Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Liepājā 2017.gada 18.maijā (prot. Nr.7, 20.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta
pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 3. un 9.punktu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ" šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.1.apakšpunktu ar 15.ierakstu šādā redakcijā:

NOSAUKUMS

DIENĀ (EUR)

MĒNESĪ (EUR)

15. Pašu ražotas nepārtikas preces:

1,42

21,34

2. Papildināt 4.2.apakšpunktu ar 17.ierakstu šādā redakcijā:

NOSAUKUMS

PAR VIENU DIENU (EUR)

17. Pašu ražotas nepārtikas preces:

2,85

3. Papildināt 5.punktu aiz vārdiem "ja tiek tirgots alkohols" ar vārdiem "vai tabakas izstrādājumi".

4. Papildināt ar 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar piesaisti pastāvīgajai tirdzniecības vietai notiek uz privātās zemes, uz kuru komersantam ir īpašuma tiesības, vai arī tas tiek nomāts".

5. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.5

 

Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai papildinātu realizējamo preču sortimentu ielu tirdzniecībā un noteiktu nodevas apmēru par konkrēto preču tirdzniecību, kā arī varētu atbrīvot no pašvaldības nodevas maksas komersantus, kuri veic sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu uz privātās zemes, nepieciešams izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ" (turpmāk - Saistošie noteikumi).
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos paredzēts:

- papildināt realizējamo preču nosaukumu ar pašu ražotām nepārtikas precēm un noteikt pašvaldības nodevu par minēto preču sortimentu;

- noteikt pašvaldības nodevas apmēru atsevišķi arī tabakas izstrādājumiem;

- noteikt atbrīvojumu no pašvaldības nodevas maksas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus sniegšanai ar piesaisti pastāvīgajai tirdzniecības vietai, ja tā tiek veikta uz privātās zemes.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiek definēti konkrēti kritēriji un nosacījumi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

25.05.2017