Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.10.1990. - 27.04.1995. / Pamata
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par svētku un atceres dienām

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Noteikt par svētku dienām:

1. janvāri — Jaungada dienu;

Lielo Piektdienu un Pirmās Lieldienas;

1. maiju — Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu;

maija otro svētdienu — Mātes dienu;

23. jūniju — Līgo dienu;

24. jūniju — Jāņu dienu (vasaras saulgriežus);

18. novembri — Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu;

25. un 26. decembri — Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus);

31. decembri — Vecgada dienu.

Pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.

2. Noteikt par atceres dienām:

25. martu — Komunistiskā terora upuru piemiņas dienu;

4. maiju — Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu;

9. maiju — Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;

14. jūniju — Komunistiska terora upuru piemiņas dienu;

4. jūliju — Ebreju tautas genocīda piemiņas dienu;

11. novembri — Lāčplēša dienu.

3. Izteikt Latvijas PSR darba likumu kodeksa 68. panta 1. daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumos, iestādēs un organizācijās nestrādā šādās svētku dienās:

1. janvāri — Jaungada dienā;

Lielajā Piektdienā;

1. maijā — Darba svētkos, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā;

23. jūnijā — Līgo dienā;

24. jūnijā — Jāņu dienā (vasaras saulgriežos);

18. novembrī — Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā;

25. un 26. decembrī — Ziemassvētkos (ziemas saulgriežos);

31. decembrī — Vecgada dienā."

4. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas PSR 1989. gada 10. novembra likumu "Par svētku un atceres dienām" (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1989, Nr. 47).

5. Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 3. oktobrī
Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!