Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Eiropas Savienības Tiesas spriedumi"
Atlasīti: 2
Eiropas Savienības Tiesas 2022. gada 12. jūlija spriedums apelācijas procesa lietā C-348/20 P Nord Stream 2 AG v European Parliament and Council of the European Union, ECLI:EU:C:2022:548

Apelācija – Enerģētika – Dabasgāzes iekšējais tirgus – Direktīva 2009/73/EK – Direktīva (ES) 2019/692 – Direktīvas 2009/73 piemērojamības paplašināšana, to attiecinot uz gāzes pārvades līnijām starp dalībvalstīm un trešām valstīm – LESD 263. panta ceturtā daļa – Atcelšanas prasība – Nosacījums, saskaņā ar kuru pasākumam, kas ir prasības priekšmets, ir tieši jāskar prasītājs – Rīcības brīvības neesamība attiecībā uz prasītājam noteiktiem pienākumiem – Nosacījums, saskaņā ar kuru pasākumam, kas ir prasības priekšmets, ir individuāli jāskar prasītājs – Atkāpju grozīšana tādā veidā, ka prasītājs ir vienīgais uzņēmējs, kam tiek liegta iespēja gūt labumu no šīm atkāpēm – Lūgums izņemt dokumentus no lietas materiāliem – Noteikumi par pierādījumu iesniegšanu Eiropas Savienības tiesā – Savienības iestāžu iekšējie dokumenti
curia.europa.eu
Eiropas Savienības Tiesas 2022. gada 24. februāra spriedums prejudiciālā nolēmuma procesa lietā C-290/20 Latvijas Gāze, ECLI:EU:C:2022:119. Prejudiciālie jautājumi uzdoti Satversmes tiesas lietā Nr. 2019-28-0103.

Saistībā ar šī likuma 84.1 panta pirmo daļu.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Dabasgāzes iekšējais tirgus – Direktīva 2009/73/EK – 2. panta 3) punkts – Jēdziens “pārvade” – 23. pants – Pilnvaras pieņemt lēmumus par uzglabāšanas objektu, iekārtu sašķidrinātas dabasgāzes atkārtotai pārvēršanai gāzē un rūpniecisko lietotāju pieslēgšanu pārvades sistēmai – 32. panta 1. punkts – Trešo personu piekļuve sistēmai – Iespēja tieši pieslēgt tiešos lietotājus dabasgāzes pārvades sistēmai
curia.europa.eu