Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES PREZIDIJA LĒMUMS

Par Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likuma «Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju» atsevišķu pantu piemērošanu

Sakarā ar jautājumiem, kas rodas, piemērojot Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likuma «Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31/32) atsevišķus pantus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs nolemj izskaidrot, ka:

1. Šā likuma 8. pantā noteikts, ka saimniekošanas rezultātā radītā kapitāla daļas aprēķina pensionāriem, kuri aizgājuši no uzņēmuma pensijā. Personas, kuras visu vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo darba stāžu ieguvušas, strādājot privatizējamajā uzņēmumā, bet darba attiecības ar privatizējamo uzņēmumu pārtraukušas pirms pensijas vecuma sasniegšanas, pielīdzināmas tām personām, kuras aizgājušas no šā uzņēmuma pensijā.

2. Šā likuma 8. un 9. panta minētais jēdziens «piemājas saimniecība» lietots tādā pašā nozīmē, kāda tam dota Latvijas Republikas likuma «Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos» terminu skaidrojumā.

3. Šā likuma 8. un 9. panta minētajam zemnieku un piemājas saimniecībām jābūt izveidotām un uzņēmējdarbībai jābūt uzsāktai attiecīgā pagasta teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim - 1991. gada 1. jūlijam.

4. Saskaņā ar šā likuma 3. panta otro daļu un kolhozu statūtiem privatizējamā uzņēmuma mantu līdz uzņēmuma privatizācijas un pārveidošanas sapulces sasaukšanai var pārdot tikai ar privatizējamā uzņēmuma kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu.

5. Šā likuma 13. panta trešajā daļā minētais uzņēmuma privatizācijas komisijas vadītājs par privatizācijas komisijas sagatavotajiem materiāliem ir atbildīgs kā amatpersona saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

6. Saskaņā ar šā likuma 16. panta pirmo daļu privatizēto uzņēmumu pārveidošanas rezultātā izveidoto sabiedrību dalībnieki ir visas fiziskās un juridiskās personas, kurām pieder kapitāla daļas šajos uzņēmumos.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 9. janvārī

12.02.1992