Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.156

Rīgā 2001.gada 3.aprīlī (prot. Nr.14 11.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 8.pantu un 12.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 48./49.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 32.1.apakšpunktā vārdus "vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) apmērā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā" ar vārdiem "mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir 40 procenti no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums)";

1.2. 32.2.apakšpunktā:

1.2.1. aizstāt formulu "Vd = Vmin x 6 : Dk" ar formulu "Vd = Vvid x 0,4 x 6 : Dk" ;

1.2.2. aizstāt vārdus "Vmin — valstī noteiktā minimālā mēnešalga (amatalga) apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā" ar vārdiem "Vvid — valstī noteiktā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums)";

1.3. izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX. Noslēguma jautājumi";

1.4. papildināt IX nodaļu ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Līdz laikam, kāds noteikts likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" pārejas noteikumu 7.punktā, šo noteikumu 32.1.apakšpunktā noteiktie 40 procenti no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, kas izteikti šo noteikumu 32.2.apakšpunkta formulas daļā Vvid x 0,4, ir 50 latu."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Labklājības ministrs A.Požarnovs
01.07.2001