Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par telekomunikācijām"

Izdarīt likumā "Par telekomunikācijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumā lietoto terminu skaidrojumu pēc termina "Tīkla pieslēgumpunkti" ar terminu šādā redakcijā:

"Pārtveršanas punkts - visu veidu tīklu operatoru izveidots un uzturēts speciāls tīkla pieslēguma punkts, kas tehniski nodrošina informācijas pārtveršanu, ko likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā veic operatīvās darbības subjekti."

2. Papildināt 4.panta ceturto daļu ar vārdiem "kā arī, ievērojot Satversmes aizsardzības biroja prasības, nosaka pārtveršanas punktu tehniskos nosacījumus un parametrus".

3. Papildināt 7.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ierīkot ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījuma telekomunikāciju tīkla pārtveršanas punktu (punktus), kas jāuztur un jānodod pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma tā lietošanā bez maksas operatīvās darbības pasākumu veikšanai un kriminālprocesuālo darbību nodrošināšanai."

4. Papildināt 15.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Satiksmes ministriju" ar vārdiem "un ievērojot šā likuma 7.panta 5.punkta un 24.panta otrās daļas noteikumus".

5. 16.pantā:

papildināt pirmo teikumu ar vārdiem "ievērojot šā likuma 7.panta 5.punkta un 24.panta otrās daļas noteikumus";

papildināt pantu ar tekstu šādā redakcijā:

"Publiskā mobilā radiotelekomunikāciju tīkla operators pēc Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījuma ne vēlāk kā divu mēnešu laikā ierīko pārtveršanas punktu, kas jāuztur un jānodod pieprasītāja lietošanā bez maksas."

6. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Pārraidītās informācijas noslēpuma aizsardzība

(1) Valsts institūciju, kā arī telekomunikāciju organizācijas un tīklu operatoru darbiniekiem, kuriem sakarā ar darba pienākumu veikšanu ir kļuvusi pieejama vai zināma jebkāda informācija, ko pārraida, izmantojot telekomunikāciju tīklus, aizliegts to izpaust, izņemot likumā noteiktos gadījumus un kārtību.

(2) Pieslēgties telekomunikāciju tīkliem informācijas pārtveršanas nolūkā ir atļauts tikai likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto pasākumu veikšanas kārtība un rezultāti ir valsts noslēpums. Personām, kuras sakarā ar saviem darba pienākumiem ir saistītas ar šo pasākumu nodrošināšanu vai veikšanu, jāsaņem speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.

(4) Informāciju par telekomunikāciju tīkla abonentiem, pret kuriem vērsti šā panta otrajā daļā minētie pasākumi, kā arī to mērķi, apjomu un pamatojumu telekomunikāciju organizācijai un tīkla operatoram var neizpaust."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.aprīlī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 20.aprīlī

04.05.2001