Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumus Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 2.§)
Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4.panta 7.punktu un 51.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra (turpmāk — centrs) statusu, lai nodrošinātu konsultatīvu un metodisku atbalstu tiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk — izglītojamie ar speciālām vajadzībām), kā arī viņu vecākiem un pedagogiem.

2. Centra statusu speciālās izglītības iestādei piešķir Izglītības un zinātnes ministrija. Centra statusa piešķiršana nemaina speciālās izglītības iestādes pakļautību.

3. Speciālās izglītības iestāde centra statusu var iegūt, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. sniedz metodisku un pedagoģisku palīdzību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri īsteno licencētas speciālās izglītības programmas vispārējās izglītības iestādē;

3.2. nodrošina iespēju izglītojamiem ar speciālām vajadzībām saņemt konsultatīvu un metodisku palīdzību mācībās un attīstības traucējumu korekcijas darbā;

3.3. konsultē pirmsskolas un skolas vecuma izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākus;

3.4. kalendāra gadā var nodrošināt metodisku un konsultatīvu palīdzību vairāk nekā 60 izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem;

3.5. nodrošina, ka konsultatīvu darbu veic pedagogi, kuriem ir izglītības iestādes specifikai atbilstoša augstākā speciālā pedagoģiskā izglītība un kuru darba stāžs specialitātē ir lielāks par pieciem gadiem;

3.6. ir izstrādājusi konsultatīvas un metodiskas palīdzības sniegšanas pasākumu plānus atbilstoši pamatnostādnēm attiecībā uz izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu un saskaņojusi tos ar attiecīgo izglītības pārvaldi.

4. Ja speciālās izglītības iestāde pretendē uz centra statusu, tās vadītājs katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu centra statusa piešķiršanai un dokumentus, kas apliecina iestādes darbības atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem.

5. Izglītības un zinātnes ministrija:

5.1. pēc šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma un atbilstošu dokumentu saņemšanas izvērtē speciālās izglītības iestādes atbilstību šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, kā arī tās sniegto speciālās izglītības pakalpojumu atbilstību konkrētām speciālām vajadzībām, ņemot vērā esošo centru ģeogrāfisko izvietojumu;

5.2. katru gadu līdz 15.jūnijam atbilstoši valsts budžetā paredzētajam finansējumam pieņem lēmumu piešķirt speciālās izglītības iestādei centra statusu vai sniedz tai motivētu atteikumu.

6. Izglītības un zinātnes ministrija speciālās izglītības iestādes atbilstību centra statusam atkārtoti izvērtē ne ātrāk kā pēc trijiem gadiem.

7. Ja trīs gadus pēc kārtas centrs nenodrošina šo noteikumu 3.punktā minēto kritēriju izpildi, Izglītības un zinātnes ministrija anulē centra statusu.

8. Centra statusu speciālās izglītības iestādēm var piešķirt katru gadu ar 1.septembri, bet ne vairāk kā trijām speciālās izglītības iestādēm gadā.

9. Ja Izglītības un zinātnes ministrija speciālās izglītības iestādei centra statusu ir piešķīrusi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, minētais statuss šai iestādei tiek atzīts.

Ministru prezidents E.Repše

Izglītības un zinātnes ministra vietā — kultūras ministre I.Rībena
07.05.2003