Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 385

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 19. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 34. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.23. šķirne ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai - šķirne, ko piegādātājs audzē un tirgo personām, kuras to izmanto personīgām vajadzībām, kas nav iekļauta Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā (turpmāk - šķirņu saraksts) un ko atļauts tirgot tikai Latvijas teritorijā."

2. Svītrot 4.4. apakšpunktu.

3. Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. šķirnes aprakstam, kas pievienots iesniegumam šķirnes iekļaušanai šķirņu sarakstā Latvijā vai kādā citā dalībvalstī;".

4. Izteikt 21. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"21. Materiālu, izņemot mātesaugus un potcelmus, kas nepieder ne pie vienas šķirnes, dienests sertificē kā pirmsbāzes materiālu, ja:".

5. Papildināt noteikumus ar 61.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.5. piegādātāja sagatavotam šķirnes aprakstam, ja šķirne paredzēta ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai."

6. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Piegādātājs katru gadu līdz 1. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu:

71.1. par šķirņu sarakstā iekļauto šķirņu standarta materiāla pārbaužu un augu pasu un etiķešu nepieciešamību, norādot materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platību, pārbaudes vietu un mātesaugu atrašanās vietu, un iesniegumam pievieno informāciju par materiāla izcelsmi, audzēto šķirņu uzskaitījumu un platības plānus;

71.2. par šķirņu standarta materiāla ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai pārbaužu nepieciešamību, kā arī augu pasu nepieciešamību sugām, kurām tās paredzētas normatīvajos aktos augu karantīnas jomā. Iesniegumā norāda materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platību, pārbaudes vietu un mātesaugu atrašanās vietu un iesniegumam pievieno informāciju par materiāla izcelsmi, audzēto šķirņu uzskaitījumu un platības plānus."

7. Izteikt 82. un 83. punktu šādā redakcijā:

"82. Ja standarta materiāls atbilst šo noteikumu 57. un 59. punktā minētajām prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu atļaut:

82.1. šķirņu sarakstā iekļautajām šķirnēm pievienot etiķeti un, ja tas paredzēts normatīvajos aktos par augu karantīnu un materiāls atbilst fitosanitārajām prasībām, - augu pasi;

82.2. šķirnēm ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai pievienot vienu no šādiem dokumentiem:

82.2.1. augu pasi, ja tas paredzēts normatīvajos aktos par augu karantīnu un materiāls atbilst fitosanitārajām prasībām un ja augu pasi pievieno piegādātājs;

82.2.2. augu pasi, ja tas paredzēts normatīvajos aktos par augu karantīnu un materiāls atbilst fitosanitārajām prasībām, un šo noteikumu 111.1 punktā minēto dokumentu, ja augu pasi izsniedz dienests;

82.2.3. šo noteikumu 111.1 punktā minēto dokumentu, ja materiālam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu nav jāpievieno augu pase.

83. Ja dienests pārbaudes laikā konstatē, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, tas noteiktā termiņā lūdz novērst trūkumus. Ja piegādātājs trūkumus nenovērš dienesta noteiktajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt oficiālo etiķeti, etiķeti vai augu pasi vai aizliedz lietot šo noteikumu 111.1 punktā minēto dokumentu un neizsniedz pavairojamā materiāla sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 81. punktu līdz pilnīgai trūkumu novēršanai."

8. Izteikt 93. punktu šādā redakcijā:

"93. Tirgojot materiālu, tā oficiālajā etiķetē, etiķetē vai šo noteikumu 111. vai 111.1 punktā minētajā dokumentā norāda šķirni:

93.1. kurai ir piešķirtas selekcionāru tiesības vai par kuru ir iesniegts iesniegums selekcionāru tiesību piešķiršanai Latvijā vai citā dalībvalstī;

93.2. kura ir oficiāli iekļauta šķirņu sarakstā Latvijā vai kādā dalībvalstī vai par kuru ir iesniegts iesniegums šķirnes iekļaušanai attiecīgajā sarakstā;

93.3. kura paredzēta ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai."

9. Papildināt noteikumus ar 93.1 un 93.2 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Tirdzniecības vietā, kurā tirgo šķirni ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, ir pieejams tās apraksts. Piegādātājs pēc dienesta vai pircēja pieprasījuma uzrāda šķirnes aprakstu. Tajā ir iekļauta šāda informācija:

93.1 1. šķirnes nosaukums un tā sinonīmi, ja tādi ir zināmi;

93.1 2. šķirnei raksturīgās pazīmes un to izpausmes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu.

93.2 Piegādātājs, kas tirgo šķirni ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, atbild par attiecīgās šķirnes atbilstību šķirnes aprakstam."

10. Papildināt 96. punktu aiz vārda "tirgojot" ar vārdiem "šķirņu sarakstā iekļautās šķirnes".

11. Papildināt 97. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā punktā minētā etiķete neattiecas uz šo noteikumu 2.23. apakšpunktā minētajām šķirnēm."

12. Papildināt XI nodaļu ar 111.1 punktu šādā redakcijā:

"111.1 Reģistrēts piegādātājs, tirgojot šķirņu standarta materiālu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, pie tā piestiprina dokumentu, kurā norāda sugas botānisko nosaukumu, šķirnes nosaukumu, piegādātāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un, ja materiālam saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā nav paredzēts pievienot augu pasi, - norādi "VAAD pārbaude veikta 20__. gadā"."

13. Svītrot 122. punktu.

14. Papildināt noteikumus ar 123. punktu šādā redakcijā:

"123. Šķirņu standarta materiālu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai ar dienesta izsniegtām etiķetēm vai piegādātāja sagatavotām etiķetēm var tirgot līdz attiecīgo etiķešu derīguma termiņa beigām."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

13.07.2018