Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.11.2008. - 04.11.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumus Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.367

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 66.§)
Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem.

2. Informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem vāc un apkopo Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (turpmāk — institūts).

(Grozīts ar MK 28.12.2004. noteikumiem Nr.1063; MK 24.10.2006. noteikumiem Nr.865; MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

3. Informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem sniedz tie lauksaimniecības produktu ražotāji, audzētāji, pārstrādātāji, tirgotāji un importētāji (turpmāk — informācijas sniedzējs), kurus izvēlējies institūts, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes un Pārtikas un veterinārā dienesta datiem. Ņemot vērā ražošanas specializāciju, ekonomisko lielumu un tirdzniecības apjomu, lai nodrošinātu informācijas reprezentativitāti, institūts informācijas sniedzēju kopā iekļauj:

3.1. dārzeņu, augļu un ogu audzētājus;

3.2. dārzeņu, augļu un ogu importētājus;

3.3. piena produktu ražotājus;

3.4. vistu olu ražotājus;

3.5. mājputnu gaļas ražotājus;

3.6. kautuves;

3.7. cūku audzētājus;

3.8. liellopu audzētājus;

3.9. šķiedras linu un kaņepju pārstrādātājus un tirgotājus;

3.10. (svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935);

3.11. (svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935);

3.12. graudu pārstrādes uzņēmumus;

3.13. dzīvu mājputnu un mājputnu gaļas importētājus;

3.14. (svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935).

4. Informāciju par importēto zivsaimniecības produktu cenām un apjomiem sniedz Galvenā muitas pārvalde, pamatojoties uz muitas deklarācijās iekļautajiem datiem.

5. (Svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935.)

II. Informācijas saturs

6. Katru dienu līdz pulksten 9.00 institūtam šo noteikumu 1.pielikumā noteikto informāciju par iepriekšējo tirdzniecības dienu sniedz dārzeņu, augļu un ogu importētāji.

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

7. Katru pirmdienu līdz pulksten 12.00 institūtam šo noteikumu 3.pielikumā noteikto informāciju par iepriekšējo nedēļu sniedz dzīvu mājputnu un mājputnu gaļas importētāji.

8. Katru pirmdienu līdz pulksten 17.00 institūtam šo noteikumu 7.pielikumā noteikto informāciju par iepriekšējo nedēļu sniedz graudu pārstrādes uzņēmumi.

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

9. Katru otrdienu līdz pulksten 17.00 institūtam šo noteikumu 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.pielikumā noteikto informāciju par iepriekšējo nedēļu sniedz:

9.1. dārzeņu, augļu un ogu audzētāji (8., 9.pielikums);

9.2. banānu importētāji (10.pielikums);

9.3. piena produktu ražotāji (12., 13.pielikums);

9.4. cūku audzētāji (14.pielikums);

9.5. liellopu audzētāji (15.pielikums);

9.6. vistu olu ražotāji (16.pielikums);

9.7. mājputnu gaļas ražotāji (17.pielikums).

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

10. Katru mēnesi līdz septītajam datumam institūtam šo noteikumu 20.pielikumā noteikto informāciju par iepriekšējo mēnesi sniedz šķiedras linu un kaņepju pārstrādātāji un tirgotāji.

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

11. Katru gadu līdz 15.martam institūtam šo noteikumu 24.pielikumā noteikto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu sniedz dārzeņu, augļu un ogu importētāji.

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

12. Par importēto zivsaimniecības produktu cenām un apjomiem Galvenā muitas pārvalde sniedz informāciju institūtam šādos termiņos:

12.1. par laikposmu no katra mēneša pirmā līdz piecpadsmitajam datumam— līdz tā paša mēneša divdesmit otrajam datumam vai līdz pirmajai darbdienai pēc divdesmit otrā datuma;

12.2. par laikposmu no katra mēneša sešpadsmitā datuma līdz mēneša beigām— līdz nākamā mēneša septītajam datumam vai pirmajai darbdienai pēc septītā datuma.

12.1 Kautuves, kuras neklasificē dzīvnieku liemeņus saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, 48 stundu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas papildus normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktajai informācijai elektroniski sniedz valsts aģentūrai "Lauksaimniecības datu centrs" šādu informāciju par katru nokauto dzīvnieku:

12.11. dzīvsvars, ja tāds ir noteikts, un kautsvars;

12.12. vērtība latos (bez PVN).

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

12.2 Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" šo noteikumu 12.1 punktā minēto informāciju sniedz institūtam.

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

III. Informācijas vākšanas un apkopošanas kārtība

13. Nedēļu pirms informācijas vākšanas uzsākšanas institūts rakstiski informē informācijas sniedzēju par pienākumu sniegt informāciju par noteiktiem lauksaimniecības produktiem saskaņā ar šiem noteikumiem.

14. Informāciju sniedz, aizpildot anketu saskaņā ar šo noteikumu pielikumiem un nosūtot to institūtam pa faksu vai elektroniski vai ziņojot pa telefonu šajos noteikumos paredzētajā termiņā, izņemot šo noteikumu 12.1 punktā minēto informāciju. Informācijas sniedzējs parakstītas anketas (oriģinālus) glabā vismaz gadu neatkarīgi no informācijas sniegšanas veida (izņemot šo noteikumu 12.1 punktā minēto gadījumu).

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

15. Institūts uztur informācijas sniedzēju sarakstu un vismaz reizi gadā izvērtē informācijas sniedzēju kopu.

16. Institūts informē Centrālo statistikas pārvaldi par tiem informācijas sniedzējiem, kuri nav iesnieguši nepieciešamo informāciju vai iesnieguši nepilnīgu informāciju.

17. Tos informācijas sniedzējus, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu jāsniedz attiecīgā informācija, bet kuri to nav iesnieguši vai iesnieguši nepilnīgu informāciju, Centrālā statistikas pārvalde sauc pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Informācijas sniedzēju sniegtā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

19. Institūts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievākto informāciju apkopo un nosūta Zemkopības ministrijai, Valsts zivsaimniecības pārvaldei un Eiropas Komisijai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III1. Informācijas atbilstības kontrole

(Nodaļa MK 11.11.2008. noteikumu Nr.935 redakcijā)

19.1 Institūts vai tā pilnvarota persona (turpmāk - kontrolētājs) veic informācijas atbilstības kontroli informācijas sniedzēju uzņēmumos.

19.2 Kontrolētājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt informācijas sniedzēju un pieprasīt visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas apliecina cenu un tirdzniecības apjomu atbilstību.

19.3 Informācijas sniedzēja pienākums ir sniegt kontrolētāja pieprasīto informāciju par cenu un tirdzniecības apjomu reģistrēšanu, apkopošanu un ziņošanu.

IV. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367
Anketa par dārzeņiem, augļiem un ogām

Zemkopības ministrs M.Roze
9.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
10.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
11.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

12.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
13.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
14.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
15.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
16.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
17.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
18.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

19.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

20.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
21.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

22.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

23.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

(Pielikums svītrots ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.935)

24.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.367

Zemkopības ministrs M.Roze
20.11.2008