Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 489

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 53. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
13. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 175. nr.; 2013, 154. nr.; 2014, 174. nr.; 2015, 65., 178. nr.; 2016, 209. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.1. apakšpunktu aiz vārda "graudu" ar vārdiem "griķu un rapša".

2. Papildināt noteikumus ar 3.14., 3.15. un 3.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.14. normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktos dzīvnieku pircējus;

3.15. normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei noteiktos savākšanas centrus;

3.16. normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei noteiktos tirgotājus."

3. Papildināt I nodaļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Institūts, dienests un centrs apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai identificētu personu, kas iesniegusi informāciju, un nodrošinātu iespēju ar to sazināties. Personas dati, kas iegūti no iesniegtajām anketām, tiek uzglabāti vienu gadu no iesniegšanas dienas. Personas dati, kas iegūti elektroniski saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu un 11.1 1. apakšpunktu, tiek glabāti pastāvīgi."

4. Papildināt 6.1. apakšpunktu aiz vārda "graudu" ar vārdiem "griķu un rapša".

5. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Kautuves, kas neklasificē dzīvnieku liemeņus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku liemeņu klasifikāciju, 48 stundu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas papildus normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktajai informācijai elektroniski sniedz centram šādus datus par katru nokauto liellopu, cūku, jēru un aitu:

11.1. dzīvsvaru, ja tāds ir noteikts, un kautsvaru;

11.2. dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa, izņemot gadījumu, ja sniegts kaušanas pakalpojums."

6. Papildināt noteikumus ar 11.4 un 11.5 punktu šādā redakcijā:

"11.4 Šo noteikumu 3.14. apakšpunktā minētais dzīvnieku pircējs pirms dzīvnieka liemeņa vai tā daļas izvešanas no kautuves, bet ne vēlāk kā 48 stundas pēc nokaušanas sniedz centram informāciju par pirkuma dokumentā norādīto dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu bez pievienotās vērtības nodokļa par liellopiem, cūkām un aitām, kas nosūtītas uz šo noteikumu 11. punktā minētajām kautuvēm.

11.5 Šo noteikumu 3.15. apakšpunktā minētais savākšanas centrs un šo noteikumu 3.16. apakšpunktā minētais tirgotājs, iegādājoties nobarošanai paredzētus dzīvniekus, kas noteikti Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētās regulas (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013, 16. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc to iegādes, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, centram sniedz šādu informāciju par katru dzīvu liellopu:

11.5.1. dzīvnieka piegādātājam samaksāto summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa;

11.5.2. pārdošanas mērķi."

7. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Centrs institūtam nodrošina pieeju šo noteikumu 11., 11.4 un 11.5 punktā minētajai informācijai."

8. Papildināt 21.1. apakšpunktu aiz skaitļa "7." ar skaitli "11.5".

9. Aizstāt 21.2. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 11.2" ar skaitļiem un vārdu "11.2 un 11.4".

10. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

Anketa par graudiem, griķiem un rapsi

Gads  

Pārskata nedēļas numurs

 
Nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Informācija par graudu, griķu un rapša iepirkuma cenu un apjomu iepriekšējā nedēļā

Graudu veids Vidējā cena bez PVN (EUR/t) Apjoms (t)
Pārtikas kvieši    
Lopbarības kvieši    
Iesala mieži    
Lopbarības mieži    
Pārtikas rudzi    
Lopbarības rudzi    
Lopbarības auzas    
Pārtikas auzas    
Tritikāle    
Griķi    
Rapši    

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums*
Tālruņa Nr.
Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

11. Izteikt 2. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

12. Izteikt 3. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs***    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļautas atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

13. Izteikt 4. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs***    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļautas atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

14. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

Anketa par sivēniem

Gads Pārskata nedēļas numurs  
Nosaukums
Reģistrācijas Nr.

Informācija par nobarošanai paredzētu dzīvu sivēnu ar vidējo dzīvsvaru 25 kilogrami pārdošanas cenu un daudzumu iepriekšējā nedēļā

Vidējā cena bez PVN (EUR/gab.) Daudzums (gab.)
   
   

Informācija par iepriekšējo nedēļu nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam katru otrdienu līdz plkst. 17.00.

Datums*  
Tālruņa Nr.  
Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

15. Izteikt 6. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs***    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļauta kompensācija par transporta izmaksām no olu pakošanas vietas līdz uzglabāšanas telpām, kā arī atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

16. Izteikt 7. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs***    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Cenā nav iekļauta kompensācija par transporta izmaksām no kautuves līdz uzglabāšanas telpām, kā arī atsevišķiem klientiem piešķirtās atlaides.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

17. Izteikt 8. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs***    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. *Norāda produktu 1. šķiras pārdošanas cenu un apjomu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

18. Izteikt 9. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

19. Izteikt 10. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. Graudu pārstrādes produktus norāda, pārrēķinot izejvielā - graudos.

2. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

3. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

20. Izteikt 11. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. Kartupeļu pārstrādes produktus norāda, pārrēķinot izejvielā - kartupeļos un kartupeļu cietē.

2. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

3. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

21. Izteikt 12. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

2. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

22. Izteikt 13. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. Informācija par iepriekšējo pārskata periodu nosūtāma Lauku atbalsta dienestam mēneša laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

2. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

23. Izteikt 14. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**** Amats Paraksts*****
     
Datums*****  
Kontakttālrunis  

Piezīmes.

1. * Pārskatā par piena bilanci 1. sadaļu neaizpilda piena produktu ražotāji, kuri pērk svaigpienu no pircēja vai citas personas, kas nav svaigpiena ražotājs.

2. ** Bioloģiskais piens ir svaigpiens, kas ražots atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, un to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu.

3. *** Tiek izmantoti centra vienotās svaigpiena kvalitātes datubāzē esošie tauku un olbaltumvielu satura rādītāji.

4. **** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

5. ***** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

24. Izteikt 15. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"(vārds, uzvārds*)   (paraksts**)   (datums**)

Piezīmes.

1. * Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

25. Izteikt 16. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs***    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. * Norāda minerālmēslu veidu (tirdzniecības nosaukumu) un makroelementu saturu (NPK).

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

26. Izteikt 17. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs***    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts**)

Piezīmes.

1. * Norāda augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības nosaukumu.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

27. Izteikt 18. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

28. Izteikt 19. pielikuma paraksta zonu un piezīmes šādā redakcijā:

"Anketas aizpildītājs**    
    (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 5.1 punktu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

10.08.2018