Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.938

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 25.panta 1.1 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 169.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. maksājuma veikšana ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē (turpmāk - maksājumu pakalpojumu sniedzējs);".

2. Papildināt 4.punktu aiz vārdiem "uz nodokļu maksājumiem" ar vārdiem "kuru summa ir lielāka par 200 latiem".

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Lai saskaņā ar šo noteikumu 5.2.apakšpunktu veikto maksājumu atzītu par saņemtu valsts budžetā, valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmanto budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase", tās tiešsaistes datu apmaiņas moduli vai citu tiesību aktos noteiktu informācijas apmaiņas risinājumu ar Valsts kasi."

4. Papildināt III nodaļu ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija līdz kārtējā saimnieciskā gada 1.februārim sniedz informāciju nozares ministrijai vai centrālajai valsts iestādei, kuras pakļautībā vai pārraudzībā tā atrodas vai kura deleģējusi tai veikt valsts budžeta maksājumus administrējošās institūcijas funkcijas, par valsts nodevas un nodokļa maksājumiem, kas šo noteikumu 5.1., 5.3. un 5.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā atzīti par saņemtiem valsts budžetā iepriekšējā saimnieciskajā gadā, bet valsts budžeta kontā Valsts kasē ieskaitīti kārtējā saimnieciskajā gadā.

7.2 Ministrijas un centrālās valsts iestādes apkopo saskaņā ar šo noteikumu 7.1 punktu saņemto informāciju un līdz kārtējā saimnieciskā gada 15.februārim, izmantojot informācijas sistēmu "Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati", iesniedz Valsts kasē pārskatu par skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar tiešsaistes maksājumu pakalpojuma starpniecību iekasētajiem nodevu un nodokļu naudas līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (pielikums)."

5. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Līdz 2012.gada 1.jūnijam šo noteikumu 6.punktā minēto budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase" vai tās tiešsaistes datu apmaiņas moduli maksājumu atzīšanai var nepiemērot."

6. Aizstāt 12.punktā skaitli un vārdu "1.janvārim" ar skaitli un vārdu "1.jūnijam".

7. Papildināt noteikumus ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu 5.punktā minētos valsts budžetā saņemtos nodokļu, nodevu un citus nenodokļu maksājumus atzīst par valsts budžeta ieņēmumiem pēc naudas plūsmas principa ar brīdi, kad tie ieskaitīti valsts budžeta kontā Valsts kasē.

15. Sniedzot šo noteikumu 7.2 punktā minēto pārskatu, informācijas sistēmu "Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati" izmanto atbilstoši normatīvajos aktos par gada pārskatu sagatavošanu noteiktajai kārtībai."

8. Papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.972

Datu savākšanas pamatojums -
Likuma par budžetu un finanšu vadību 25.panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

Pārskats par skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar tiešsaistes maksājumu pakalpojuma starpniecību iekasētajiem nodevu un nodokļu naudas līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri

KODS

Ministrijas vai centrālās valsts iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)

20XX

(latos)

Ieņēmumu klasifikācijas kods

Rādītāja nosaukums

Valsts budžeta maksājumu administrējošā institūcija

Atlikums pārskata perioda beigās

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

A

B

C

D

1

x

A1 Ieņēmumi - kopā

x

x

x

Nodokļu ieņēmumi - kopā

x

x

xx.x.x.x

Valsts nodoklis 1

xx.x.x.x

Valsts nodoklis 2

xx.x.x.x

Valsts nodoklis n

x

Nodevu ieņēmumi - kopā

x

x

xx.x.x.x

Nodevas objekts 1

xx.x.x.x

Nodevas objekts 2

xx.x.x.x

Nodevas objekts n

Iestādes vadītājs  

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Atbildīgais finanšu darbinieks  
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

14.12.2011