Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 559
Sakārtot pēc alfabēta Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos Ministru kabineta 14.06.2005. noteikumi Nr. 413/ LV, 17.06.2005.
Noteikumi par stipendijām Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumi Nr. 740/ LV, 01.09.2004.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 445/ LV, 26.10.2001.
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumi Nr. 384/ LV, 31.08.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 220/ LV, 22.06.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 219/ LV, 22.06.2001.
Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr. 152/ LV, 06.04.2001.
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr. 332/ LV, 29.09.2000.
Komerclikums 13.04.2000. likums/ LV, 04.05.2000.
Valsts fondēto pensiju likums 17.02.2000. likums/ LV, 08.03.2000.
Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 25.11.1999. likums/ LV, 15.12.1999.
Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība Ministru kabineta 16.02.1999. noteikumi Nr. 50/ LV, 19.02.1999.
Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība Ministru kabineta 28.07.1998. noteikumi Nr. 270/ LV, 31.07.1998.
Epidemioloģiskās drošības likums 11.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.
Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 06.11.1995. likums/ LV, 23.11.1995.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 20.12.1984.
 
1 ... 17 18 19