Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Nekustamais īpašums, būvniecība"

Atlasīti: 88
Sakārtot pēc alfabēta Augstskolu likums 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Reliģisko organizāciju likums 07.09.1995. likums/ LV, 26.09.1995.
Būvniecības likums 10.08.1995. likums/ LV, 30.08.1995.
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 21.06.1995. likums/ LV, 11.07.1995.
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 29.03.1995. likums/ LV, 11.04.1995.
Par pašvaldībām 19.05.1994. likums/ LV, 24.05.1994.
Par Valsts īpašuma fondu 17.02.1994. likums/ LV, 05.03.1994.
Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 17.02.1994. likums/ LV, 03.03.1994.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 09.07.1993.
Zemesgrāmatu likums 22.12.1937. likums/ Ziņotājs, 29.04.1993.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem 30.03.1993. likums/ Ziņotājs, 15.04.1993.
Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību 30.03.1993. likums/ LV, 08.04.1993.
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 02.03.1993. likums/ LV, 25.03.1993.
Par dzīvojamo telpu īri 16.02.1993. likums/ LV, 29.04.1993.
Par Valsts zemes dienestu 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām 15.09.1992. likums/ Ziņotājs, 15.10.1992.
Par zemes privatizāciju lauku apvidos 09.07.1992. likums/ Ziņotājs, 20.08.1992.
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību 07.07.1992. likums/ Ziņotājs, 30.07.1992.
Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām 12.05.1992. likums/ Ziņotājs, 04.06.1992.
Par kultūras pieminekļu aizsardzību 12.02.1992. likums/ Ziņotājs, 05.03.1992.
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju 04.12.1991. likums/ Ziņotājs, 24.12.1991.
Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 20.11.1991. likums/ Ziņotājs, 19.12.1991.
Par Latvijas Republikas likumu "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" un "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" spēkā stāšanās kārtību Augstākās Padomes 30.10.1991. lēmums / Ziņotājs, 21.11.1991.
Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem 30.10.1991. likums/ Ziņotājs, 21.11.1991.
Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā 30.10.1991. likums/ Ziņotājs, 21.11.1991.
Par zemes lietošanu un zemes ierīcību 21.06.1991. likums/ Ziņotājs, 15.08.1991.
Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos 21.11.1990. likums/ Ziņotājs, 06.12.1990.
Par zemes komisijām 10.07.1990. likums/ Ziņotājs, 02.08.1990.
 
1 2 3