Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 26

Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 17, 1. §)

Grozījums Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 19. punktu un
43. panta trešo daļu un
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr. 137; 2011, Nr. 91; 2012, Nr. 87; 2013, Nr. 53; 2015, Nr. 21, Nr. 172; 2016, Nr. 79, Nr. 103, Nr. 197; 2017, Nr. 87; 2018, Nr. 76; 2020, Nr. 67, Nr. 93, Nr. 106) grozījumu un izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Braukšanas maksas atvieglojumi netiek piemēroti paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos, izņemot personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personas, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti."

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 9. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Grozījums Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījums Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" paredzēts noteikt, ka paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos netiek piemēroti braukšanas maksas atvieglojumi, izņemot personas, kurām braukšanas maksas atvieglojumus paredz Invaliditātes likums, tas ir, personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personas, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Rīgas domes 2018. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" tika noteikts, ka Rīgas domes Satiksmes departaments nosaka paaugstināta servisa pārvadājumu (ceļā pavadītā laika būtiska samazināšana, pasažierim nodrošinātas papildu ērtības u. tml.) maršrutus, kuros ir piemērojami Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 89) noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi, lai palielinātu pasažieru mobilitāti un piekļuvi izglītības iestādēm, medicīnas iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm u. c. Pārējos paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos saistošajos noteikumos Nr. 89 noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi, izņemot 2.4. apakšpunktā paredzētos, netika piemēroti.

Rīgas domes Satiksmes departamenta Paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutu, kuros ir piemērojami braukšanas maksas atvieglojumi, noteikšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu atcelt braukšanas maksas atvieglojumus visos paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos.

Ņemot vērā minēto, saistošajos noteikumos Nr. 89 nav nepieciešams saglabāt pilnvarojumu Rīgas domes Satiksmes departamentam noteikt paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutus, kuros var piemērot saistošajos noteikumos Nr. 89 noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, tomēr ir saglabājamas tiesības personām, kurām braukšanas maksas atvieglojumus paredz Invaliditātes likums, izmantot šīs tiesības visu veidu sabiedriskajā transportā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Paredzams, ka pasažieri, kuri Rīgas domes noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus izmantoja paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos, izmantos sabiedrisko transportu Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" apkalpotajos maršrutos ar braukšanas maksas atvieglojumiem vai paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutos, iegādājoties biļeti par pilnu maksu. Prognozējams, ka saistošie noteikumi neatstās negatīvu ietekmi uz Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

12.06.2020