Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. novembra likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 20. novembra likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, Nr. 49) šādus papildinājumus un grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar šāda satura ceturto daļu:

«Uzņēmumu reģistra rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu valsts notāri jautājumos, kas attiecas uz Uzņēmumu reģistra darbību, ir tieši pakļauti Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram ir tiesības:

- dot saistošus norādījumus Uzņēmumu reģistra rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu valsts notāriem šā likuma piemērošanā;

- atcelt Uzņēmumu reģistra rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu valsts notāru nepamatotos vai nelikumīgos lēmumus;

- pieņemt viņu vietā savus lēmumus.»

2. 2. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu «statūtsabiedrības» ar vārdu «uzņēmējsabiedrības»;

izteikt pirmās daļas pēdējo rindkopu šādā redakcijā:

«- ārvalstu (arī PSRS) uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības un starptautisko komerciālo organizāciju filiāles, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā.»;

papildināt otro daļu pēc vārda («uzņēmējsabiedrības») ar vārdiem «arī to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiāles un pārstāvniecības»;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: «Individuālā darba veicējus reģistrē rajonu, republikas pilsētu un pilsētas rajonu pašvaldības, ja likumdošanas aktos nav noteikta cita reģistrācijas kārtība»;

papildināt pantu ar šāda satura piekto daļu: «Reģistrējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsniedz uzņēmējam reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecības oriģināls vienmēr glabājas pie uzņēmēja, bet notariālā kārtībā apliecināti noraksti tiek iesniegti attiecīgām iestādēm vai organizācijām.»

3. Izslēgt 5. panta otrās daļas otro teikumu.

4. Izslēgt 6. panta pirmās daļas 10. punktu.

5. Izslēgt 7. panta pirmajā daļā pēdējos vārdus: «un citos likumos».

6. Izslēgt 8. panta otro daļu, papildināt šo pantu pēc trešās daļas ar šāda satura jaunu daļu:

«Pieņemot pieteikumu (dokumentus) reģistrēšanai, Uzņēmumu reģistrs paraksta pieteikuma norakstu, tādējādi apliecinot dokumentu pieņemšanu.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 14. maijā

04.06.1991