Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"satversmes tiesas nolēmumi"
Atlasīti: 317
Par Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam Satversmes tiesas 05.12.2019. spriedums / LV, 246, 06.12.2019.
Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam Satversmes tiesas 13.11.2019. spriedums / LV, 232, 15.11.2019.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 07.11.2019. spriedums / LV, 228, 11.11.2019.
Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam Satversmes tiesas 24.10.2019. spriedums / LV, 217, 25.10.2019.
Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam Satversmes tiesas 28.06.2019. spriedums / LV, 132, 02.07.2019.
Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 07.06.2019. spriedums / LV, 116, 10.06.2019.
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un 20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam Satversmes tiesas 16.05.2019. spriedums / LV, 99, 20.05.2019.
Par Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 459. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam Satversmes tiesas 16.05.2019. spriedums / LV, 99, 20.05.2019.
Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta 7.1 daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 02.05.2019. spriedums / LV, 89, 07.05.2019.
Par 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Izglītības likumā" 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu "pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus", 3. panta pirmās daļas vārda "pamatizglītības" un 2018. gada 22. marta likuma "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam Satversmes tiesas 23.04.2019. spriedums / LV, 81, 24.04.2019.
Par Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 91., 92., 98. un 99. punkta, 8. pielikuma 2. punkta un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 63.8 punkta pēdējā teikuma, 106., 107., 113. un 114. punkta, 10. pielikuma 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam Satversmes tiesas 18.04.2019. spriedums / LV, 80, 23.04.2019.
Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam Satversmes tiesas 06.03.2019. spriedums / LV, 48, 08.03.2019.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam Satversmes tiesas 05.03.2019. spriedums / LV, 46, 06.03.2019.
Par Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam teikumam un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu Nr. 645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu" pielikuma 10A905 sadaļas "e" apakšpunkta redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam Satversmes tiesas 21.02.2019. spriedums / LV, 40, 26.02.2019.
Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam""" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam Satversmes tiesas 18.12.2018. spriedums / LV, 249, 19.12.2018.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem" 74. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam Satversmes tiesas 14.12.2018. spriedums / LV, 248, 18.12.2018.
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību" 9. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam Satversmes tiesas 12.12.2018. spriedums / LV, 245, 13.12.2018.
Par Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi" 3.1 un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam Satversmes tiesas 18.10.2018. spriedums / LV, 208, 22.10.2018.
Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 3.2.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 18.10.2018. spriedums / LV, 208, 22.10.2018.
Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam Satversmes tiesas 18.10.2018. spriedums / LV, 208, 22.10.2018.
Par Civilprocesa likuma 26. panta pirmās daļas, 128. panta otrās daļas 1.2 punkta pirmā teikuma un 132. panta pirmās daļas 6. punkta, ciktāl tie nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam Satversmes tiesas 11.10.2018. spriedums / LV, 203, 15.10.2018.
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 9. un 91. pantam Satversmes tiesas 29.06.2018. spriedums / LV, 130, 02.07.2018.
Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 3.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmajai daļai un 21. panta pirmajai daļai Satversmes tiesas 29.06.2018. spriedums / LV, 130, 02.07.2018.
Par Kriminālprocesa likuma 573. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 14.06.2018. spriedums / LV, 119, 15.06.2018.
Par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41. panta pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam Satversmes tiesas 06.06.2018. spriedums / LV, 112, 07.06.2018.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2017-20-0103 Satversmes tiesas 23.05.2018. lēmums / LV, 103, 28.05.2018.
Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam Satversmes tiesas 15.05.2018. spriedums / LV, 95, 16.05.2018.
Par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta otrās daļas un 8. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102. pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102. pantam Satversmes tiesas 26.04.2018. spriedums / LV, 85, 27.04.2018.
Par 2017. gada 1. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam Satversmes tiesas 12.04.2018. spriedums / LV, 74, 13.04.2018.
Par likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" (redakcijā, kas bija spēkā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim) 12. panta 12.3 un 12.5 daļas, ciktāl tās ierobežo tiesības uz nodokļu pārmaksas atmaksu saprātīgā termiņā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam Satversmes tiesas 11.04.2018. spriedums / LV, 73, 12.04.2018.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. panta, 289.20 panta piektās un septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 15.03.2018. spriedums / LV, 56, 19.03.2018.
Par Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība" 91. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 91. pantam un Izglītības likuma 49.1 panta pirmajai un trešajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 27. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam Satversmes tiesas 21.02.2018. spriedums / LV, 39, 23.02.2018.
Par likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.4 panta pirmās daļas 3. punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam Satversmes tiesas 15.02.2018. spriedums / LV, 35, 19.02.2018.
Par Administratīvā procesa likuma 253. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 22.12.2017. spriedums / LV, 256, 27.12.2017.
Par Izglītības likuma 30. panta ceturtās un sestās daļas, 48. panta piektās un sestās daļas, 50. panta 5. punkta un 51. panta pirmās daļas 2.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 21.12.2017. spriedums / LV, 256, 27.12.2017.
Par Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2. pielikuma 2. punkta atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 2. panta 7. punktam, 18.1 panta trešajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam, kā arī šo noteikumu 2.4. apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz publiskiem pasākumiem autosportā un motosportā, kas norisinās apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotā atklātā autosporta un motosporta bāzē un kuriem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta atļauja publisku pasākumu rīkošanai, atbilstību likuma "Par piesārņojumu" 2. panta 7. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam Satversmes tiesas 19.12.2017. spriedums / LV, 254, 21.12.2017.
Par Izglītības likuma 50. panta 1. punkta, ciktāl tas liedz personai, kura tikusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, tiesības strādāt par pedagogu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam Satversmes tiesas 24.11.2017. spriedums / LV, 234, 27.11.2017.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2017-01-01 Satversmes tiesas 17.11.2017. lēmums / LV, 231, 22.11.2017.
Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 16.11.2017. spriedums / LV, 229, 17.11.2017.
Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam Satversmes tiesas 26.10.2017. spriedums / LV, 214, 27.10.2017.
Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam Satversmes tiesas 19.10.2017. spriedums / LV, 209, 20.10.2017.
Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 11.10.2017. spriedums / LV, 204, 13.10.2017.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu" 2361. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam Satversmes tiesas 06.10.2017. spriedums / LV, 201, 10.10.2017.
Par Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam Satversmes tiesas 29.06.2017. spriedums / LV, 129, 30.06.2017.
Par likuma "Par valsts pensijām" 11. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam Satversmes tiesas 15.06.2017. spriedums / LV, 121, 19.06.2017.
Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 23.05.2017. spriedums / LV, 102, 25.05.2017.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 18.05.2017. spriedums / LV, 98, 19.05.2017.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2016-10-01 Satversmes tiesas 06.04.2017. lēmums / LV, 73, 10.04.2017.
Par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas un 360. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam, 92. un 105. pantam Satversmes tiesas 08.03.2017. spriedums / LV, 52, 10.03.2017.
Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 10.02.2017. spriedums / LV, 33, 13.02.2017.
Par likuma "Par nekustamā īpašuma "Kaktiņi", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam Satversmes tiesas 09.12.2016. spriedums / LV, 243, 13.12.2016.
Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 60., 61. un 62. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, 92. pantam un 105. pantam Satversmes tiesas 15.11.2016. spriedums / LV, 224, 16.11.2016.
Par Civilprocesa likuma 363.20 panta piektās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim), ciktāl tā liedz parādniekam pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 28.09.2016. spriedums / LV, 190, 30.09.2016.
Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un 91. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 27.06.2016. spriedums / LV, 123, 29.06.2016.
Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam Satversmes tiesas 16.06.2016. spriedums / LV, 118, 20.06.2016.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2015-24-01 Satversmes tiesas 24.05.2016. lēmums / LV, 100, 25.05.2016.
Par DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma 1. panta 2. un 6. punkta, 4. panta, 10. panta, 18. panta pirmās daļas, kā arī Ministru kabineta 2005. gada 23. augusta noteikumu Nr. 620 "DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamo ziņu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu izņemšanas kārtība" 2. un 13. punkta tiktāl, ciktāl tie attiecas uz aizdomās turētajām personām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam Satversmes tiesas 12.05.2016. spriedums / LV, 92, 13.05.2016.
Par Kriminālprocesa likuma 657. panta pirmās, trešās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 29.04.2016. spriedums / LV, 85, 03.05.2016.
Par likuma "Par valsts pensijām" 12. panta pirmās daļas, ciktāl tā paredz pensijas kapitāla aktualizācijai izmantot indeksu, kas mazāks par "1", un pārejas noteikumu 65.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, 105. un 109. pantam Satversmes tiesas 21.04.2016. spriedums / LV, 78, 22.04.2016.
Par Latvijas Bankas 2014. gada 15. septembra noteikumu Nr. 141 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" 19. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam, kā arī 91. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 02.03.2016. spriedums / LV, 45, 04.03.2016.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2015-04-01 Satversmes tiesas 22.02.2016. lēmums / LV, 38, 24.02.2016.
Par Rīgas domes 2013. gada 19. februāra saistošo noteikumu Nr. 211 "Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā" 24. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam Satversmes tiesas 12.02.2016. spriedums / LV, 31, 15.02.2016.
Par 2014.gada 25.septembra likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 2.panta un 2014.gada 30.oktobra likuma "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 106.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 21.12.2015. spriedums / LV, 251, 23.12.2015.
Par Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumu Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 08.12.2015. spriedums / LV, 243, 11.12.2015.
Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 110.pantam Satversmes tiesas 23.11.2015. spriedums / LV, 231, 25.11.2015.
Par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam Satversmes tiesas 12.11.2015. spriedums / LV, 223, 13.11.2015.
Par Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 100.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam Satversmes tiesas 14.10.2015. spriedums / LV, 202, 15.10.2015.
Par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 13.10.2015. spriedums / LV, 202, 15.10.2015.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2014-35-03 Satversmes tiesas 06.10.2015. lēmums / LV, 197, 08.10.2015.
Par Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 3.panta 1. un 2.punkta, 4.panta 1.punkta un 5.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 03.07.2015. spriedums / LV, 129, 06.07.2015.
Par Latvijas valsts karoga likuma 7.panta pirmās un otrās daļas un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam Satversmes tiesas 02.07.2015. spriedums / LV, 129, 06.07.2015.
Par Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunkta (2012.gada 29.novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 92. un 105.pantam Satversmes tiesas 29.04.2015. spriedums / LV, 85, 01.05.2015.
Par Civilprocesa likuma 635.panta sestās daļas, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam un trešajam teikumam Satversmes tiesas 16.04.2015. spriedums / LV, 76, 20.04.2015.
Par Krimināllikuma 36.panta otrās daļas 1.punkta, 42.panta un 177.panta trešās daļas vārdu "konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.panta otrajam un trešajam teikumam Satversmes tiesas 08.04.2015. spriedums / LV, 70, 10.04.2015.
Par Dabas resursu nodokļa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta "f" apakšpunkta, 19.1 panta un Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra noteikumu Nr.27 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 25.03.2015. spriedums / LV, 61, 26.03.2015.
Par Civilprocesa likuma 363.8 panta astotās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim), ciktāl tā attiecas uz maksātnespējas administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators tiek atcelts no maksātnespējas procesa, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 12.03.2015. spriedums / LV, 53, 16.03.2015.
Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 16.pielikuma "Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem" 555.punkta, ciktāl tas neparedz tarifu par plānotajām ārpusstacionāra dzemdībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 12.02.2015. spriedums / LV, 32, 16.02.2015.
Par Civilprocesa likuma 495.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 06.02.2015. spriedums / LV, 27, 09.02.2015.
Par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15.panta pirmās daļas, ciktāl tā nepieļauj vēlētāju apvienībām iesniegt kandidātu sarakstus novados, kuru iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5 000, un republikas pilsētās, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 101.pantam Satversmes tiesas 05.02.2015. spriedums / LV, 26, 06.02.2015.
Par Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem" 3.punkta, 5.5.apakšpunkta, 7.punkta un 10.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešajam teikumam un 105.pantam, kā arī Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam Satversmes tiesas 29.12.2014. spriedums / LV, 258, 31.12.2014.
Par Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" 4.1. un 15.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajam un trešajam teikumam Satversmes tiesas 12.12.2014. spriedums / LV, 250, 16.12.2014.
Par likuma "Par valsts pensijām" 16.panta ceturtās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1997.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 30.septembrim, un 2013.gada 17.jūlija redakcijā), ciktāl tā attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.un 109.pantam Satversmes tiesas 11.12.2014. spriedums / LV, 250, 16.12.2014.
Par Civilprocesa likuma 495.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 28.11.2014. spriedums / LV, 238, 01.12.2014.
Par Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" 4.3. un 4.4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 06.11.2014. spriedums / LV, 223, 10.11.2014.
Par Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.221 "Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" 55. un 56.punkta, kā arī pielikuma Nr.1 "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", ciktāl tie attiecas uz nekustamā īpašuma Pāvu ielā 10, Rīgā (kadastra Nr.0100 095 0003) plānoto (atļauto) izmantošanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 10.10.2014. spriedums / LV, 203, 14.10.2014.
Par Pāvilostas novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.3 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa", ciktāl tie attiecas uz dabas liegumam "Pāvilostas pelēkā kāpa" piegulošo Zaļkalna mežu un dabas liegumam "Ziemupe" piegulošo Akmeņraga meža daļu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam Satversmes tiesas 09.10.2014. spriedums / LV, 201, 10.10.2014.
Par likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 8.panta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 07.07.2014. spriedums / LV, 133, 10.07.2014.
Par Noguldījumu garantiju likuma 17.panta 4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 13.06.2014. spriedums / LV, 117, 17.06.2014.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 56.3panta trešās daļas sestā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 10.06.2014. spriedums / LV, 115, 13.06.2014.
Par Ceļu satiksmes likuma 43.2panta, ciktāl tas skar transportlīdzekļa īpašnieka tiesības administratīvo pārkāpumu lietvedībā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 24.04.2014. spriedums / LV, 82, 28.04.2014.
Par Robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdu "apvienoties arodbiedrībās" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam Satversmes tiesas 23.04.2014. spriedums / LV, 82, 28.04.2014.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2013-11-01 Satversmes tiesas 03.04.2014. lēmums / LV, 69, 07.04.2014.
Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 19.03.2014. spriedums / LV, 58, 21.03.2014.
Par likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 22.panta pirmās daļas (2012.gada 8.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī) un pārejas noteikumu 4. un 5.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2.pantam Satversmes tiesas 12.02.2014. spriedums / LV, 33, 14.02.2014.
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam Satversmes tiesas 07.02.2014. spriedums / LV, 30, 11.02.2014.
Par Civilprocesa likuma 483. un 484.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 09.01.2014. spriedums / LV, 8, 13.01.2014.
Par likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 23.panta piektās daļas 2.punkta un 23.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam Satversmes tiesas 18.12.2013. spriedums / LV, 250, 20.12.2013.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21.panta otrās daļas vārdu "ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latus" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 19.11.2013. spriedums / LV, 227, 21.11.2013.
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likuma 3.panta 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 08.11.2013. spriedums / LV, 220, 11.11.2013.
Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 1.pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 101.pantam, kā arī Valsts valodas likuma 6.panta pirmajai daļai un Ministru kabineta iekārtas likuma 31.pantam Satversmes tiesas 07.11.2013. spriedums / LV, 220, 11.11.2013.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 24.10.2013. spriedums / LV, 209, 25.10.2013.
Par Civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 21.10.2013. spriedums / LV, 207, 23.10.2013.
Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 67.1 3.apakšpunkta (2010.gada 28.decembra redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 28.06.2013. spriedums / LV, 126, 02.07.2013.
Par Civilprocesa likuma 567.panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības segšanu no valsts budžeta gadījumos, kad piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107.pantam un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.670 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību" 8., 9., 10., 11. un 12.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105.pantam Satversmes tiesas 27.06.2013. spriedums / LV, 123, 28.06.2013.
Par 2009. gada 12. marta likuma "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" 5.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91.pantam Satversmes tiesas 12.06.2013. spriedums / LV, 114, 14.06.2013.
Par Civilprocesa likuma 483.panta daļā par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja tiesībām iesniegt protestu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 14.05.2013. spriedums / LV, 92, 15.05.2013.
Par likuma "Par tiesu varu" 86.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102.pantam Satversmes tiesas 10.05.2013. spriedums / LV, 90, 13.05.2013.
Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 33.3 panta pirmās daļas vārdu "ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma apmēram [ieskaitot nokavējuma naudu, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai] un 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, iemaksā budžetā papildus aprēķināto nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma summu kopā ar soda naudu 15 procentu apmērā no nodokļa pamatparāda" redakcijā, kas bija spēkā līdz 2011.gada 9.novembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam Satversmes tiesas 15.04.2013. spriedums / LV, 73, 16.04.2013.
Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 84.1 un 89.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111.pantam Satversmes tiesas 09.04.2013. spriedums / LV, 69, 10.04.2013.
Par Aizputes novada domes 2012.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.7 "Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 407.16.3., 434.23. un 572.6.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 05.04.2013. spriedums / LV, 67, 08.04.2013.
Par Ceļu satiksmes likuma 43.6 panta trešās, piektās, septītās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 28.03.2013. spriedums / LV, 63, 02.04.2013.
Par Kredītiestāžu likuma 179.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Kredītiestāžu likuma 179.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 01.03.2013. spriedums / LV, 44, 04.03.2013.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 41.punkta vārdu "līdz 2011.gada 31.decembrim" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 13.02.2013. spriedums / LV, 33, 15.02.2013.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16.punkta 1.apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz invaliditātes pensijas pārrēķina formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un veicis sociālās iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.un 109.pantam Satversmes tiesas 31.01.2013. spriedums / LV, 23, 01.02.2013.
Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 12.punkta, ciktāl tas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti, nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam Satversmes tiesas 06.12.2012. spriedums / LV, 194, 11.12.2012.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2012-04-03 Satversmes tiesas 08.11.2012. lēmums / LV, 179, 13.11.2012.
Par Civilprocesa likuma 128.panta otrās daļas 3., 5. un 7.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. un 92.pantam Satversmes tiesas 01.11.2012. spriedums / LV, 174, 02.11.2012.
Par Civilprocesa likuma 141.panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 29.10.2012. spriedums / LV, 172, 31.10.2012.
Par likuma "Par akcīzes nodokli" 33. panta piektās un septītās daļas vārdu "un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Septītā protokola 4. pantam Satversmes tiesas 18.10.2012. spriedums / LV, 167, 23.10.2012.
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 20.panta pirmās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 21.06.2012. spriedums / LV, 98, 22.06.2012.
Par likuma "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" 6.panta otrās daļas 4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.pantam Satversmes tiesas 07.06.2012. spriedums / LV, 91, 12.06.2012.
Par Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 8.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešajam teikumam Satversmes tiesas 06.06.2012. spriedums / LV, 89, 07.06.2012.
Par Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumu Nr.120 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" 3.1 5.apakšpunkta un 11.punkta un Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" 11. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106.pantam Satversmes tiesas 03.05.2012. spriedums / LV, 70, 08.05.2012.
Par Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību" 3. un 4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 105. un 113.pantam Satversmes tiesas 02.05.2012. spriedums / LV, 69, 03.05.2012.
Par Maksātnespējas likuma 62.panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 363.2panta otrās daļas normu, ciktāl tās neparedz tiesas tiesības atbrīvot personas no depozīta iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 20.04.2012. spriedums / LV, 63, 24.04.2012.
Par likuma "Par valsts budžetu 2011.gadam" apakšprogrammas 23.00.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam Satversmes tiesas 03.02.2012. spriedums / LV, 21, 07.02.2012.
Par Ceļu satiksmes likuma 9.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105.pantam Satversmes tiesas 30.01.2012. spriedums / LV, 18, 01.02.2012.
Par Valsts fondēto pensiju likuma 4.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam Satversmes tiesas 25.01.2012. spriedums / LV, 16, 27.01.2012.
Par likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5.panta ceturtās daļas un 21.panta 2.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam Satversmes tiesas 19.12.2011. spriedums / LV, 200, 21.12.2011.
Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 22.panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam Satversmes tiesas 28.11.2011. spriedums / LV, 189, 01.12.2011.
Par Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta, ciktāl tas attiecas uz personām, kuras savu darbību maksātnespējas procesa administratora amatā ir uzsākušas saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 13.panta prasību par augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, un Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 106.pantam Satversmes tiesas 22.11.2011. spriedums / LV, 185, 24.11.2011.
Par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105.pantam Satversmes tiesas 03.11.2011. spriedums / LV, 176, 08.11.2011.
Par Civillikuma 1068.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 25.10.2011. spriedums / LV, 171, 28.10.2011.
Par Civilprocesa likuma 78.panta trešās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam un 96.pantam Satversmes tiesas 20.10.2011. spriedums / LV, 167, 21.10.2011.
Par Kredītiestāžu likuma 59.5panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 19.10.2011. spriedums / LV, 167, 21.10.2011.
Par Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.DL-01/2010 "Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Zivtiņas", kadastra Nr.6660 003 0167, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 12.10.2011. spriedums / LV, 163, 14.10.2011.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2010-64-01 Satversmes tiesas 15.06.2011. lēmums / LV, 95, 17.06.2011.
Par likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" pārejas noteikumu 6. un 7.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91.pantam Satversmes tiesas 10.06.2011. spriedums / LV, 92, 14.06.2011.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51.panta trīspadsmitās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107.pantam Satversmes tiesas 09.06.2011. spriedums / LV, 91, 10.06.2011.
Par likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 14.panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105.pantam Satversmes tiesas 20.05.2011. spriedums / LV, 82, 27.05.2011.
Par Pāvilostas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.9 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem" sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.12 "Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafiskā daļa "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža daļām un dabas liegumam "Ziemupe" piegulošā Akmeņraga meža daļām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam Satversmes tiesas 12.05.2011. spriedums / LV, 74, 13.05.2011.
Par Operatīvās darbības likuma 7.panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.pantam un Operatīvās darbības likuma 35.panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 11.05.2011. spriedums / LV, 74, 13.05.2011.
Par Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.511 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"" 1.1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 112.pantam Satversmes tiesas 06.05.2011. spriedums / LV, 71, 10.05.2011.
Par Grobiņas novada domes 2009.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.4 "Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu", ar kuriem apstiprināti Medzes pagasta padomes 2009.gada 4.jūnija saistošie noteikumi Nr.3/09 "Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Medzes pagasta teritorijā un Grobiņas novada domes 2010.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.62 "Detālplānojums īpašumam "Papardes" Medzes pagastā" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam Satversmes tiesas 03.05.2011. spriedums / LV, 70, 06.05.2011.
Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma daļas, atbilstoši pielikuma Nr.1 plānā iezīmētajai teritorijai (teritorija starp "Ginteriem" un "Eģenovām" ar nosaukumu "SIA "Getliņi-2" kompostēšanas laukums"), atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 14.04.2011. spriedums / LV, 61, 19.04.2011.
Par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 16.1panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 13.04.2011. spriedums / LV, 60, 15.04.2011.
Par Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.692 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu" 30.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105.pantam Satversmes tiesas 08.04.2011. spriedums / LV, 57, 12.04.2011.
Par Kredītiestāžu likuma 59.2 panta, 59.3 panta, 59.4 panta, 117.panta ceturtās daļas 3.punkta, 173.panta ceturtās daļas un 185.panta pirmās prim daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 90., 91., 92. un 105.pantam Satversmes tiesas 30.03.2011. spriedums / LV, 51, 31.03.2011.
Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" pirmā pielikuma, ciktāl tas neparedz reliģisko priekšmetu glabāšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99.pantam Satversmes tiesas 18.03.2011. spriedums / LV, 45, 22.03.2011.
Par Pacientu tiesību likuma 10.panta piektās daļas 6.punkta, ciktāl tas neparedz tiesības Valsts kontrolei pieprasīt savu likumā noteikto funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju par pacientu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 87. un 88.pantam Satversmes tiesas 14.03.2011. spriedums / LV, 42, 16.03.2011.
Par Rucavas novada domes 2009.gada 3.novembra saistošo noteikumu Nr.27 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem" daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Dunikas pagasta teritorijā un 2009.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.41 "Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Šuķi" (kad. Nr.6452 012 0156, kad. Nr.6452 011 0012), "Skrandas" (kad. Nr.6452 012 0007)" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115.pantam Satversmes tiesas 24.02.2011. spriedums / LV, 33, 01.03.2011.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 30.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 18.02.2011. spriedums / LV, 29, 22.02.2011.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1.punkta (daļā par Latvijas nepilsoņu darba un tam pielīdzināto periodu pielīdzināšanu apdrošināšanas stāžam) atbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantam kopsakarā ar Pirmā protokola 1.pantu un Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam Satversmes tiesas 17.02.2011. spriedums / LV, 29, 22.02.2011.
Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" pārejas noteikumu 7. punkta, ciktāl tas attiecas uz zemi zem daudzdzīvokļu mājām, un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 40.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 27.01.2011. spriedums / LV, 17, 01.02.2011.
Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.173 "Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" 40.punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam Satversmes tiesas 11.01.2011. spriedums / LV, 7, 13.01.2011.
Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma pārejas noteikumu 4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 109. un 110.pantam Satversmes tiesas 10.01.2011. spriedums / LV, 7, 13.01.2011.
Par Civillikuma 358.panta un 364.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam Satversmes tiesas 27.12.2010. spriedums / LV, 206, 30.12.2010.
Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7.panta piektās daļas 1.punkta vārdu "kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus" un pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 95.pantam Satversmes tiesas 20.12.2010. spriedums / LV, 202, 22.12.2010.
Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 20.punkta otrā teikuma (2009.gada 16.jūnija redakcijā) un trešā teikuma (2009.gada 1.decembra redakcijā), ciktāl tie noteic zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107.pantam Satversmes tiesas 14.12.2010. spriedums / LV, 199, 16.12.2010.
Par 2009.gada 1.decembra likuma "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" 6.panta (daļā par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmās daļas 3.punkta izslēgšanu) un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta trešās daļas 13.punkta un 16.1 panta devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 06.12.2010. spriedums / LV, 194, 08.12.2010.
Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2.punkta, 3.punkta 4. un 5.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 109.pantam Satversmes tiesas 01.12.2010. spriedums / LV, 192, 03.12.2010.
Par Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.panta piektās daļas, Valsts kontroles likuma 44.panta otrās daļas un Tiesībsarga likuma 19.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 87.pantam Satversmes tiesas 25.11.2010. spriedums / LV, 189, 30.11.2010.
Par Civilprocesa likuma 396.panta pirmās daļas vārdu "vai ķīlas ņēmējs, kuram ir tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu", 396.panta otrās daļas vārdu "bet, ja pieteikumu iesniedzis ķīlas ņēmējs, – arī ķīlas līguma noraksts, pierādījumi par parādnieka brīdinājumu, ja vien no paša akta vai likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav nepieciešams", 397.panta pirmās daļas vārdu "nepaziņojot par to pieteicējam un parādniekam" un 397.panta otrās daļas 1.punkta vārdu "vai ķīlas ņēmēja parādniekam un ķīlas ņēmējam ir tiesības nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 24.11.2010. spriedums / LV, 187, 25.11.2010.
Par likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 20.panta devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109.pantam, šā likuma 14.panta septītās daļas, kā arī likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 20.panta devītās daļas (likuma redakcijā no 2004.gada 25.novembra līdz 2009.gada 16.jūnijam) un likuma "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" 6.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 29.10.2010. spriedums / LV, 173, 02.11.2010.
Par Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai" 30.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 27.10.2010. spriedums / LV, 172, 29.10.2010.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.14 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam Satversmes tiesas 07.10.2010. spriedums / LV, 161, 12.10.2010.
Par Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 19.panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam un Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību 5.pantam Satversmes tiesas 06.10.2010. spriedums / LV, 160, 08.10.2010.
Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 7.punkta otrā teikuma un 20.punkta otrā teikuma (2009.gada 16.jūnija redakcijā), un 20.punkta trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107.pantam Satversmes tiesas 22.06.2010. spriedums / LV, 100, 28.06.2010.
Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta 10.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 19.06.2010. spriedums / LV, 100, 28.06.2010.
Par Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta un 405.panta pirmās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 17.05.2010. spriedums / LV, 79, 20.05.2010.
Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma vārdu "ja reģistrācija notiek līdz 1995.gada 1.jūlijam" un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2.pantam, kā arī Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" preambulai Satversmes tiesas 13.05.2010. spriedums / LV, 77, 18.05.2010.
Par Prokuroru izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 8.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 21.04.2010. spriedums / LV, 65, 23.04.2010.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2009-100-03 Satversmes tiesas 20.04.2010. lēmums / LV, 65, 23.04.2010.
Par Publisko iepirkumu likuma 83.2 panta un pārejas noteikumu 12.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam Satversmes tiesas 19.04.2010. spriedums / LV, 63, 21.04.2010.
Par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 14., 16. un 17.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 15.04.2010. spriedums / LV, 62, 20.04.2010.
Par likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" pārejas noteikumu 20.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam Satversmes tiesas 31.03.2010. spriedums / LV, 54, 06.04.2010.
Par Civilprocesa likuma 141.panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 92. un 105.pantam Satversmes tiesas 30.03.2010. spriedums / LV, 53, 01.04.2010.
Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" 5.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 110.pantam Satversmes tiesas 15.03.2010. spriedums / LV, 43, 17.03.2010.
Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam Satversmes tiesas 09.03.2010. spriedums / LV, 40, 11.03.2010.
Par likuma "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" 33.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.pantam Satversmes tiesas 22.02.2010. spriedums / LV, 32, 25.02.2010.
Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106.pantam Satversmes tiesas 18.02.2010. spriedums / LV, 30, 23.02.2010.
Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 02.02.2010. spriedums / LV, 20, 04.02.2010.
Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 7.punkta otrā teikuma un 17.punkta (2008.gada 14.novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107.pantam Satversmes tiesas 18.01.2010. spriedums / LV, 10, 20.01.2010.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2009-42-0103 Satversmes tiesas 17.01.2010. lēmums / LV, 29, 19.02.2010.
Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 92.punkta otrā teikuma vārdu "zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirto līdzekļu ietvaros", 94.punkta vārdu "izņemot šo noteikumu 100.1 punktā minēto gadījumu", 100.punkta vārdu "ne vairāk kā 10 000 latu apmērā vienam pacientam 12 mēnešu periodā" un 100.1 punkta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 93. un 110.pantam Satversmes tiesas 07.01.2010. spriedums / LV, 5, 12.01.2010.
Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" 2. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un 3. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam Satversmes tiesas 21.12.2009. spriedums / LV, 201, 22.12.2009.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam Satversmes tiesas 18.12.2009. spriedums / LV, 201, 22.12.2009.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74.panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 88.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104.pantam Satversmes tiesas 02.12.2009. spriedums / LV, 191, 04.12.2009.
Par 2009.gada 12.marta likuma "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" 2.panta vārdu "valsts pensijas 2009.gadā pārskatītas netiek" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam Satversmes tiesas 26.11.2009. spriedums / LV, 187, 27.11.2009.
Par Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafiskās daļas, kas noteic zemesgabala Kanāla ielā b/n (kadastra numurs 0100 128 2003) atrašanos apstādījumu un dabas teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 6. punktam Satversmes tiesas 19.11.2009. spriedums / LV, 184, 24.11.2009.
Par likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežkontroles punkta vajadzībām" 1.panta 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 21.10.2009. spriedums / LV, 170, 27.10.2009.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta astotās daļas 4.punkta vārdu "divas" un "mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam Satversmes tiesas 07.10.2009. spriedums / LV, 161, 09.10.2009.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111.pantam Satversmes tiesas 29.09.2009. spriedums / LV, 155, 30.09.2009.
Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)" un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 "Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Piestātnes ielu un Krišjāņa Barona ielu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115.pantam un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.37 "Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam Satversmes tiesas 06.07.2009. spriedums / LV, 106, 08.07.2009.
Par Civillikuma 156.panta otrās daļas vārdu "divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzinājuši par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.un 96.pantam un 1975.gada 15.oktobra Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4.pantam Satversmes tiesas 03.06.2009. spriedums / LV, 88, 05.06.2009.
Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32.panta trešās daļas vārdu "ne vēlāk kā 60 dienu laikā" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 28.05.2009. spriedums / LV, 85, 02.06.2009.
Par likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" 22.panta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam Satversmes tiesas 19.05.2009. spriedums / LV, 78, 20.05.2009.
Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13.panta 6.punkta vārdu "stundu ilgu" un "cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam Satversmes tiesas 23.04.2009. spriedums / LV, 64, 25.04.2009.
Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta otrās daļas vārdu "daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas" un pārejas noteikumu 7.punkta un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 54.panta otrās daļas pirmā teikuma un pārejas noteikumu 40.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 15.04.2009. spriedums / LV, 60, 21.04.2009.
Par likuma "Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam Satversmes tiesas 07.04.2009. spriedums / LV, 56, 09.04.2009.
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2008.gada 10.jūnija rīkojuma Nr.2-02/299 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)" darbības apturēšanu un 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 "Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" darbības apturēšanu daļā" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmajai, trešajai un piektajai daļai un Teritorijas plānošanas likuma 7.1 panta otrajai daļai Satversmes tiesas 24.03.2009. spriedums / LV, 47, 25.03.2009.
Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.panta trešajā daļā un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 54.panta pirmajā un otrajā daļā lietotā vārda "noma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.pantam Satversmes tiesas 13.02.2009. spriedums / LV, 27, 18.02.2009.
Par Komerclikuma 142.panta otrās daļas un 284.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 04.02.2009. spriedums / LV, 21, 06.02.2009.
Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 100. un 100.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam Satversmes tiesas 29.12.2008. spriedums / LV, 202, 30.12.2008.
Par Civillikuma 1231.panta 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 22.12.2008. spriedums / LV, 200, 23.12.2008.
Par Krimināllikuma 230.1 panta pirmās daļas atbilstību Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7.panta pirmās daļas pirmajam teikumam un Latvijas Republikas Satversmes 64. un 65.pantam un 92.panta otrajam teikumam Satversmes tiesas 16.12.2008. spriedums / LV, 197, 18.12.2008.
Par Civilprocesa likuma 458.panta pirmās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam Satversmes tiesas 20.11.2008. spriedums / LV, 182, 22.11.2008.
Par Lažas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr.6 "Liepājas rajona Lažas pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019.gadam" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.8.punkta piektās daļas "d" apakšpunkta un 3.10.6.punkta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam Satversmes tiesas 12.11.2008. spriedums / LV, 178, 14.11.2008.
Par tiesvedības izbeigšanu Satversmes tiesas 11.11.2008. lēmums / LV, 178, 14.11.2008.
Par Civilprocesa likuma 441. panta otrās daļas (ciktāl tā attiecas uz lēmumu par naudas soda uzlikšanu procesuālās sankcijas veidā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 05.11.2008. spriedums / LV, 175, 11.11.2008.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 52.panta pirmās daļas pirmā un trešā teikuma un sestās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107.pantam Satversmes tiesas 21.10.2008. spriedums / LV, 166, 24.10.2008.
Par Rīgas domes 2006. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 67 "Teritorijas Maskavas ielā 264 (kadastra Nr. 01000780413) un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr. 01000781004) izmantošanas un apbūves noteikumi" atbilstību Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 1. punktam, Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam Satversmes tiesas 24.09.2008. spriedums / LV, 151, 30.09.2008.
Par Civilprocesa likuma 434. un 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86. un 92. pantam Satversmes tiesas 02.06.2008. spriedums / LV, 89, 10.06.2008.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50. panta otrās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 09.05.2008. spriedums / LV, 73, 13.05.2008.
Par Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam Satversmes tiesas 29.04.2008. spriedums / LV, 69, 07.05.2008.
Par likuma "Par nodokļiem un nodevām" (2000. gada 13. aprīļa likuma redakcijā) 33.1 panta pirmās daļas vārdu "ne biežāk kā vienu reizi trijos gados" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam Satversmes tiesas 03.04.2008. spriedums / LV, 56, 10.04.2008.
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 "Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 "Kolkas pagasta teritorijas plānojums" apturēšanu daļā", 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/145 "Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 11 "Detālplānojums Nr. 01/08/05 Kolkas pagasta Sīkraga ciema īpašuma Jūrassili teritorijai, kadastra Nr. 8862 001 0061" apturēšanu", 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/146 "Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 13 "Detālplānojums Nr. 02/08/05 Kolkas pagasta Mazirbes ciema īpašuma Saulrīti teritorijai, kadastra Nr. 8862 002 0050" apturēšanu" un 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/147 "Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 12 "Detālplānojums Nr. 01/08/05 Kolkas pagasta Mazirbes ciema īpašumu Ausmas, kadastra Nr. 8862 002 0027, un Undīnes, kadastra Nr. 8862 002 0204" apturēšanu" atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam Satversmes tiesas 27.03.2008. spriedums / LV, 52, 03.04.2008.
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam Satversmes tiesas 12.02.2008. spriedums / LV, 26, 15.02.2008.
Par Rīgas teritorijas plānojuma daļas 2006. - 2018.gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam Satversmes tiesas 17.01.2008. spriedums / LV, 12, 23.01.2008.
Par Ādažu novada teritorijas plānojuma daļas, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam Satversmes tiesas 21.12.2007. spriedums / LV, 207, 28.12.2007.
Par Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību" 6. punkta vārda "nepārtraukti" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam Satversmes tiesas 19.12.2007. spriedums / LV, 207, 28.12.2007.
Par likuma "Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu" un likuma "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu" 1. panta vārdu "ievērojot Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas pieņemto robežu nemainības principu" atbilstību Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" preambulai un 9. punktam un 2007. gada 27. martā parakstītā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Latvijas un Krievijas valsts robežu un likuma "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu"atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 3. pantam Satversmes tiesas 29.11.2007. spriedums / LV, 193, 30.11.2007.
Par tiesvedības izbeigšanu Satversmes tiesas 28.11.2007. lēmums / LV, 194, 04.12.2007.
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma pārejas noteikumu 7. punkta otrā, trešā un ceturtā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam Satversmes tiesas 01.11.2007. spriedums / LV, 178, 06.11.2007.
Par Satversmes tiesas likuma 7. panta ceturtās daļas vārdu "bez pilnvaru termiņa ierobežojuma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. pantam, 91. pantam un 101. panta pirmajai daļai Satversmes tiesas 18.10.2007. spriedums / LV, 170, 23.10.2007.
Par Ministru kabineta 2002. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība" 2. punkta vārdu un skaitļu "(bet ne agrāk kā no dienas, kad persona sasniegusi 15 gadu vecumu, izņemot šo noteikumu 40. punktā norādīto gadījumu)" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64., 91. un 109. pantam Satversmes tiesas 09.10.2007. spriedums / LV, 165, 12.10.2007.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 55. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam Satversmes tiesas 14.06.2007. spriedums / LV, 97, 19.06.2007.
Par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta vārdu "līdz 1996. gada 1. janvārim" un 13. panta pirmās daļas 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 08.06.2007. spriedums / LV, 95, 14.06.2007.
Par Streiku likuma 24. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 108. pantam Satversmes tiesas 16.05.2007. spriedums / LV, 81, 22.05.2007.
Par Valsts civildienesta likuma pārejas noteikumu 5. punkta un Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumu Nr. 79 "Ierēdnim izvirzāmās obligātās prasības - augstākā izglītība - piemērošanas kārtība un termiņš" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 101. un 106. pantam Satversmes tiesas 10.05.2007. spriedums / LV, 77, 15.05.2007.
Par Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 23.5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam Satversmes tiesas 02.05.2007. spriedums / LV, 73, 08.05.2007.
Par Limbažu pilsētas domes 2006. gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Limbažu pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" plānojuma, ar kuru zemes gabals Cēsu ielā 24 iekļauts Limbažu pilsētas teritorijas izmantošanas un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu grupas dabas pamatnes teritorijas vai brīvās izbūves teritorijas mežaparku un parku teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam Satversmes tiesas 26.04.2007. spriedums / LV, 70, 28.04.2007.
Par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 22. panta ceturtās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 11.04.2007. spriedums / LV, 62, 17.04.2007.
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta pirmajā daļā ietvertā nosacījuma - "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" - atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam Satversmes tiesas 21.02.2007. spriedums / LV, 34, 27.02.2007.
Par Garkalnes pagasta padomes teritorijas plānojuma daļas, kas paredz Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam Satversmes tiesas 08.02.2007. spriedums / LV, 25, 13.02.2007.
Par Ministru kabineta 2000. gada 15. augusta noteikumu Nr. 272 "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" 3. punkta, 2000. gada 30. novembra likuma "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" 3. panta un 2006. gada 25. maija likuma "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam Satversmes tiesas 04.01.2007. spriedums / LV, 10, 17.01.2007.
Par Prokuratūras likuma 1. panta pirmās daļas, 4. panta pirmās daļas, 6. panta trešās daļas, 22. panta un 50. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 58., 82., 86. un 90. pantam Satversmes tiesas 20.12.2006. spriedums / LV, 206, 28.12.2006.
Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem" 3.1. punktā un Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību" 2.2. punktā ietvertās normas vārdu "un ne vairāk kā 392 lati mēnesī" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 11.12.2006. spriedums / LV, 201, 19.12.2006.
Par likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 1.panta ceturtās daļas vārdu "vai citiem atribūtiem" un "kā arī mutvārdos izteikti atsevišķi saukļi, lozungi vai uzrunas", 9.panta pirmās daļas, 12.panta trešās daļas 1.punkta vārdu "kārtības uzturētājiem", 13.panta otrās daļas vārdu "un gājēju", 14.panta sestās daļas otrā teikuma, 15.panta ceturtās daļas vārdu "ne agrāk kā 10 dienas un", 16.panta un 18.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 103.pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11.pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21.pantam Satversmes tiesas 23.11.2006. spriedums / LV, 192, 01.12.2006.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam Satversmes tiesas 08.11.2006. spriedums / LV, 183, 15.11.2006.
Par likuma "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" 1.panta daļas, ar kuru Valsts sociālo pabalstu likumā ieviests jauns 7.panta pirmās daļas 3.punkts, un 2.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110.pantam Satversmes tiesas 02.11.2006. spriedums / LV, 177, 07.11.2006.
Par Radio un televīzijas likuma 46. panta sestās, septītās, astotās un devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 58. un 91. pantam Satversmes tiesas 16.10.2006. spriedums / LV, 169, 24.10.2006.
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6.punkta un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam Satversmes tiesas 15.06.2006. spriedums / LV, 95, 20.06.2006.
Par 2004. gada 7. aprīļa likuma "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 06.06.2006. spriedums / LV, 89, 08.06.2006.
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. panta trešās daļas 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai Satversmes tiesas 11.04.2006. spriedums / LV, 61, 18.04.2006.
Par Civilprocesa likuma 449. panta ceturtajā daļā ietvertās normas vārdu "un trešajā daļā" un Zemesgrāmatu likuma 98. panta piezīmes atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 14.03.2006. spriedums / LV, 46, 21.03.2006.
Par 2004. gada 20. decembra likuma "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"" 13. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 105. pantam Satversmes tiesas 08.03.2006. spriedums / LV, 40, 09.03.2006.
Par likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 14. panta pirmās daļas 4.punkta normas vārdu "tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā" (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2005.gada 15.jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 106.pantam Satversmes tiesas 23.02.2006. spriedums / LV, 34, 28.02.2006.
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74.panta pirmās daļas vārdu "nosūtīt vēstules" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 92. un 104.pantam Satversmes tiesas 06.02.2006. spriedums / LV, 24, 09.02.2006.
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4.panta piektās daļas 2.punkta vārdu "un Latvijas Republikā nodzīvojis kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110.pantam Satversmes tiesas 22.12.2005. spriedums / LV, 209, 29.12.2005.
Par Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005.gada 9.jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam Satversmes tiesas 16.12.2005. spriedums / LV, 203, 20.12.2005.
Par Kuldīgas rajona padomes 1999.gada 15.decembra Kuldīgas rajona teritorijas plānojuma 2.daļas 8.3.1.punkta par Spīķu HES un Kuldīgas rajona Vārmes pagasta padomes 2003.gada 20.februāra Vārmes pagasta teritorijas plānojuma par "Baložu" māju zemes iekļaušanu Spīķu HES teritorijā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam Satversmes tiesas 14.12.2005. spriedums / LV, 203, 20.12.2005.
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam Satversmes tiesas 21.11.2005. spriedums / LV, 189, 25.11.2005.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 11.11.2005. spriedums / LV, 183, 16.11.2005.
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā nosacījuma - "ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā" - atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 110.pantam Satversmes tiesas 04.11.2005. spriedums / LV, 177, 08.11.2005.
Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11.panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Satversmes tiesas 17.10.2005. spriedums / LV, 167, 20.10.2005.
Par Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrā teikuma daļā par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā, ja tiek īstenotas izglītības programmas valsts valodā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam (saistībā ar Pirmā protokola 2. pantu) Satversmes tiesas 14.09.2005. spriedums / LV, 148, 16.09.2005.
Par Izglītības likuma pārejas noteikumu 9.punkta 3.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 114.pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1.protokola 2.pantam un tās 14.pantam (saistībā ar 1.protokola 2.pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27.pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5.pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30.pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18.pantam Satversmes tiesas 13.05.2005. spriedums / LV, 77, 17.05.2005.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 32. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam Satversmes tiesas 06.04.2005. spriedums / LV, 55, 07.04.2005.
Par 2004.gada 27.maija likuma "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantam un Pirmā protokola 3.pantam Satversmes tiesas 22.03.2005. spriedums / LV, 50, 30.03.2005.
Par likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 1. panta trešās daļas 5. punkta, 2. panta otrās daļas 2. punkta, 7. panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 2. un 3. pantam, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. pantam un 1961. gada 30. augusta Konvencijas par apatrīdu skaita samazināšanu 8. panta 1. punktam Satversmes tiesas 07.03.2005. spriedums / LV, 40, 09.03.2005.
Par Civilprocesa likuma 21.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam Satversmes tiesas 15.02.2005. spriedums / LV, 30, 22.02.2005.
Par Latvijas Republikas Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā iekļautās normas "narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam Satversmes tiesas 26.01.2005. spriedums / LV, 16, 28.01.2005.
Par Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punkta un 223. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 17.01.2005. spriedums / LV, 9, 18.01.2005.
Par Administratīvā procesa likuma 124. panta pirmās daļas un otrās daļas par valsts nodevas samaksu administratīvo pārkāpumu lietās atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 04.01.2005. spriedums / LV, 3, 06.01.2005.
Par Imigrācijas likuma 61. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 06.12.2004. spriedums / LV, 195, 08.12.2004.
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās un sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam Satversmes tiesas 25.10.2004. spriedums / LV, 169, 26.10.2004.
Par Civillikuma 155. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4. pantam Satversmes tiesas 11.10.2004. spriedums / LV, 161, 12.10.2004.
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 11.10.2004. spriedums / LV, 161, 12.10.2004.
Par likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 6.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107.pantam Satversmes tiesas 21.05.2004. spriedums / LV, 82, 25.05.2004.
Par Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.211 "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi" 9. un 94.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111.pantam Satversmes tiesas 23.04.2004. spriedums / LV, 65, 27.04.2004.
Par likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 17.panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 26.03.2004. spriedums / LV, 49, 30.03.2004.
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maijā pieņemtā rīkojuma Nr. 2-02/57 "Par Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām" darbības apturēšanu", 2003. gada 2. jūnijā pieņemto rīkojumu Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" un Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam Satversmes tiesas 09.03.2004. spriedums / LV, 38, 10.03.2004.
Par Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumu Nr.438 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 13.maija noteikumos Nr.180 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums"" 2. un 6.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantam Satversmes tiesas 09.02.2004. spriedums / LV, 21, 10.02.2004.
Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. panta, 11. panta 3. un 4. punkta, 14. panta un pārejas noteikumu 6. un 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 58. pantam Satversmes tiesas 30.01.2004. spriedums / LV, 17, 03.02.2004.
Par likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31. panta ceturtās daļas, pārejas noteikumu 2. punkta 4. apakšpunkta un Ministru kabineta 1998. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam Satversmes tiesas 14.01.2004. spriedums / LV, 7, 15.01.2004.
Par Valsts civildienesta likuma 41. panta 1. punkta "f" apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 101. un 106. pantam Satversmes tiesas 18.12.2003. spriedums / LV, 180, 19.12.2003.
Par Prokuroru izdienas pensiju likuma 2. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 04.12.2003. spriedums / LV, 172, 05.12.2003.
Par Darba likuma 57. panta pirmās daļas, 136.panta trešās daļas 2. un 3.punkta un 143.panta ceturtās daļas 2. un 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106.pantam, 1930.gada 28.jūnija Konvencijas par piespiedu darbu 1., 2. un 4.pantam un 1957.gada 25.jūnija Konvencijas par piespiedu darba izskaušanu 1.pantam Satversmes tiesas 27.11.2003. spriedums / LV, 168, 28.11.2003.
Par Civilprocesa likuma 83. panta 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 06.11.2003. spriedums / LV, 157, 07.11.2003.
Par Krimināllikuma 271.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 100.pantam Satversmes tiesas 29.10.2003. spriedums / LV, 152, 30.10.2003.
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96.panta otrās daļas 1.teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 92.pantam Satversmes tiesas 06.10.2003. spriedums / LV, 138, 07.10.2003.
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 77. panta septītās daļas 3. teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 27.06.2003. spriedums / LV, 97, 01.07.2003.
Par Radio un televīzijas likuma 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91., 100. un 114.pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantam un 14.pantam saistībā ar 10.pantu un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 19. un 27.pantam Satversmes tiesas 05.06.2003. spriedums / LV, 85, 06.06.2003.
Par Augstskolu likuma 27. panta ceturtās daļas un 28. panta otrās daļas teksta "vai uz laiku līdz 65 gadu vecuma sasniegšanai" un likuma "Par zinātnisko darbību" 29. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam Satversmes tiesas 20.05.2003. spriedums / LV, 75, 21.05.2003.
Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta piektās daļas un Ministru kabineta 1997. gada 25. jūnija noteikumu nr. 226 "Valsts noslēpuma objektu saraksts" XIV nodaļas 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 23.04.2003. spriedums / LV, 62, 24.04.2003.
Par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12. panta pirmās daļas 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam Satversmes tiesas 25.03.2003. spriedums / LV, 47, 26.03.2003.
Par Saeimas vēlēšanu likuma 2.panta 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91.pantam Satversmes tiesas 05.03.2003. spriedums / LV, 36, 06.03.2003.
Par Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojuma Nr. 401 "Par bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtas izvietošanu Olainē" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantam un 6. panta 1.-3. punktam, likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 3. un 11. pantam, likuma "Par piesārņojumu" 14. pantam un 17. panta pirmajai daļai, kā arī likuma "Par vides aizsardzību" 11. pantam Satversmes tiesas 14.02.2003. spriedums / LV, 26, 18.02.2003.
Par likuma "Par tiesu varu" 49. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 1. un 83. pantam Satversmes tiesas 04.02.2003. spriedums / LV, 19, 05.02.2003.
Par likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12.panta otrās daļas 1. un 3.punkta un Ministru kabineta 1997.gada 20.maija noteikumu Nr.187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 3.1., 3.2.2., 3.2.3. un 3.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 105.pantam Satversmes tiesas 10.01.2003. spriedums / LV, 6, 14.01.2003.
Par Energoapgādes regulēšanas padomes "Dabas gāzes tarifu aprēķināšanas metodikas" 2.8. punkta 1. un 2. apakšpunkta (redakcijā, kādā tie izteikti ar Energoapgādes regulēšanas padomes 2000. gada 19. decembra rīkojuma nr. 192 1. punktu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5. pantam un Enerģētikas likuma 84. panta pirmās daļas 5. punktam un 85. panta pirmās daļas 2. punktam (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2001. gada 1. oktobrim) Satversmes tiesas 24.12.2002. spriedums / LV, 190, 30.12.2002.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 16. punkta 1. apakšpunkta daļā "no 1991. gada 1. janvāra" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam Satversmes tiesas 23.12.2002. spriedums / LV, 188, 24.12.2002.
Par Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam Satversmes tiesas 26.11.2002. spriedums / LV, 173, 27.11.2002.
Par "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu" 59.1.6., 66. un 68. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111. pantam Satversmes tiesas 22.10.2002. spriedums / LV, 154, 24.10.2002.
Par Saeimas vēlēšanu likuma 38. panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 6., 8., 91. un 116. pantam Satversmes tiesas 23.09.2002. spriedums / LV, 136, 24.09.2002.
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279.panta otrās daļas un 280.panta pirmās daļas 4.punkta daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantam Satversmes tiesas 20.06.2002. spriedums / LV, 95, 26.06.2002.
Par Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumu Nr. 349 "Grozījumi Ministru kabineta 1995. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 291 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi"" atbilstību Satversmes 105. pantam un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam Satversmes tiesas 20.05.2002. spriedums / LV, 75, 21.05.2002.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam Satversmes tiesas 19.03.2002. spriedums / LV, 44, 20.03.2002.
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.-392.2 panta un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 05.03.2002. spriedums / LV, 36, 06.03.2002.
Par likuma "Par nodarbinātību" 6.panta pirmajā daļā ietvertās prasības par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.pantam Satversmes tiesas 25.02.2002. spriedums / LV, 32, 27.02.2002.
Par Saeimas Prezidija 2000. gada 28. februāra "Noteikumu par kārtību, kādā no Saeimas budžeta kompensējami izdevumi, kas deputātam radušies, realizējot savas pilnvaras" 4., 5., 6., 7., 8. punkta un 9. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 22.02.2002. spriedums / LV, 31, 26.02.2002.
Par Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu Nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2.1. punkta daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, atbilstību Satversmes 91. pantam Satversmes tiesas 21.01.2002. spriedums / LV, 12, 23.01.2002.
Par Civilprocesa likuma 348.panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam Satversmes tiesas 17.01.2002. spriedums / LV, 10, 18.01.2002.
Par Valsts valodas likuma 19.panta un Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.295 "Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116.pantam Satversmes tiesas 21.12.2001. spriedums / LV, 187, 22.12.2001.
Par Tieslietu ministrijas ar 2001. gada 9. maija rīkojumu Nr. 1-1/187 apstiprināto "Pagaidu noteikumu par aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo un notiesāto personu turēšanas kārtību izmeklēšanas cietumos" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. un 111. pantam Satversmes tiesas 19.12.2001. spriedums / LV, 187, 22.12.2001.
Par likuma "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" 2.panta un Ministru kabineta 1998.gada 31.augusta noteikumu nr.327 "Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība" 3.punkta 1.apakšpunkta atbilstību Satversmes 91. un 92.pantam Satversmes tiesas 05.12.2001. spriedums / LV, 178, 07.12.2001.
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1.punkta (daļā par ārvalstnieku un bezvalstnieku, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 1991.gada 1.janvārī bija Latvija, apdrošināšanas stāžu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 109. pantam un 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantam un šīs konvencijas 1.protokola 1.pantam Satversmes tiesas 26.06.2001. spriedums / LV, 99, 27.06.2001.
Par likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" Pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam, 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 9.pantam un 11.panta pirmajai daļai Satversmes tiesas 13.03.2001. spriedums / LV, 41, 14.03.2001.
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam Satversmes tiesas 30.08.2000. spriedums / LV, 307/309, 01.09.2000.
Par Ministru kabineta 1999.gada 30.novembra lēmuma "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "WINDAU" Bauskas koģenerācijas stacijā ieguldīto ārvalstu investīciju aizsardzību" (protokols nr.67, 38.paragrāfs) 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, Ministru kabineta iekārtas likuma 3.nodaļai, likuma "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" 1.panta pirmajai daļai, Enerģētikas likuma 41.pantam, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 8.panta pirmajai un ceturtajai daļai un likuma "Par akciju sabiedrībām" 49.pantam Satversmes tiesas 24.03.2000. spriedums / LV, 113/114, 29.03.2000.
Par Saeimas 1999. gada 29. aprīļa lēmuma par Telekomunikāciju tarifu padomi 1. punkta un 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 57. pantam un citiem likumiem Satversmes tiesas 01.10.1999. spriedums / LV, 325/327, 05.10.1999.
Par Ministru kabineta noteikumu Nr. 46 "Noteikumi par vadības līgumiem" atbilstību Informācijas atklātības likumam Satversmes tiesas 06.07.1999. spriedums / LV, 221/222, 07.07.1999.
Par likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slīmības pabalstiem"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmei Satversmes tiesas 27.11.1998. spriedums / LV, 355/356, 01.12.1998.
Par Saeimas 1998. gada 30. aprīļa lēmumu par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam Satversmes tiesas 13.07.1998. spriedums / LV, 208/210, 14.07.1998.
Par Finansu ministrijas un Ekonomisko reformu ministrijas 1993.gada kopīgā skaidrojuma atbilstību likumiem Satversmes tiesas 11.03.1998. spriedums / LV, 66, 12.03.1998.
Par Ministru kabineta 1997.gada 10.janvāra noteikumu nr.23 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"" (izdoti Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 81.pantam un Ministru kabineta 1995.gada 14.marta noteikumu nr.54 "Par Latvijas Republikā ražotās elektroenerģijas iepirkuma cenām" atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, likumam "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" un citiem likumiem Satversmes tiesas 07.05.1997. spriedums / LV, 113, 08.05.1997.