Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Nekustamais īpašums, būvniecība"

Atlasīti: 98
Sakārtot pēc alfabēta Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par zemes lietošanas tiesību nodošanu 10.06.1999. likums/ LV, 22.06.1999.
Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās 29.10.1998. likums/ LV, 05.11.1998.
Hipotekāro ķīlu zīmju likums 10.09.1998. likums/ LV, 29.09.1998.
Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos 30.10.1997. likums/ LV, 13.11.1997.
Par nekustamā īpašuma nodokli 04.06.1997. likums/ LV, 17.06.1997.
Vispārīgie būvnoteikumi Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumi Nr. 112/ LV, 04.04.1997.
Aizsargjoslu likums 05.02.1997. likums/ LV, 25.02.1997.
Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 30.01.1997. likums/ LV, 20.02.1997.
Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām 28.11.1996. likums/ LV, 10.12.1996.
Par likuma "Par Valsts īpašuma fondu" atzīšanu par spēku zaudējušu 17.06.1996. likums/ LV, 02.07.1996.
Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Reliģisko organizāciju likums 07.09.1995. likums/ LV, 26.09.1995.
Būvniecības likums 10.08.1995. likums/ LV, 30.08.1995.
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 21.06.1995. likums/ LV, 11.07.1995.
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 29.03.1995. likums/ LV, 11.04.1995.
Par pašvaldībām 19.05.1994. likums/ LV, 24.05.1994.
Par Valsts īpašuma fondu 17.02.1994. likums/ LV, 05.03.1994.
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 17.02.1994. likums/ LV, 03.03.1994.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 09.07.1993.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem 30.03.1993. likums/ Ziņotājs, 15.04.1993.
Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību 30.03.1993. likums/ LV, 08.04.1993.
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 02.03.1993. likums/ LV, 25.03.1993.
Par dzīvojamo telpu īri 16.02.1993. likums/ LV, 29.04.1993.
Par Valsts zemes dienestu 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām 15.09.1992. likums/ Ziņotājs, 15.10.1992.
Par zemes privatizāciju lauku apvidos 09.07.1992. likums/ Ziņotājs, 20.08.1992.
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību 07.07.1992. likums/ Ziņotājs, 30.07.1992.
Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām 12.05.1992. likums/ Ziņotājs, 04.06.1992.
Par kultūras pieminekļu aizsardzību 12.02.1992. likums/ Ziņotājs, 05.03.1992.
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju 04.12.1991. likums/ Ziņotājs, 24.12.1991.
 
1 2 3 4