Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.panta otrajā daļā:

papildināt 5.punktu pēc vārda "projektu" ar vārdiem "(izņemot projektus, kuru finansēšana paredzēta ar valsts sniegtu galvojumu)";

papildināt daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) dienesta vajadzībām.".

2. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Informācija dienesta vajadzībām

(1) Par informāciju dienesta vajadzībām uzskatāma:

1) Latvijā radīta aizsargājama informācija, kas saistīta ar valsts drošību un nesatur valsts noslēpumu;

2) informācija, kuru Latvijai nodevusi ārvalsts, starptautiska organizācija vai tās institūcija un kura klasificēta kā "RESTRICTED", kā arī ar šo informāciju saistītā Latvijā radītā informācija.

(2) Neviens nav tiesīgs nodot atklātībai ārvalsts, starptautiskas organizācijas vai tās institūcijas radītu informāciju dienesta vajadzībām bez attiecīgās ārvalsts, starptautiskās organizācijas vai tās institūcijas piekrišanas.

(3) Latvijā radītai informācijai statuss "informācija dienesta vajadzībām" tiek noteikts uz vienu gadu. Institūcija, kura noteikusi informācijai šādu statusu, var lemt par jauna termiņa noteikšanu, kā arī par šā statusa atcelšanu pirms noteiktā termiņa izbeigšanās. Ja attiecībā uz informāciju, kurai noteikts statuss "informācija dienesta vajadzībām", izbeidzies likumā noteiktais šā statusa termiņš vai ja statuss ir atcelts pirms likumā noteiktā termiņa, šāda Latvijā radīta informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju.

(4) Kārtību, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām, nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt 16.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja persona neatļauti izpaudusi informāciju, kas atzīta par informāciju dienesta vajadzībām, tā saucama pie disciplināratbildības."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.433 "Grozījumi Informācijas atklātības likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 21.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 26.novembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2003.gada 11.decembrī

25.12.2003