Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Precizēts 29.08.2003., Latvijas Vēstnesis Nr.118 (2883)

Ministru kabineta noteikumi Nr.456

Rīgā 2003.gada 12.augustā (prot. Nr.44, 41.§)

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

1.1. papildināt 1.punktu aiz vārda "kapitālsabiedrībā" ar vārdiem "valsts vai pašvaldības un citas personas kopīpašuma izveidošana";

1.2. aizstāt 6.punktā vārdus "Latvijā atzītiem un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētiem nekustamā" ar vārdiem "Standartizācijas likumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem Latvijas";

1.3. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pārdošana par brīvu cenu - mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu vai par zemes kadastrālo vērtību šā likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajos gadījumos;".

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) izveidojot valsts vai pašvaldības un citas personas kopīpašumu."

3. 37.pantā:

3.1. izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Ja apbūvēti zemesgabali ārpus Rīgas un Jūrmalas pilsētas teritorijas tiek pārdoti šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3., 4., 7. un 8.punktā minētajām personām, pārdošanas cena tiek noteikta ne mazāka par zemes kadastrālo vērtību. Visos pārējos gadījumos pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).";

3.2. papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrā un trešā daļa nav attiecināma uz gadījumiem, ja tiek atsavināti valsts zemesgabali šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, izņemot gadījumus, ja saskaņā ar likumu tiek rīkota izsole."

4. Papildināt 47.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atsavināšanas izdevumu normatīvus nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7. Šā likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu piemēro tāda zemesgabala cenas noteikšanai, par kuru lēmums par nodošanu atsavināšanai pieņemts pēc 2003.gada 21.augusta.

8. Maksājumos par valsts un pašvaldību atsavināmo zemi tiem zemesgabaliem, kuru zemes atsavināšanas ierosinājumi iesniegti un noteiktā kārtībā reģistrēti valsts un pašvaldību institūcijās līdz 2003.gada 15.aprīlim, var piemērot maksāšanas līdzekļu attiecību, kurā īpašuma kompensācijas sertifikātu apjoms ir ne mazāk kā 80 procentu no zemes atsavināšanas cenas.

9. Maksājumos par valsts un pašvaldību atsavināmo zemi tiem zemesgabaliem, kuru zemes atsavināšanas ierosinājumi iesniegti un noteiktā kārtībā reģistrēti valsts un pašvaldību institūcijās pēc 2003.gada 15.aprīļa, īpašuma kompensācijas sertifikātu minimālo apjomu Ministru kabinets var noteikt ar noteikumiem, kas pieņemti un stājušies spēkā pēc 2003.gada 15.aprīļa."

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 21.augustu.