Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.03.2009. - 28.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likums

1.pants. Likums regulē Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu (turpmāk — deputāts) darbības finansēšanas kārtību laikā, kad deputāts pilda savus amata pienākumus, ciktāl Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi.

2.pants. Deputāts saņem amata algu visā deputāta amata pienākumu pildīšanas laikā, sākot no pirmās Eiropas Parlamenta sēdes pēc vēlēšanām vai no dienas, kad viņš iestājies Eiropas Parlamenta sastāvā cita deputāta vietā.

3.pants. (1) Deputāta amata alga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos.

(2) Nosakot deputāta amata algu, piemēro koeficientu 3,2.

4.pants. (1) Deputāta amata algu pārrēķina katru gadu pēc valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēra publicēšanas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā.

(2) Pārrēķināto amata algu sāk izmaksāt ar kārtējā gada 1.aprīli.

5.pants. Deputāta amata alga tiek aplikta ar nodokļiem likumā noteiktajā kārtībā.

6.pants. Deputāta amata alga tiek izmaksāta no Saeimas budžetā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

7.pants. Saeima, sagatavojot Saeimas budžeta pieprasījumu kārtējam gadam, iekļauj finanšu līdzekļu pieprasījumu deputātu amata algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksām.

Pārejas noteikumi

1. Līdz dienai, kad stāsies spēkā attiecīgie grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam", deputātu amata algu izmaksai nepieciešamie izdevumi tiek segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2. No 2008.gada 1.aprīļa līdz 2008.gada 31.decembrim, piemērojot likuma 3. un 4.pantu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādītais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2006.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 1,1.

(24.01.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2008.)

3. No 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot šā likuma 3. un 4.pantu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādītais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0,812.

(18.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

4. No 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim deputāta amata alga, kas noteikta atbilstoši šā likuma 3.panta otrajai daļai, samazināma par 15 procentiem.

(19.03.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2009.)

Likums stājas spēkā 2004.gada 20.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 10.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 16.jūnijā
26.03.2009