Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 598
Sakārtot pēc alfabēta Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību Ministru kabineta 08.09.2008. noteikumi Nr. 723/ LV, 16.09.2008.
Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 416/ LV, 29.06.2007.
Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās Ministru kabineta 27.03.2007. noteikumi Nr. 220/ LV, 03.04.2007.
Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 908/ LV, 09.11.2006.
Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu Ministru kabineta 18.04.2006. noteikumi Nr. 304/ LV, 08.05.2006.
Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām Ministru kabineta 17.01.2006. noteikumi Nr. 57/ LV, 24.01.2006.
Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1001/ LV, 30.12.2005.
Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumi Nr. 523/ LV, 22.07.2005.
Dziesmu un deju svētku likums 16.06.2005. likums/ LV, 28.06.2005.
Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos Ministru kabineta 14.06.2005. noteikumi Nr. 413/ LV, 17.06.2005.
Noteikumi par stipendijām Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumi Nr. 740/ LV, 01.09.2004.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 445/ LV, 26.10.2001.
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumi Nr. 384/ LV, 31.08.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 220/ LV, 22.06.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 219/ LV, 22.06.2001.
Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr. 152/ LV, 06.04.2001.
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr. 332/ LV, 29.09.2000.
Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.
Valsts fondēto pensiju likums 17.02.2000. likums/ LV, 08.03.2000.
Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 25.11.1999. likums/ LV, 15.12.1999.
Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība Ministru kabineta 16.02.1999. noteikumi Nr. 50/ LV, 19.02.1999.
Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība Ministru kabineta 28.07.1998. noteikumi Nr. 270/ LV, 31.07.1998.
Epidemioloģiskās drošības likums 11.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.
Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 06.11.1995. likums/ LV, 23.11.1995.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.
 
1 ... 17 18 19 20