Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.562

Rīgā 2011.gada 12.jūlijā (prot. Nr.43 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.995 "Kārtība, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostājas projektu un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.995 "Kārtība, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostājas projektu un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 190.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā un 1.punktā vārdus "Eiropas Kopienu Tiesā" ar vārdiem "Eiropas Savienības Tiesā".

2. Papildināt I nodaļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Nostājas projekts un ar pārstāvību saistītie dokumenti uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. Ierobežotas pieejamības statusu minētajai informācijai piemēro līdz brīdim, kad attiecīgajā lietā stājas spēkā galīgs Tiesas nolēmums."

3. Papildināt II nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Informāciju saistībā ar Tiesas lietām atbildīgajām iestādēm nosūta elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu."

4. Aizstāt 7.4.apakšpunktā vārdus "Eiropas Kopienu Tiesā" ar vārdiem "Eiropas Savienības Tiesā".

5. Svītrot 8.punktā vārdus "kā arī".

6. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Lai nodrošinātu informācijas apriti un ministriju informēšanu par aktuālajām Tiesas lietām, tieslietu ministrs izdod rīkojumu par pastāvīgas starpinstitūciju darba grupas (turpmāk - darba grupa) izveidošanu. Darba grupas sastāvā iekļauj ministriju un, ja nepieciešams, citu valsts institūciju pārstāvjus. Darba grupu vada un tās darbu organizē Tieslietu ministrija. Konkrētu jautājumu risināšanai darba grupā uzaicina ekspertus."

7. Svītrot 10.punktu.

8. Izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. Eksperti, ko atbildīgā iestāde deleģējusi konkrētas Tiesas lietas ietvaros, ir pilnvaroti pieņemt lēmumus par nostājas projekta saskaņošanu attiecīgajā jautājumā tās iestādes vārdā, kuru viņi pārstāv, un atbilstoši attiecīgās iestādes kompetencei atbild par sniegto informāciju.

12. Ja atbildīgā iestāde noteiktajā termiņā nav izteikusi savu viedokli, nostājas projekts uzskatāms par saskaņotu."

9. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ar pārstāvību saistītos izdevumus (arī pārstāvja atalgojumu, piemaksas un komandējuma izdevumus) sedz atbilstoši Tieslietu ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, izņemot dokumentu tulkošanai nepieciešamos izdevumus, kurus sedz atbildīgā iestāde. Atbildīgā iestāde sedz tā eksperta izdevumus saistībā ar piedalīšanos Tiesas sēdē, kuru tā deleģējusi nostājas projekta sagatavošanai."

10. Aizstāt pielikumā vārdus "Eiropas Kopienu Tiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības Tiesa" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Kultūras ministre S.Ēlerte

20.07.2011