Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 155.3 panta sankcijā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit" ar vārdiem "divsimt līdz piecsimt".

2. Izteikt 169.3 pantu šādā redakcijā:

"169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošanas, uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi ražotās, uzglabātās vai pārvadātās preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas."

3. Papildināt kodeksu ar 170.1 pantu šādā redakcijā:

"170.1 pants. Nelegālu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanās

Par nelegālu alkoholisko dzērienu vai spirta iegādāšanos -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm, konfiscējot iegādātos alkoholiskos dzērienus un spirtu."

4. Papildināt kodeksu ar 172.2, 172.3 un 172.4 pantu šādā redakcijā:

"172.2 pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

172.3 pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Par bērna iesaistīšanu pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais izskats, ja to izdarījušas amatpersonas vai citas ar pasākuma organizēšanu saistītas personas, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

172.4 pants. Bērna atstāšana bez uzraudzības

Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai personas, kuras viņus aizstāj, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

5. Izteikt 173.pantu šādā redakcijā:

"173.pants. Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu -

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības personas norādījuma, vai atradies dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, -

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem."

6. 210.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "172.1" ar skaitļiem "172.2, 172.4";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

7. Papildināt 213.pantu pēc skaitļa "167." ar skaitli "170.1".

8. 214.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "167." ar skaitli "170.1";

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc skaitļa "136." ar skaitli "170.1".

9. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "166.20 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "170.1 pantā".

10. Papildināt kodeksu ar 236.12 pantu šādā redakcijā:

"236.12 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izskata šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājs, vadītāja vietnieks - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

11. Papildināt 304.panta 2.punktu pēc skaitļa "169.3" ar skaitli "170.1".

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 11.janvārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 25.janvāri.

25.01.2005