       

--pārējais:

               

1107

10

91

0

---miltu veidā

-

1

0

         

1107

10

99

0

---pārējais

-

1

0

         

1107

20

00

0

-grauzdēts

-

1

0

         

1108

     

Ciete; inulīns:

               
       

-ciete:

               

1108

11

00

0

--kviešu ciete

-

20

15

         

1108

12

00

0

--kukurūzas ciete

-

1

0

         

1108

13

00

0

--kartupeļu ciete

-

20

15

         

1108

14

00

0

--maniokas ciete

-

20

15

         

1108

19

   

--pārējā ciete:

               

1108

19

10

0

---rīsu ciete

-

20

15

         

1108

19

90

0

---pārējā

-

20

15

         

1108

20

00

0

-inulīns

-

20

15

         

1109

00

00

0

Izžāvēts vai neizžāvēts kviešu lipeklis

-

1

0