Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Nekustamais īpašums, būvniecība"

Atlasīti: 98
Sakārtot pēc alfabēta Par nekustamā īpašuma Rīgā, Abrenes ielā 2 nodošanu 25.02.2016. likums/ LV, 09.03.2016.
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12 nodošanu 25.02.2016. likums/ LV, 09.03.2016.
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ludzas ielā 25 nodošanu 25.02.2016. likums/ LV, 09.03.2016.
Par nekustamā īpašuma "Dispečeri", Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis—Vecpiebalga—Madona 22.10.2015. likums/ LV, 12.11.2015.
Par nekustamā īpašuma "Kaktiņi", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai 24.09.2015. likums/ LV, 14.10.2015.
Par nekustamā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — pretplūdu aizsargdambja būvniecībai 18.06.2015. likums/ LV, 30.06.2015.
Par Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstij 22.01.2015. likums/ LV, 11.02.2015.
Zemes pārvaldības likums 30.10.2014. likums/ LV, 15.11.2014.
Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstībai 12.12.2013. likums/ LV, 28.12.2013.
Par nekustamā īpašuma "Novadnieki" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstībai 12.12.2013. likums/ LV, 28.12.2013.
Būvniecības likums 09.07.2013. likums/ LV, 30.07.2013.
Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem 23.05.2013. likums/ LV, 04.06.2013.
Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās 04.04.2013. likums/ LV, 17.04.2013.
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums 14.10.2010. likums/ LV, 03.11.2010.
Par citas valsts teritorijā esošas nekustamā īpašuma zemes daļas kompensēšanu 09.09.2010. likums/ LV, 17.09.2010.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.2009. likums/ LV, 19.06.2009.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums 29.01.2009. likums/ LV, 18.02.2009.
Ēku energoefektivitātes likums 13.03.2008. likums/ LV, 02.04.2008.
Zemes ierīcības likums 14.09.2006. likums/ LV, 03.10.2006.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 01.12.2005. likums/ LV, 22.12.2005.
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem 20.10.2005. likums/ LV, 26.10.2005.
Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos 30.06.2005. likums/ LV, 12.07.2005.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 16.06.2005. likums/ LV, 06.07.2005.
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums 29.05.2003. likums/ LV, 11.06.2003.
Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs 30.01.2003. likums/ LV, 06.02.2003.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Par nekustamā īpašuma nodošanu 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātajam sabiedriskajam fondam 27.06.2002. likums/ LV, 05.07.2002.
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 28/ LV, 26.01.2001.
Meža likums 24.02.2000. likums/ LV, 16.03.2000.
 
1 2 3 4