Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Vides tiesības"

Atlasīti: 113
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Par Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 17.02.1997. likums/ LV, 58/59, 26.02.1997.
Par Konvenciju par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu 17.10.1996. likums/ LV, 184/185, 01.11.1996.
Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos 08.11.2007. likums/ LV, 192, 29.11.2007.
Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu 02.02.1993. likums/ Ziņotājs, 7, 18.02.1993.
Par Latvijas Republikas likuma "Par augu šķirņu aizsardzību" spēkā stāšanās kārtību Augstākās Padomes 06.04.1993. lēmums / LV, 26, 18.05.1993.
Par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā un sarunu nobeiguma protokolu 03.05.2001. likums/ LV, 74, 15.05.2001.
Par Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu 08.04.2009. likums/ LV, 66, 29.04.2009.
Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF) sadarbības līgumu 13.03.2008. likums/ LV, 51, 02.04.2008.
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos 13.12.2001. likums/ LV, 188, 28.12.2001.
Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteju 20.06.1990. likums/ Ziņotājs, 30, 26.07.1990.
Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi 18.03.1999. likums/ LV, 104/105, 01.04.1999.
Par Līgumu par Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides centra juridisko statusu 19.04.2012. likums/ LV, 71, 09.05.2012.
Par Līgumu par izmēģinājumu vietu Kioto mehānismu izmantošanai Baltijas jūras reģiona enerģētikas projektos 25.03.2004. likums/ LV, 56, 08.04.2004.
Par Līgumu starp Dānijas Karalistes, Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Polijas Republikas, Krievijas Federācijas un Zviedrijas Karalistes valdībām par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas privilēģijām un imunitātēm 17.11.2005. likums/ LV, 191, 30.11.2005.
Par meža ciršanas tāmi 1995.—1999.gadam 02.03.1995. likums/ LV, 39, 14.03.1995.
Par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu 25.05.2017. likums/ LV, 110, 04.06.2017.
Par Nagojas–Kualalumpuras papildprotokolu par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību 13.10.2011. likums/ LV, 169, 26.10.2011.
Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā 01.10.2015. likums/ LV, 201, 14.10.2015.
Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses 09.06.2016. likums/ LV, 123, 29.06.2016.
Par piesārņojumu 15.03.2001. likums/ LV, 51, 29.03.2001.
Par Protokolu par grozījumiem Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem 01.10.1997. likums/ LV, 272/273, 17.10.1997.
Par radiācijas drošību un kodoldrošību 26.10.2000. likums/ LV, 394/395, 07.11.2000.
Par radiācijas drošību un kodoldrošību 01.12.1994. likums/ LV, 147, 17.12.1994.
Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem 13.03.2003. likums/ LV, 50, 01.04.2003.
Par sadzīves atkritumiem 15.10.1998. likums/ LV, 322/325, 30.10.1998.
Par Starptautiskās konvencijas par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem denonsēšanu 01.10.1997. likums/ LV, 272/273, 17.10.1997.
Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju 05.06.2003. likums/ LV, 95, 26.06.2003.
Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu 03.03.2005. likums/ LV, 48, 23.03.2005.
Par Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai 07.04.2004. likums/ LV, 62, 21.04.2004.
Par Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 09.09.2004. likums/ LV, 153, 28.09.2004.
 
1 2 3 4