Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2004. - 19.12.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 803 "Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.209

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 24.§)
Noteikumi par mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu, veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10.panta ceturto daļu un 21.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātās mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnas, veļas žāvēšanas mašīnas un kombinētās veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas (turpmāk — iekārtas), kurām nepieciešams sevišķs marķējums, iekārtu marķēšanas kārtību un distances līgumā ietveramo informāciju.

2. Noteikumi attiecas uz šādām iekārtām, kas ražotas vai importētas Eiropas Ekonomikas zonā un darbojas, izmantojot elektrību, izņemot iekārtas, kuras var darboties, izmantojot baterijas, akumulatorus vai citus līdzīgus enerģijas avotus:

2.1. mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnas, izņemot tās, kurās nav paredzēta centrifugēšana, un mašīnas ar atsevišķiem mazgāšanas un centrifugēšanas nodalījumiem;

2.2. mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnas;

2.3. kombinētās mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas.

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.556)

3. Noteikumi piemērojami arī iekārtām, kuras lieto citās darbības jomās, nevis mājsaimniecībā.

4. Aizliegts izplatīt iekārtas, kas neatbilst šo noteikumu prasībām.

5. Lai patērētāju informētu par iekārtas elektroenerģijas, citu enerģijas veidu un nozīmīgu resursu patēriņu, kā arī sniegtu citu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu iekārtas enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs marķē ar etiķeti un nodrošina ar speciālo zīmi iekārtas, kas paredzētas pārdošanai, nomai, pārdošanai uz kredīta vai demonstrēšanai.

6. Nav nepieciešams marķēt lietotas iekārtas vai iekārtas, kuru ražošana pārtraukta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

7. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju un iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” adaptēto Eiropas standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu izpildei.

(MK 29.06.2004. noteikumu Nr.556 redakcijā)

8. Lai varētu noteikt marķējumā sniegtās informācijas patiesumu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina iekārtu tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver šādu informāciju:

8.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

8.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

8.3. rasējumi ar galvenajiem modeļa raksturlielumiem un to detaļu tehniskie zīmējumi, kuras ietekmē elektroenerģijas patēriņu;

8.4. testi, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā minētajiem standartiem;

8.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir);

8.6. aprēķini un/vai ekstrapolācijas, kā arī testi, kas veikti, lai pārbaudītu aprēķinu precizitāti, ja informācija par konkrēto modeli ir iegūta, izmantojot aprēķinus, kas pamatojas uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju pēc citām kombinācijām (ziņas par matemātisko modeli sadalīto sistēmu izpildes aprēķināšanai un par mērījumiem, kas izdarīti, lai pārbaudītu šo modeli).

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.556)

9. Šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentāciju atļauts aizstāt ar tehnisko dokumentāciju, kas par iekārtu izveidota, pamatojoties uz citiem normatīvajiem aktiem, ja tajā iekļauta visa šo noteikumu 8.punktā noteiktā informācija.

10. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina, lai tehniskā dokumentācija būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei inspicēšanai piecus gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas.

11. Šo noteikumu 5.punktā minēto etiķeti izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam 1.paraugam, ietverot paskaidrojumos noteikto informāciju. Etiķeti piestiprina iekārtas ārpusē uz priekšējās vai augšējās daļas labi saskatāmā vietā. Etiķete sastāv no paskaidrojošās daļas, kas ir vienāda visām noteikta veida iekārtām, un preces informācijas uzlīmes, kas sagatavota katrai iekārtai.

12. Šo noteikumu 5.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās iekārtas brošūrās un informatīvajās lapās. Ja nav paredzēta iekārtas brošūra vai informatīvā lapa, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs norāda speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā. Speciālā zīme ir brīvi pieejama.

13. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu speciālajā zīmē noteiktā formā norāda šādu informāciju:

13.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

13.2. konkrētā modeļa identifikators;

13.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)”. Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

13.4. ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu, informāciju sniedz tabulā un ailes virsraksts ir “Eiropas Kopienas ekomarķējums”, ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmi (ziedu);

13.5. enerģijas patēriņš (kWh) ciklā, ja izmanto standarta ciklu “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. To norāda šādi: “Enerģijas patēriņš XYZ kWh ciklā, pamatojoties uz standarta testa rezultātiem ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas lietošanas veida””;

13.6. mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Mazgāšanas izpildes klase ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)”. To var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka). Šo informāciju var sniegt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

13.7. izgriešanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Izgriešanas izpilde ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)”. Seko norāde: “Atcerieties! Izvēloties veļas mazgāšanas mašīnu ar A centrifūgu G centrifūgas vietā, Jūs samazināsiet žāvēšanas izmaksas uz pusi. Drēbju žāvēšana parasti patērē vairāk enerģijas nekā to mazgāšana”. Šo norādi var ietvert arī piezīmē. Ja informāciju par izgriešanas izpildes klasi sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka), un norādot, ka ziņas par ekspluatācijas izmaksām ietvertas tabulā vai piezīmē. Šo informāciju var sniegt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

13.8. ūdens ekstrakcijas efektivitāte standarta ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. To norāda šādi: “Ūdens, kas paliek pēc izgriešanas, ... % (kā proporcija no sausās veļas svara)”. Šo informāciju var sniegt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

13.9. maksimālais centrifūgas ātrums (apgr./min) standarta ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. Šo informāciju var sniegt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

13.10. iekārtas ietilpība (kg), izmantojot standarta ciklu “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. Šo informāciju var sniegt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

13.11. ūdens patēriņš (litros) standarta ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. Šo informāciju var sniegt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

13.12. programmas laiks standarta ciklam “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. Šo informāciju var sniegt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

13.13. enerģijas un ūdens vidējais gada patēriņš, kas aprēķināts, pamatojoties uz 200 standarta cikliem “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. To norāda šādi: “Paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai (ja izmantoti 200 standarta cikli “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”)”;

13.14. trokšņa līmenis mazgāšanas un izgriešanas laikā standarta ciklā (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt);

13.15. norāde, ja iekārta paredzēta iebūvēšanai.

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.556)

14. Mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnu speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

14.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

14.2. konkrētā modeļa identifikators;

14.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)”. Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

14.4. ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu, informāciju sniedz tabulā un ailes virsraksts ir “Eiropas Kopienas ekomarķējums”, ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmi (ziedu);

14.5. enerģijas patēriņš (kWh) ciklā “sausa kokvilna”. Šo informāciju var sniegt arī par citiem žāvēšanas cikliem;

14.6. ietilpība (kokvilna) (kg). Šo informāciju var sniegt arī par citiem žāvēšanas cikliem;

14.7. ūdens patēriņš (litros) ciklā “sausa kokvilna” (ja ūdens tiek patērēts). Šo informāciju var sniegt arī par citiem žāvēšanas cikliem;

14.8. žāvēšanas laiks ciklā “sausa kokvilna”. Šo informāciju var sniegt arī par citiem žāvēšanas cikliem;

14.9. šo noteikumu 14.5., 14.6., 14.7. un 14.8.apakšpunktā minētā informācija par cikliem “sausa kokvilna gludināšanai” un “saudzīgi kopjami audumi”. Šo informāciju nenorāda, ja attiecīgajām iekārtām nav minēto ciklu;

14.10. vidējais enerģijas patēriņš (ja nepieciešams, arī ūdens patēriņš) gadā ciklā “sausa kokvilna”, žāvējot 150 kg, ciklā “sausa kokvilna gludināšanai”, žāvējot 280 kg, un ciklā “saudzīgi kopjami audumi”, žāvējot 150 kg. To norāda šādi: “Paredzamais enerģijas gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas parasti izmanto žāvētāju”;

14.11. iekārtas veids (gaisa ventilācija vai kondensācija);

14.12. trokšņa līmenis (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt);

14.13. norāde, ja iekārta paredzēta iebūvēšanai.

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.556)

15. Kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

15.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

15.2. konkrētā modeļa identifikators;

15.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)”. Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

15.4. ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu, informāciju sniedz tabulā un ailes virsraksts ir “Eiropas Kopienas ekomarķējums”, ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmi (ziedu);

15.5. enerģijas patēriņš (kWh) mazgāšanai, izgriešanai un žāvēšanai pilnas darbības ciklā, izmantojot standarta ciklu “kokvilnas mazgāšana 60 °C” un žāvēšanas ciklu “sausa kokvilna”. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.6. enerģijas patēriņš (kWh) tikai mazgāšanai un izgriešanai standarta ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C”. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.7. mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: “Mazgāšanas izpildes klase ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)”. To var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka). Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.8. ūdens ekstrakcijas efektivitāte standarta ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. To norāda šādi: “Ūdens, kas paliek pēc žāvēšanas, ... % (kā proporcija no sausās veļas svara)”. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.9. maksimālais centrifūgas ātrums standarta ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.10. iekārtas ietilpība (kg) standarta ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

15.11. iekārtas ietilpība (kg) standarta žāvēšanas ciklā “sausa kokvilna”. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

15.12. ūdens patēriņš (litros) mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai pilnas darbības ciklā. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.13. ūdens patēriņš (litros) tikai mazgāšanai un centrifugēšanai standarta mazgāšanas (un centrifugēšanas) ciklā “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā”. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.14. mazgāšanas un žāvēšanas laiks — programmas laiks pilnas darbības ciklā (cikls “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā” un žāvēšanas cikls “sausa kokvilna”) aprēķinātajai mazgāšanas ietilpībai. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.15. enerģijas un ūdens patēriņš šo noteikumu 15.5. un 15.12.apakšpunktā minētajiem 200 cikliem. To norāda šādi: “Paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas parasti izmanto žāvētāju (200 cikli)”;

15.16. enerģijas un ūdens patēriņš šo noteikumu 15.6. un 15.15.apakšpunktā minētajiem 200 cikliem. To norāda šādi: “Aprēķinātais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (200 cikli)”;

15.17. trokšņa līmenis mazgāšanas, centrifugēšanas un žāvēšanas laikā, izmantojot standarta ciklu “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā” un žāvēšanas ciklu “sausa kokvilna” (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt);

15.18. norāde, ja iekārta paredzēta iebūvēšanai.

(Grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.556)

16. Speciālajā zīmē var norādīt krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā papildus sniedz to informāciju, kuru saskaņā ar šiem noteikumiem nepieciešams norādīt speciālajā zīmē.

17. Speciālajā zīmē norādīto informāciju var sniegt kā iekārtas aprakstu vai tabulā, kurā ir informācija par vairākām viena ražotāja iekārtām. Šādā gadījumā informāciju norāda šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā noteiktajā secībā.

18. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis un importētājs ir atbildīgi par sniegto datu precizitāti.

19. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs bez maksas piegādā etiķetes un speciālās zīmes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē iekārtas lietotājiem. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam attiecīgu pieprasījumu.

20. Ja iekārtas piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pārdošanai uz kredīta, izmantojot distances saziņas līdzekļus, distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā papildus informācijai, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par distances līgumu, sniedz šādu informāciju:

20.1. energoefektivitātes klase;

20.2. enerģijas patēriņš (kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām atsevišķi norāda enerģijas patēriņu mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai un enerģijas patēriņu tikai mazgāšanai un centrifugēšanai);

20.3. mazgāšanas izpildes klase (ja iespējams);

20.4. centrifugēšanas izpildes klase (ja iespējams);

20.5. maksimālais centrifūgas ātrums (ja iespējams);

20.6. ietilpība (kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām atsevišķi norāda ietilpību mazgāšanas ciklā un žāvēšanas ciklā);

20.7. ūdens patēriņš ciklā (kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām atsevišķi norāda ūdens patēriņu mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai un ūdens patēriņu tikai mazgāšanai un centrifugēšanai);

20.8. enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai (kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām atsevišķi norāda enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējumu četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvētāju (200 cikli), un enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējumu četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (200 cikli));

20.9. kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām — ūdens ekstrakcijas efektivitāte;

20.10. trokšņa līmenis (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt).

21. Šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju sniedz attiecīgajam distances saziņas līdzeklim atbilstošā veidā. Informāciju norāda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par distances līgumu noteikto kārtību labi saskatāmā vietā un skaidri salasāmi.

22. Ja papildus šo noteikumu 20.punktā minētajai informācijai sniedz arī citu speciālajā zīmē norādīto informāciju, to norāda atbilstoši šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā noteiktajām prasībām un secībai.

23. Ja marķējums neatbilst šiem noteikumiem, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti.

24. Ja marķējumā sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs.

24.1 Līdz 2004.gada 31.decembrim atļauts realizēt iekārtas, kuras nav marķētas atbilstoši šo noteikumu prasībām, ja ir ievērotas attiecīgās šajos noteikumos minētās prasības, kas bija spēkā līdz 2004.gada 30.jūnijam.

(MK 29.06.2004. noteikumu Nr.556 redakcijā)

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumus Nr.29 “Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu, veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 15.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 29.06.2004. noteikumu Nr.556 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1995.gada 23.maija Direktīvas 95/12/EEK, ar kuru īsteno Padomes 1992.gada 22.septembra Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības veļas mazgājamām mašīnām;

2) Komisijas 1995.gada 23.maija Direktīvas 95/13/EEK, ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem veļas žāvētājiem;

3) Komisijas 1996.gada 19.septembra Direktīvas 96/60/EK, ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.209
Etiķetes paraugs

(Pielikums MK 29.06.2004. noteikumu Nr.556 redakcijā)

1. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnām:

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.209
Efektivitātes klase

(Pielikums grozīts ar MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.556)

1. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu energoefektivitātes klase:

Nr.
p.k.

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 o C temperatūrā"

1.1.

A

C < 0,19

1.2.

B

0,19 < C < 0,23

1.3.

C

0,23 < C < 0,27

1.4.

D

0,27 < C < 0,31

1.5.

E

0,31 < C < 0,35

1.6.

F

0,35 < C < 0,39

1.7.

G

0,39 < C

2. Mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnu ar gaisa ventilācijas žāvētāju energoefektivitātes klase:

Nr.
p.k.

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) ciklā "sausa kokvilna"

2.1.

A

C < 0,51

2.2.

B

0,51 < C < 0,59

2.3.

C

0,59 < C < 0,67

2.4.

D

0,67 < C < 0,75

2.5.

E

0,75 < C < 0,83

2.6.

F

0,83 < C < 0,91

2.7.

G

C > 0,91

3. Mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnu ar kondensācijas žāvētāju energoefektivitātes klase:

Nr.
p.k.

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) ciklā"sausa kokvilna"

3.1.

A

C < 0,55

3.2.

B

0,55 < C < 0,64

3.3.

C

0,64 < C < 0,73

3.4.

D

0,73 < C < 0,82

3.5.

E

0,82 < C < 0,91

3.6.

F

0,91 < C < 1,00

3.7.

G

C > 1,00

4. Kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energoefektivitātes klase:

Nr.
p.k.

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) pilnas darbības (mazgāšana, izgriešanas, žāvēšana) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60o C temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna"

4.1.

A

C < 0,68

4.2.

B

0,68 < C < 0,81

4.3.

C

0,81 < C < 0,93

4.4.

D

0,93 < C < 1,05

4.5.

E

1,05 < C < 1,17

4.6.

F

1,17 < C < 1,29

4.7.

G

1,29 < C

5. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu un kombinēto mājsaimnie­cības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas izpildes klase:

Nr.
p.k.

Mazgāšanas izpildes klase

Mazgāšanas izpildes indekss P, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minēto standartu testiem, standarta ciklā (60 o C)

5.1.

A

P > 1,03

5.2.

B

1,03 > P > 1,00

5.3.

C

1,00 > P > 0,97

5.4.

D

0,97 > P > 0,94

5.5.

E

0,94 > P > 0,91

5.6.

F

0,91 > P > 0,88

5.7.

G

0,88 > P

6. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu izgriešanas izpildes klase:

Nr.
p.k.

Izgriešanas izpildes klase

Ūdens ekstrakcijas efektivitāte D, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minēto standartu testiem standarta ciklā (60 oC)

6.1.

A

D < 45 %

6.2.

B

45 % < D < 54 %

6.3.

C

54 % < D < 63 %

6.4.

D

63 % < D < 72 %

6.5.

E

72 % < D < 81 %

6.6.

F

81 % < D < 90 %

6.7.

G

90 % < D

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
01.07.2004