Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 586
Sakārtot pēc alfabēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 07.06.2016. noteikumi Nr. 359/ LV, 21.06.2016.
Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem Ministru kabineta 31.05.2016. noteikumi Nr. 328/ LV, 02.06.2016.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 05.05.2016. likums/ LV, 25.05.2016.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 03.05.2016. noteikumi Nr. 279/ LV, 11.05.2016.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 249/ LV, 28.04.2016.
Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumi Nr. 116/ LV, 03.03.2016.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumi Nr. 34/ LV, 21.01.2016.
Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem Ministru kabineta 05.01.2016. noteikumi Nr. 20/ LV, 14.01.2016.
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 15.12.2015. noteikumi Nr. 723/ LV, 18.12.2015.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 01.12.2015. noteikumi Nr. 678/ LV, 04.12.2015.
Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumi Nr. 524/ LV, 29.09.2015.
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Ministru kabineta 25.08.2015. noteikumi Nr. 492/ LV, 03.09.2015.
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" Ministru kabineta 11.08.2015. noteikumi Nr. 458/ LV, 13.08.2015.
Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr. 432/ LV, 06.08.2015.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumi Nr. 385/ LV, 28.07.2015.
Nacionālais numerācijas plāns Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 367/ LV, 17.07.2015.
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr. 126/ LV, 27.03.2015.
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā Ministru kabineta 03.02.2015. noteikumi Nr. 59/ LV, 11.02.2015.
Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" Ministru kabineta 04.02.2015. rīkojums Nr. 62/ LV, 06.02.2015.
Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr. 727/ LV, 09.12.2014.
Valsts pārbaudījumu norises kārtība Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1510/ LV, 30.12.2013.
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam Ministru kabineta 05.11.2013. noteikumi Nr. 1243/ LV, 07.11.2013.
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem Ministru kabineta 21.05.2013. noteikumi Nr. 281/ LV, 05.06.2013.
Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem Ministru kabineta 21.05.2013. noteikumi Nr. 261/ LV, 23.05.2013.
Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli 07.03.2013. likums/ LV, 27.03.2013.
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 942/ LV, 02.01.2013.
Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 908/ LV, 28.12.2012.
Pievienotās vērtības nodokļa likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr. 599/ LV, 18.09.2012.
Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumi Nr. 172/ LV, 15.03.2012.
 
1 ... 17 18 19 20