Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.121

Rīgā 1996.gada 9.aprīlī (prot. nr. 20 32.§)

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdoti Satversmes 81 .pantā noteiktajā kārtībā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Likumu un noteikumu krājums, 1937, 38.nr.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993,14./15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Zemesgrāmatu nodalījumi ir sastiprināti sējumā."

2. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21. Alfabētiskie rādītāji ir kartotēkas veidā."

3. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22. Nostiprinājuma lūgumus reģistrē nostiprinājuma žurnālā.

Nostiprinājuma lūgumus un to lēmumu norakstus, ar kuriem zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks šos lūgumus izšķir, ievieto nekustamu īpašumu lietā.

Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu oriģinālus sastiprina sējumā hronoloģiskā kārtībā."

4.23.pantā:

4.1. aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "lūguma saturu" ar vārdiem "īsu lūguma saturu";

4.2. svītrot pirmās daļas 4.punktu;

4.3. izteikt pirmās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) īsu zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmuma par lūguma apmierināšanu, daļēju apmierināšanu vai atstāšanu bez ievērības saturu (82.p.), atzīmējot lēmuma datumu;

6) atzīmes par lēmuma par lūguma atstāšanu bez ievērības paziņošanu un pavēstes izsūtīšanu (85. un 86.p.), atzīmējot lēmuma datumu;";

4.4. svītrot otro daļu.

5. Aizstāt 54.panta pirmajā daļā vārdus "nostiprinājuma žurnālā ierakstīto" ar vārdiem "zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka".

6. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

"60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamajiem nostiprinājuma lūgumiem jābūt notāra apliecinātiem vai uzrādījuma kārtībā pagasttiesas apliecinātiem. Nostiprinājuma lūgumus nav nepieciešams apliecināt šādos gadījumos:

1) lūgums pamatots uz tādu tiesas spriedumu vai lēmumu, kas taisīts lūdzēja lietā;

2) lūgums pamatots uz notāra vai pagasttiesas taisītu vai apliecinātu aktu (darījumu), kurā lūdzējs piedalījies kā lūdzēja puse;

3) īpašuma tiesības zemesgrāmatā tiek nostiprinātas pirmo reizi, atverot jaunu nodalījumu;

4) valsts vai pašvaldības lūdz nostiprināt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldību vārda."

7. Papildināt 61.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Pievienotos dokumentus uzskaita nostiprinājuma lūgumā."

8. Izteikt 70.pantu šādā redakcijā:

"70. Par nostiprinājuma lūguma saņemšanu nodaļas sekretārs pēc pieprasījuma izdara apliecinājumu, norādot uz nostiprinājuma lūguma noraksta saņemšanas laiku (69.p.)."

9. Izteikt 78.pantu šādā redakcijā:

"78. Par katru nostiprinājuma žurnālā reģistrēto lūgumu (71 .p.) zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks raksta atsevišķu lēmumu, ko viņš paraksta, atzīmējot lēmuma datumu."

10. Aizstāt 83.panta pirmajā daļā vārdus "uz tā dokumenta, uz kura pamatots lēmums par jaunās tiesības nostiprinājumu, noraksta veidā uzraksta "ar vārdiem" tam dokumentam, uz kuru pamatots lēmums par jaunās tiesības nostiprinājumu, pievieno, uzspiežot zemesgrāmatu nodaļas zīmogu".

11. Svītrot 85.panta otrajā daļā vārdus "žurnālā ierakstītais".

12. Aizstāt 91.panta otrajā daļā vārdus "nostiprinājuma žurnālā ierakstīto" ar vārdiem "zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka".

13. Noteikumi stājas spēkā ar 1996.gada 1.maiju.

Ministru prezidents A. Šķēle

Tieslietu ministrs Dz. Rasnačs

01.05.1996