Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.326

Rīgā 1996.gada 13.augustā (prot. nr.41 2.§)

 

Noteikumi par maksu, kāda nosakāma par meža resursu ieguves un izvešanas atļaujām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par rneža apsaimniekošanu un izmantošanu" 7.panta 7.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka maksu par meža resursu (izņemot kokmateriālu) ieguves un izvešanas atļauju izsniegšanu.

2. Noteikt, ka:

2.1. mežmateriālu ieguves atļaujas izsniedzamas saskaņā ar Cenrādi mežmateriālu ieguves atļauju izsniegšanai (1.pielikums). Mežmateriālu ieguves atļauju cenas ir saistošas valsts un lietošanā nodotajos mežos;

2.2. meža blakusizmantošanas produktu ieguves un izvešanas atļaujas izsniedzamas saskaņā ar Cenrādi meža blakusizmantošanas produktu ieguves un izvešanas atļauju izsniegšanai (2.pielikums).

3. Šie noteikumi jāievēro, izsniedzot mežmateriālu ieguves atļaujas un meža blakusizmantošanas produktu ieguves un izvešanas atļaujas - meža zīmes, medību atļaujas un atļaujas medību trofeju izvešanai no Latvijas Republikas, un tie ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām.

4. Nosakot maksu par mežmateriālu ieguves atļauju un meža blakusizmantošanas produktu ieguves un izvešanas atļauju, papildus jāaprēķina un jāiekasē pievienotās vērtības nodoklis likumos noteiktajā kārtībā.

5. Par katru izsniegto medību atļauju un atļauju medību trofejas izvešanai iekasējama valsts nodeva 0,20 latu apmērā.

6. Noteikumi stājas spēkā ar 1997.gada 1.janvāri.

7. Ar 1997.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu:

7.1. Ministru Padomes 1992.gada 4.jūnija lēmumu nr.211 "Par cenām meža blakusizmantošanas produktu izsniegšanai" (oficiāls izdevums AP MP, 1992, 29.nr.);

7.2. Ministru kabineta 1993 .gada 2.novembra lēmumu nr.38 "Par cenām mežmateriālu izsniegšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 104.nr).

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs, Ministru prezidenta biedrs R.Dilba

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta 1996.gada 13.augusta
noteikumiem nr.326

 

Cenrādis mežmateriālu ieguves atļauju izsniegšanai

Nr. p.k. Mežmateriālu nosaukums Mērvienība Cena (latos)
1. Eglītes:
līdz 1 m gab. 0,10
1,01- 2m " 0,30
2,01 - 3 m " 0,60
3,01- 4m " 1,00
4,01 - 5 m " 1,50
2. Egļu un citu skuju koku zari:
līdz 1 m gab. 0,05
garāki par 1 m " 0,10
3. Ozolu un citu cieto lapu koku zari kg 0,03
4. Mīksto lapu koku un krūmu zari " 0,02
5. Bērzu meijas:
līdz 2 m gab. 0,05
garākas par 2m " 0,10
6. Sveķi t 2,70
7. Priežu saussveķi " 2,20
8. Egļu saussveķi " 2,35
9. Bērzu sulas " 1,80
10. Krūkļu, ozolu un citu
ārstniecisko koku mizas kg 0,10
11. Egļu, kārklu un liepu mizas kg 0,10
12. Skuju koku zari ķīmiskai pārstrādei,
vainagu un citas produkcijas
izgatavošanai t 1,00
13. Koku saknes daiļamatniecības
izstrādājumiem un citiem
izstrādājumiem kg 0,10
14. Klūgas, vicas un citi
daiļamatniecībai derīgi izejmateriāli " 0,10
15. Skuju koku dzinumi " 0,10
16. Bērzu tāsis " 0,10
17. Bērzu pumpuri " 0,10
18. Māzeri " 0,10

Zemkopības ministrs, Ministru prezidenta biedrs R.Dilba

 

2.pielikums
Ministru kabineta 1996.gada 13.augusta
noteikumiem nr.326

Cenrādis meža blakusizmantošanas produktu ieguves un izvešanas atļauju izsniegšanai

Nr. p.k. Meža blakusizmantošanas produktu nosaukums Mērvienība Cena (latos)
1

2

3 4
1. Siena ieguve ha 0,75
2. Lopu ganīšana " 0,75
3. Dravu izvietošana strops 0,10
4. Savvaļas ogas:
meža zemenes kg 0,10
meža avenes " 0,05
mellenes, zilenes " 0,05
brūklenes, dzērvenes " 0,15
lācenes " 0,05
citas meža ogas " 0,05
5. Savvaļas augļi:
pīlādžogas " 0,03
pārējie savvaļas augļi " 0,03
6. Lazdu rieksti " 0,20
7. Sēnes " 0,03
8. Ārstniecības augi viena sezonas atļauja 10,00
9. Niedru ieguve (kūlīšu caurmērs vidēji 30 cm) 100 kūlīši 10,00
10. Citas tehniskās izejvielas viena sezonas atļauja 5,00
11. Sūnu ieguve m2 0,20
12. Meža izmantošana medību vajadzībām:
12.1. maksa par limitēto dzīvnieku medību atļaujām:
aļņu bullis vai govs gab. 30,00
aļņu teļš " 10,00
staltbriežu bullis " 25,00
staltbriežu govs vai selektīvais bullis (līdz divu gadu vecumam) " 15,00
staltbriežu teļš " 7,50
meža cūka " 5,00
stirnu āzis, kaza vai kazlēns " 6,00
medņu gailis " 25,00
rubeņu gailis " 10,00
12.2. maksa par nelimitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujām:  
12.2.1. individuālā atļauja medniekam:
uz pavasarī medījamiem putniem gab. 3,00
uz rudenī medījamiem ūdens un purva putniem " 5,00
uz visu medību sezonu un visiem nelimitētiem medījamiem dzīvniekiem " 10,00
uz vienu medību dienu " 0,50
12.2.2. atļauja medībām ar dzinējiem uz vienu medību dienu " 1,00
12.3. medību atļauja uz visiem medību resursiem medību iecirknī Ls / ha 0,05
13. Maksa par atļauju izvest medību trofeju no Latvijas Republikas:
aļņu buļļa ragi kopā ar galvaskausu vai pieres kaulu gab. 8,00
staltbriežu buļļa ragi kopā ar galvaskausu vai pieres kaulu " 10,00
stirnu āža ragi kopā ar galvaskausu vai pieres kaulu " 5,00
meža kuiļa ilkņi kopā ar galvaskausu (bez galvaskausa) " 3,00
vilka, lūša, lapsas vai āpša galvaskauss " 3,00
vilka vai lūša āda " 10,00
medņu vai rubeņu gaiļa āda (izbāzenis) " 5,00

Piezīmes:

1. Par katru nomedīto meža cūku, kas vecāka par vienu gadu, medību atļaujas īpašnieks trīs dienu laikā pēc nomedīšanas dienas valsts mežniecībā samaksā vēl piecus latus.

2. Bez medību atļaujas drīkst medīt raķeļus un visu gadu medīt atļautos dzīvniekus un putnus.

3. Šī pielikuma 12.3.apakšpunktā minētās medību atļaujas izsniegšanas un medīšanas kārtību nosaka Valsts meža dienests.

Zemkopības ministrs, Ministru prezidenta biedrs R.Dilba

01.01.1997