Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 586
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Par zāļu un medicīnisko ierīču piegādi personai uz dzīvesvietu Veselības ministrijas 18.05.2020. rīkojums Nr. 109/ LV, 20.05.2020.
Par ziedojuma pieņemšanu kvalitatīvas tiešsaistes informācijas atainošanai Ministru kabineta 18.05.2021. rīkojums Nr. 338/ LV, 20.05.2021.
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 15.12.2015. noteikumi Nr. 723/ LV, 18.12.2015.
Pārskatu un informācijas atklāšanas par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē, normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.07.2020. noteikumi Nr. 102/ LV, 28.07.2020.
Pievienotās vērtības nodokļa likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–4. klasēm Slimību profilakses un kontroles centra 24.03.2021. informācija / LV, 25.03.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–4. klasēm Slimību profilakses un kontroles centra 31.03.2021. informācija / LV, 01.04.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-6. un 12. klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasēm Slimību profilakses un kontroles centra 28.04.2021. informācija / LV, 29.04.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasēm Slimību profilakses un kontroles centra 07.04.2021. informācija / LV, 08.04.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasēm Slimību profilakses un kontroles centra 14.04.2021. informācija / LV, 15.04.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasēm Slimību profilakses un kontroles centra 21.04.2021. informācija / LV, 22.04.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-6. un 12. klasēm un rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasēm, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem Slimību profilakses un kontroles centra 05.05.2021. informācija / LV, 06.05.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-6. un 12. klasēm un rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasēm, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem Slimību profilakses un kontroles centra 12.05.2021. informācija / LV, 13.05.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-6. un 12. klasēm un rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasēm, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem Slimību profilakses un kontroles centra 26.05.2021. informācija / LV, 27.05.2021.
Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasēm un rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasēm, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem Slimību profilakses un kontroles centra 19.05.2021. informācija / LV, 20.05.2021.
Pilsētas un novadi, kuros pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē var īstenot formālās un neformālās izglītības programmu klātienes nodarbības ārtelpās, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības Slimību profilakses un kontroles centra 24.03.2021. informācija / LV, 25.03.2021.
Pilsētas un novadi, kuros pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē var īstenot formālās un neformālās izglītības programmu klātienes nodarbības ārtelpās, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības Slimību profilakses un kontroles centra 31.03.2021. informācija / LV, 01.04.2021.
Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai Ministru kabineta 15.10.2019. noteikumi Nr. 477/ LV, 17.10.2019.
Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 108/ LV, 01.03.2017.
Rīgas domes atlaišanas likums 13.02.2020. likums/ LV, 24.02.2020.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr. 599/ LV, 18.09.2012.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr. 126/ LV, 27.03.2015.
Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 237/ LV, 09.05.2017.
Valsts atbalsta Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Ministru kabineta 22.06.2021. noteikumi Nr. 422/ LV, 29.06.2021.
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē Ministru kabineta 05.10.2021. noteikumi Nr. 673/ LV, 07.10.2021.
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē Ministru kabineta 06.07.2021. noteikumi Nr. 502/ LV, 09.07.2021.
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem Ministru kabineta 11.05.2021. noteikumi Nr. 294/ LV, 13.05.2021.
Valsts fondēto pensiju likums 17.02.2000. likums/ LV, 08.03.2000.
Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā Valsts prezidenta 23.03.2020. paziņojums Nr. 8/ LV, 23.03.2020.
 
1 ... 17 18 19 20