Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta rīkojums Nr.624

Rīgā 2002.gada 5.novembrī (prot. Nr.48, 11.§)

Par Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras izveidošanu

1. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu ar 2002.gada 15.novembri izveidot Iekšlietu īpašumu valsts aģentūru (turpmāk - aģentūra).

2. Aģentūra ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kuras darbības mērķis ir organizēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu objektu būvniecību, iekārtošanu, aprīkošanu un apsaimniekošanu, kā arī nodrošināt valsts robežas objektu būvi, veikt īpašuma uzskaiti un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

3. Aģentūra veic šādas galvenās funkcijas:

3.1. organizē robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas (turpmāk - sistēma) izveidošanu, kā arī nodrošina tās ekspluatāciju un uzturēšanu;

3.2. organizē pierobežas infrastruktūras izveidi, valsts robežas apsardzībai nepieciešamo ceļu, elektropārvades līniju, sakaru kanālu un komunikāciju būvi, kā arī nodrošina to ekspluatāciju un uzturēšanu;

3.3. organizē valsts robežas apsardzībai un kontrolei nepieciešamā informācijas tīkla izveidi un tā integrāciju valsts nozīmes datu pārraides tīklos, kā arī nodrošina tā ekspluatāciju un uzturēšanu;

3.4. organizē robežkontroles un robežpārejas punktu, muitas kontroles punktu un citu objektu būvi, kā arī nodrošina to ekspluatāciju un uzturēšanu;

3.5. organizē valsts robežas ierīkošanu dabā un iekārtošanu atbilstoši Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu prasībām;

3.6. organizē sistēmas darbībai nepieciešamo sakaru izveidi, nodrošinot informācijas drošību;

3.7. organizē sistēmas lietotāju apmācību darbā ar tehniskajām iekārtām, kā arī konsultāciju sniegšanu šajā jomā;

3.8. ievērojot likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktās prasības, organizē valsts iepirkuma konkursus, lai piegādātu sistēmai nepieciešamo aparatūru un programmatūru, kā arī lai veiktu būvniecības, projektēšanas un apsaimniekošanas darbus;

3.9. organizē sistēmas izveides, ekspluatācijas un attīstības projektu izstrādi un ekspertīzes;

3.10. iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā veic civiltiesiskos darījumus valsts robežas iekārtošanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas jomā;

3.11. īsteno lietojuma un servitūta tiesības nepieciešamo kontroles, informācijas un apsardzes iekārtu uzstādīšanai uz valsts robežas, kā arī pēc saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju un attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām pieņem aģentūras valdījumā vai lietojumā valsts nekustamo īpašumu, kas nepieciešams minēto iekārtu tehniskajai ekspluatācijai;

3.12. slēdz apakšnomas līgumus ar apakšnomniekiem par aģentūras valdījumā vai lietojumā esošo nekustamo īpašumu;

3.13. organizē aģentūras valdījumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma būvniecību, rekonstrukciju, remontu un restaurāciju;

3.14. atbilstoši savai kompetencei sniedz informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus valsts iestādēm;

3.15. organizē seminārus, kursus un citus pasākumus;

3.16. pārvalda aģentūras valdījumā un lietojumā esošo nekustamo un kustamo īpašumu.

4. Aģentūra ir Iekšlietu ministrijas saistību pārņēmēja valsts austrumu robežas būvniecības, iekārtošanas un aprīkošanas jomā, kā arī par valsts investīciju līdzekļiem būvējamo objektu jomā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs - aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis