10.GRUPA

GRAUDAUGU KULTŪRAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) izkulti graudi, graudi vārpās un skarās;

b) graudi, kas atdalīti no apvalkiem vai citādi apstrādāti. Taču lobītus, balinātus, maltus, pulētus vai

drupinātus rīsus klasificē 1006. preču pozīcijā.

2. 1005.preču pozīcijā nav ietverta saldā kukurūza (7.grupa).

Piezīme par subpozīcijām:

1.Termins "cietie kvieši" nozīmē Triticum durum sugas kviešus un hibrīdus, kuri iegūti, Triticum durum krustojot, un kuros ir tāds pats hromosomu skaits (28) kā šajā sugā.

Papildpiezīmes:

1. Šādiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "īsgraudu rīsi" (1006 10 210., 1006 10 920., 1006 20 110., 1006 20 920., 1006 30 210., 1006 30 420., 1006 30 610. un 1006 30 920. subpozīcija) ir rīsi, kuru graudi garumā nepārsniedz 5,2 mm un kuru graudu garuma un platuma attiecība ir mazāka par 2;

b) "vidējgraudu rīsi" (1006 10 230., 1006 10 940., 1006 20 130., 1006 20 940., 1006 30 230., 1006 30 440., 1006 30 630. un 1006 30 940. subpozīcija) ir rīsi, kuru graudi garumā pārsniedz 5,2 mm, bet nepārsniedz 6 mm un kuru graudu garuma un platuma attiecība ir mazāka par 3;

c) "gargraudu rīsi" (1006 10 250., 1006 10 270., 1006 10 960., 1006 10 980., 1006 20 150., 1006 20 170., 1006 20 960., 1006 20 980., 1006 30 250., 1006 30 270., 1006 30 460., 1006 30 480., 1006 30 650., 1006 30 670., 1006 30 960. un 10 06 30 980. subpozīcija) ir rīsi, kuru graudi garumā pārsniedz 6 mm;

d) "nelobīti rīsi" (1006 10 210., 1006 10 230., 1006 10 250., 1006 10 270., 1006 10 920., 1006 10 940., 1006 10 960. un 1006 10 980. subpozīcija) ir rīsi, kuri pēc kulšanas ir ar graudu apvalku;

e) "lobīti rīsi" (1006 20 110., 1006 20 130., 1006 20 150., 1006 20 170., 1 006 20 920., 1006 20 940., 1006 20 960. un 1006 20 980. subpozīcija) ir rīsi, kuriem atdalīts tikai graudu apvalks. Piemēram, šis termins attiecināms uz rīsiem, kas tirdzniecībā tiek apzīmēti kā "brown rice", "cargo rice", "loonzain " un "riso sbramato";

f) "daļēji skaldīti rīsi" (1006 30 210., 1006 30 230., 1006 30 250., 1006 3 0 270., 1006 30 420., 1006 30 440., 1006 30 460. un 1006 30 480. subpozīcija) ir rīsi, kuriem atdalīts graudu apvalks, daļa dīgļa un pilnīgi vai daļēji perikarpa ārējais apvalks, bet atstāta apvalka iekšējā daļa;

g) "pilnīgi skaldīti rīsi" (1006 30 610., 1006 30 630., 1006 30 650., 1006 30 670., 1006 30 920., 1006 30 940., 1006 30 960. un 1006 30 980. subpozīcija) ir rīsi, kuriem atdalīts grauda apvalks, perikarps un viss dīglis gargraudu un vidējgraudu rīsu gadījumā vai vismaz daļa no tiem - īsgraudu rīsu gadījumā, bet kuru struktūra garenisku baltu svītru veidā saglabājas ne vairāk kā 10% graudu;

h) "drupinātie rīsi" (1006 40. subpozīcija) ir graudu fragmenti, kuru garums nepārsniedz trīs ceturtdaļas no veselu graudu vidējā garuma.

2. Tarifa likmes maisījumiem, kuri ietverti šajā grupā, piemērojamas šādi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām ir vismaz 90%, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) pārējiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kurai noteikta visaugstākā ievedmuita.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

1001

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

1001

10

00

0

-cietie kvieši

-

25

25

1001

90

-pārējie:

1001

90

10

0

--plēkšņu kvieši sējai

-

25

25

--pārējie plēkšņu kvieši, mīkstie kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

1001

90

91

---mīksto kviešu sēklas un kviešu un rudzu maisījums:

1001

90

91

1

----superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1001

90

91

2

----kodināta elites un I ataudzējuma sēkla

-

1

0

1001

90

91

9

----pārējie

-

25

25

1001

90

99

0

---pārējie

-

25

25

1002

00

00

Rudzi:

1002

00

00

1

-superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1002

00

00

2

-kodināta elites un I ataudzējuma sēkla

-

1

0

1002

00

00

9

-pārējie

-

75

50

1003

00

Mieži:

1003

00

10

-sēklas:

1003

00

10

1

--superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1003

00

10

2

--kodināta elites un I ataudzējuma sēkla

-

1

0

1003

00

10

9

--pārējās

-

75

50

1003

00

90

0

-pārējie

-

75

50

1004

00

00

Auzas:

1004

00

00

1

-superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1004

00

00

2

-kodināta elites un I ataudzējuma sēkla

-

1

0

1004

00

00

9

-pārējās

-

75

50

1005

Kukurūza:

1005

10

-sēklas:

--hibrīdi:

1005

10

11

0

---divkāršie un vienkāršie hibrīdi pēc vienreizējas iekšsugas krustošanas

-

1

0

1005

10

13

0

---trīskāršie hibrīdi

-

1

0

1005

10

15

0

---vienkāršie hibrīdi

-

1

0

1005

10

19

0

---pārējie

-

1

0

1005

10

90

0

--pārējā

-

1

0,5

1005

90

00

0

-pārējā

-

1

0

1006

Rīsi:

1006

10

-kulti rīsi:

1006

10

10

0

--sējai

-

1

0

--pārējie:

---tvaikoti:

1006

10

21

0

----īsgraudu

-

1

0

1006

10

23

0

----vidējgraudu

-

1

0

----gargraudu:

1006

10

25

0

-----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006

10

27

0

-----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

---pārējie:

1006

10

92

0

----īsgraudu

-

1

0

1006

10

94

0

----vidējgraudu

-

1

0

----gargraudu:

1006

10

96

0

-----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006

10

98

0

-----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006

20

-rīsi, lobīti (neslīpēti):

--tvaikoti:

1006

20

11

0

---īsgraudu

-

1

0

1006

20

13

0

---vidējgraudu

-

1

0

---gargraudu:

1006

20

15

0

----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006

20

17

0

----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

--pārējie:

1006

20

92

0

---īsgraudu

-

1

0

1006

20

94

0

---vidējgraudu

-

1

0

---gargraudu:

1006

20

96

0

----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006

20

98

0

----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006

30

-rīsi, daļēji lobīti vai pilnīgi lobīti, pulēti vai nepulēti, glazēti vai neglazēti:

--daļēji lobīti rīsi:

---tvaikoti:

1006

30

21

0

----īsgraudu

-

1

0

1006

30

23

0

----vidējgraudu

-

1

0

----gargraudu:

1006

30

25

0

-----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006

30

27

0

-----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

---pārējie:

1006

30

42

0

----īsgraudu

-

1

0

1006

30

44

0

----vidējgraudu

-

1

0

----gargraudu:

1006

30

46

0

-----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006

30

48

0

-----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

--rīsi, pilnīgi lobīti:

---tvaikoti:

1006

30

61

0

----īsgraudu

-

1

0

1006

30

63

0

----vidējgraudu

-

1

0

----gargraudu:

1006

30

65

0

-----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006

30

67

0

-----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

---pārējie:

1006

30

92

0

----īsgraudu

-

1

0

1006

30

94

0

----vidējgraudu

-

1

0

----gargraudu:

1006

30

96

0

-----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006

30

98

0

-----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006

40

00

0

-drupināti rīsi

-

1

0

1007

00

Sorgo:

1007

00

10

0

-hibrīdi sējai

-

1

0

1007

00

90

0

-pārējie

-

1

0

1008

Griķu, prosas un Kanāriju miežubrāļa sēklas; pārējie graudaugi:

1008

10

00

0

-griķi

-

75

50

1008

20

00

0

-prosa

-

1

0

1008

30

00

0

-Kanāriju miežubrāļa sēklas

-

1

0

1008

90

-pārējie graudaugi:

1008

90

10

--rudzu-kviešu hibrīds (tritikāle):

1008

90

10

1

---superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1008

90

10

9

---pārējās sēklas

-

25

25

1008

90

90

0

--pārējie

-

75

50

ex

1008

90

90

0

--Savvaļas rīsi, Zizania aquatica graudi, kas paredzēti lietošanai uzturā

-

10