Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.539

Rīgā 2004.gada 15.jūnijā (prot. Nr.37 20.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu un
Profesionālās izglītības likuma 23.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 244./246.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt III nodaļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un valsts arodizglītības standarts nosaka izglītības ieguves valodu atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam.";

1.2. papildināt 12.2.apakšpunktu aiz vārdiem "vai "neieskaitīts"" ar vārdiem un skaitli "— vai ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā";

1.3. papildināt noteikumus ar 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. vērtējumu vispārizglītojošos mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.";

1.4. izteikt 13.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.2. četri eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos (izņemot programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves);";

1.5. izteikt 2.pielikuma 1.tabulas piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1. Patstāvīgā darba stundu skaits nedrīkst pārsniegt 15 procentu no programmas apjoma.

2. Obligātā profesionālā satura apjoms mūzikas, mākslas un horeogrāfijas profesionālās vidējās izglītības programmās, kuras izglītojamais uzsāk pēc atbilstošas nozares profesionālās ievirzes izglītības ieguves, var tikt samazināts ne vairāk kā par 10 procentiem no profesionālo mācību priekšmetu un prakses kopējā apjoma.";

1.6. papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.211


Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības izglītības ieguves valoda

1. No valsts un pašvaldību budžeta finansētās:

1.1. profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves, īsteno valsts valodā;

1.2. profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc pamatizglītības ieguves, īsteno, nodrošinot mācību satura apguvi valsts valodā ne mazāk kā trijās piektdaļās no programmas kopējā apjoma.

2. Arodizglītības programmā var tikt integrēta pedagoģiskās korekcijas programma. Līdz pamatizglītības valsts pārbaudījumu nokārtošanai programmu atļauts īstenot valodā, kādā atbilstoši Izglītības likumam iegūst pamatizglītību valsts un pašvaldību izglītības iestādēs. Pēc pamatizglītības valsts pārbaudījumu nokārtošanas programmas īstenošanu turpina, nodrošinot mācību satura apguvi valsts valodā ne mazāk kā trijās piektdaļās no atlikušā programmas apjoma."

2. Noteikumu 1.6.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.septembri.

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
19.06.2004